ตั้งค่าสกุลเงินในพื้นที่

เมื่อคุณสร้างตลาดในประเทศใหม่แบบประเทศเดียว สกุลเงินหลักของตลาดจะถูกตั้งเป็นสกุลเงินของประเทศหรือภูมิภาคนั้น หากสกุลเงินไม่รองรับ สกุลเงินหลักของตลาดจะถูกตั้งเป็นสกุลเงินหลักของร้านค้าคุณ

เมื่อคุณสร้างตลาดแบบหลายประเทศ สกุลเงินหลักตามค่าเริ่มต้นของตลาดจะถูกตั้งเป็นสกุลเงินหลักของร้านค้า และจะมีการเปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ ซึ่งหมายความว่าแต่ละประเทศหรือภูมิภาคในตลาดหลายประเทศของคุณสามารถดูราคาเป็นสกุลเงินตามค่าเริ่มต้นในประเทศหรือภูมิภาคของตนได้ หากจําเป็น คุณสามารถปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ของตลาดหลายประเทศ แล้วตั้งค่าสกุลเงินสำหรับทุกประเทศและภูมิภาคในตลาดหลายประเทศได้ เมื่อปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ ลูกค้าทุกรายในตลาดนั้นจะเห็นและจ่ายในสกุลเงินที่คุณเลือก

การตั้งค่าสกุลเงินในพื้นที่สำหรับตลาดหลายประเทศ

เมื่อคุณสร้างตลาดแบบหลายประเทศ ระบบจะเปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ตามค่าเริ่มต้น หากปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ในตลาด คุณสามารถเปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่อีกครั้งได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด

  2. คลิกที่ “จัดการ” ถัดจากชื่อของตลาด

  3. ถัดจากสินค้าและการกำหนดราคา ให้คลิกจัดการ

  4. ในส่วนการกําหนดราคา ให้ทำเครื่องหมายที่แสดงราคาโดยใช้สกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้า

  5. หากคุณต้องการปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ ให้เลิกทำเครื่องหมายที่แสดงราคาโดยใช้สกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้า เมื่อปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ ลูกค้าทุกรายในตลาดนั้นจะเห็นราคาในสกุลเงินพื้นฐานของตลาด

  6. คลิกที่ “บันทึก

เมื่อตั้งค่าสกุลเงินในพื้นที่แล้ว คุณต้องเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าของคุณไปยัง URL ที่ตรงกับการกำหนดลักษณะภาษาและตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี