Wyświetl zestawienia cen produktów

Podczas obliczania cen produktów dla każdego kraju lub regionu uwzględnia się kursy wymiany, podatki, zaokrąglenia cen oraz fakt ustawienia stałych cen produktów. Możesz wyświetlić szczegółowe zestawienie sposobu kalkulacji każdej ceny produktu na każdym rynku.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.

  2. W sekcji Inne rynki kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, dla którego chcesz wyświetlać ceny.

  3. Obok opcji Produkty i ceny kliknij opcję Zarządzaj.

  4. Wyszukaj produkt.

  5. Kliknij opcję Wyświetl cenę.

  6. Kliknij strzałkę rozwijaną obok ceny produktu lub wariantu produktu.

  7. Na rynkach wielokrajowych możesz w selektorze kraju wybrać kraj lub region, dla którego chcesz wyświetlić cenę.

Wyświetli się pełne zestawienie cen produktów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo