Przeliczenia walut i kursy wymiany

Przeliczanie walut odbywa się w momencie dokonywania transakcji, np. podczas rejestracji płatności, dokonywania zwrotu kosztów lub obciążenia zwrotnego. Stosowany kurs walutowy jest zawsze kursem w chwili transakcji.

Możesz zobaczyć zestawienie transakcji na osi czasu zamówienia.

Możesz wyświetlić zestawienie pokazujące, jak każda cena produktu jest obliczana dla każdego rynku.

Definicje i przeliczenia walut

Twój sklep ma trzy rodzaje walut:

 • Waluta sklepu – waluta Twojego panelu administracyjnego Shopify. Jest to waluta, której używasz do ustalania cen produktów i wariantów produktu na rynku głównym, oraz która pojawia się w raportach.
 • Waluta lokalna (nazywana również walutą klienta lub walutą prezentowaną) – waluta, którą klient widzi w Twoim sklepie i płaci za swoje zamówienia podczas realizacji zakupu.
 • Waluta wypłaty - waluta, w której Shopify wpłaca pieniądze na Twoje konto bankowe.

Ryzyko związane z przeliczaniem walut

Kursy wymiany walut zawsze są zmienne. Ilekroć wystąpi opóźnienie w przetwarzaniu płatności lub zwrotów możliwe jest, że stracisz lub zyskasz pieniądze z powodu przeliczenia walut.

Możesz stracić lub zyskać pieniądze w następujących sytuacjach:

Automatyczne przeliczenia kursu wymiany

Jeśli sprzedajesz na rynkach wielowalutowych, ceny z Twojego sklepu online są przeliczane na walutę klienta. Ceny w Twoim sklepie zmieniają się automatycznie wraz z rynkowymi kursami wymiany.

Ceny są przeliczane poprzez pomnożenie ceny sklepu przez kurs przeliczeniowy waluty, dodanie opłaty za przeliczenie, a następnie zastosowanie reguł zaokrąglania dotyczących tej waluty w stosownym przypadku. Przeliczone ceny zawierają koszty przeliczenia waluty. Na przykład, gdy cena produktu 10,00 USD jest przeliczana na euro, przeliczona cena 8,90 EUR obejmuje kurs przeliczeniowy waluty i opłatę za przeliczenie:

<br>(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
 <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

Jeśli reguły zaokrąglania są włączone, suma zostanie zaokrąglona w górę do 8,95 EUR.

Ręczne przeliczenia kursu wymiany

W przypadku planów Advanced Shopify i Shopify Plus możesz ręcznie ustawić kurs wymiany walut dla każdego ze swoich rynków. Pozwala to ustalić stałe ceny na każdym rynku, które nie będą ulegać zmianom, co ma miejsce przy automatycznych kursach wymiany.

Korzystając z ręcznego kursu wymiany, możesz zyskać lub stracić pieniądze w zależności od różnicy między ręcznym kursem wymiany a aktualnym rynkowym kursem wymiany.

Opłata za przeliczenie stosowana jest, gdy przeliczasz walutę. Jeśli chcesz uwzględnić tę opłatę w swojej stawce ręcznej, pomnóż stawkę przez opłatę za przeliczenie dla kraju Twojego sklepu. Na przykład, kurs wymiany USD na EUR z opłatą za przeliczenie w wysokości 1,5% może wyglądać następująco: 0,90867 x 1,015 = 0,9223.

Możesz ustawić ręczną stawkę przeliczania dla rynków wymienionych w sekcji Inne rynki. Te stawki są oparte na podstawowej walucie Twojego sklepu określonej w Ustawieniach > Sklep, nawet na rynkach, na których ustawiiłeś(-aś) podstawową walutę, która różni się od waluty Twojego sklepu.

Ręczne kursy wymiany nie mogą być stosowane na rynku podstawowym.

Możesz używać korekt cen wraz z ręcznymi kursami wymiany. Na przykład, jeśli masz produkt w cenie 20,00 w walucie sklepu USD, a ceny są zaokrąglane do 1,00 dla wszystkich rynków, możesz ustalić ceny dla swojego rynku w Kanadzie na dowolny z poniższych sposobów:

 • Możesz ustawić ręczny kurs wymiany 1,3, aby ustabilizować cenę CAD, a następnie zastosować korektę ceny wynoszącą 20%. Cena jest obliczana następująco: 20 x 1,3 x 1,2 = 32 CAD.
 • Możesz ustawić ręczny kurs wymiany 1, a następnie zastosować korektę w wysokości 50%, aby ustalić cenę CAD tylko poprzez korektę ceny. Cena jest obliczana następująco: 20 x 1 x 1,5 = 30 CAD.
 • Możesz wybrać automatyczne kursy wymiany i zastosować dostosowanie cen w wysokości 50% do cen w dolarach kanadyjskich (CAD). Cena jest obliczana następująco: 20 x [bieżący kurs wymiany] x 1,5. Cena waha się w zależności od bieżących kursów wymiany z dodanym dostosowaniem ceny wynoszącym 50%.

Jeśli podstawowa waluta rynku zostanie zmieniona lub ręczne kursy wymiany zostaną przełączone na automatyczne, kurs ręczny zostanie wyłączony, ale nie usunięty. Oznacza to, że jeśli oryginalna waluta rynkowa zostanie przywrócona lub jeśli ręczne kursy wymiany zostaną ponownie włączone, ręczny kurs przeliczeniowy stanie się ponownie aktywny.

Możesz skonfigurować ręczne stawki wymiany na stronie Rynki.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. W sekcji Inne rynki kliknij Zarządzaj obok rynku, na którym chcesz dodać ręczny kurs wymiany.
 3. W sekcji Waluta i ceny kliknij Zarządzaj.
 4. Kliknij Edytuj kurs wymiany.
 5. Wybierz opcję Użyj stawki ręcznej.
 6. Wprowadź kurs wymiany.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Ręcznie rejestrowane płatności

Gdy sprzedajesz w wielu walutach, kwota otrzymywana jako płatność zależy od kursu waluty w momencie obciążenia karty kredytowej klienta. Jeśli ręcznie rejestrujesz płatności, karta kredytowa klienta jest obciążana podczas przetwarzania zamówienia, a nie wtedy, gdy klient złoży zamówienie. Kurs wymiany walut może się zmienić w czasie między autoryzacją a ręczną rejestracją środków, co może spowodować niewielką rozbieżność.

W panelu administracyjnym Shopify zamówienia w różnych walutach są przeliczane na walutę sklepu, aby ułatwić raportowanie sprzedaży. Do momentu obciążenia klienta za zamówienie, przeliczane wartości są wartościami szacunkowymi.

Na przykład waluta Twojego sklepu to USD, a Ty sprzedajesz w USD i EUR. Twój klient tworzy zamówienie na półkę za 90 EUR. Gdy składa zamówienie, 1 USD ma wartość 0,90 EUR.

Przykładowe zamówienie
Cena w walucie sklepu Cena w walucie klienta Szacowana kwota zamówienia
100 USD 90 EUR 100 USD

Kilka dni później zmienia się kurs waluty i 1 USD ma wartość 0,85 EUR. Obciążasz kartę kredytową klienta na 90 EUR. Ponieważ zmienił się kurs przeliczeniowy waluty i 1 USD = 0,85 EUR , 90 EUR przelicza na się na 98 USD. Otrzymasz 98 USD.

Przykład rejestracji płatności za zamówienie po wahaniach waluty
Cena w walucie sklepu Cena w walucie klienta Zarejestrowana kwota przeliczona na walutę sklepu
100 USD 90 EUR 98 USD

Zwroty kosztów

Często występuje odstęp czasu między utworzeniem zamówienia a dokonaniem zwrotu przez klienta. W rezultacie przeliczona kwota, którą otrzymujesz za zamówienie zwykle nie jest równa przeliczonej kwocie, którą oddasz w ramach zwrotu kosztów. Zalecamy zwrot pełnej kwoty, jaką klient zapłacił w walucie lokalnej. To oznacza, że na przeliczeniu waluty możesz stracić lub zyskać. Dowiedz się więcej o zwrotach kosztów zamówienia w przypadku prowadzenia sprzedaży w wielu walutach.

Obciążenia zwrotne

Gdy posiadacz karty zainicjuje obciążenie zwrotne, przeliczanie walut wykonuje się według kursu przeliczeniowego w momencie transferu środków, a nie kursu przeliczeniowego z chwili zamówienia.

Shopify przelicza kwotę zwracanych kosztów, uznaje kwestionowaną kwotę na rzecz posiadacza karty, a następnie dokonuje opłaty w banku posiadacza karty w Twoim imieniu, odejmując kwotę zwrotu z następnej wypłaty. Nie są naliczane opłaty za konwersję waluty.

Jeśli zakwestionujesz obciążenie zwrotne i zostanie ono rozwiązane na Twoją korzyść, dostaniesz zwrot kwoty spornej w ramach obciążenia zwrotnego wg bieżącego kursu przeliczeniowego.

Dowiedz się więcej o sposobie przetwarzania obciążeń zwrotnych.

Shopify Payments oraz inni dostawcy płatności

Tylko sklepy korzystające z usługi Shopify Payments jako głównej bramki mogą przetwarzać płatności w walucie lokalnej klienta. Kompatybilne opcje płatności wielowalutowych obejmują:

 • Płatności kartą kredytową Shopify Payments
 • Shop Pay
 • Apple Pay i Google Pay
 • Paypal Express

Jeśli Twój klient wybierze walutę lokalną i opcję płatności od innego dostawcy płatności, cena, którą klient płaci, jest przeliczana na walutę sklepu. W rezultacie cena, którą klient płaci, jest wyższa niż cena produktu w walucie Twojego sklepu.

Na przykład walutą Twojego sklepu jest USD i sprzedajesz koszulkę za 10 USD. Twój klient zdecyduje się wyświetlać Twój sklep z cenami w walucie EUR, a cena koszulki będzie widniała jako 8,90 EUR. Jeśli klient zrealizuje zakup za pośrednictwem dostawcy płatności innego niż Shopify Payments, cena koszulki zostanie przeliczona z EUR na USD, i klient może zapłacić za nią więcej niż 10 USD. Nie są naliczane opłaty za przeliczanie waluty, gdy waluta jest przeliczana z USD na EUR, a strona Zamówienie nie wskazuje, że zamówienie jest zamówieniem wielowalutowym.

Jeśli klient realizuje zakup za pomocą kompatybilnej metody płatności, jego płatność jest przetwarzana w walucie lokalnej. Na przykład:
(cena produktu x kurs przeliczeniowy waluty) + opłata za przeliczenie waluty
(10 USD x 0,867519) + 1,5% = 8,81 EUR
Jeśli masz włączone reguły zaokrąglania, suma zostanie zaokrąglona w górę i klient płaci 8,90 EUR.

Sprzedaż i rozliczanie w różnych walutach oraz sprzedaż w wielu walutach

Większość przeliczeń walut jest wykonywanych między walutą lokalną klienta a walutą Twojego sklepu. Jeśli waluta sklepu różni się od waluty wypłaty, przeprowadzane są przeliczenia walut między walutą lokalną klienta a walutą wypłaty.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo