Konfigurowanie walut lokalnych

Podczas tworzenia nowego rynku obejmującego jeden kraj jako walutę podstawową dla tego rynku ustawia się walutę obowiązująca w danym kraju lub regionie. Jeśli taka waluta nie jest obsługiwana, podstawową walutą rynku staje się podstawowa waluta Twojego sklepu.

Podczas tworzenia rynku wielokrajowego waluta jako domyślna waluta podstawowa dla rynku ustawiana jest podstawowa waluta sklepu, a waluty lokalne są włączone, co oznacza, że dla każdego kraju lub regionu na rynku wielokrajowym ceny mogą być wyświetlane w domyślnej walucie tego kraju lub regionu. W razie potrzeby możesz wyłączyć waluty lokalne dla rynku obejmującego wiele krajów, a następnie ustawić walutę dla wszystkich krajów i regionów na tym rynku. Gdy waluty lokalne są wyłączone, wszyscy klienci na tym rynku widzą ceny i dokonują płatności w jednej, wybranej przez Ciebie walucie.

Konfigurowanie walut lokalnych dla rynku wielokrajowego

Podczas tworzenia rynku wielowalutowego waluty lokalne są domyślnie włączone. Jeśli waluty lokalne są wyłączone na rynku, możesz je ponownie włączyć.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.

  2. Obok nazwy rynku kliknij opcję Zarządzaj.

  3. Obok opcji Produkty i ceny kliknij opcję Zarządzaj.

  4. W sekcji Ceny zaznacz opcję Pokazuj klientom ceny w ich lokalnej walucie.

  5. Jeśli chcesz wyłączyć waluty lokalne, odznacz opcję Pokazuj klientom ceny w ich lokalnej walucie. Gdy waluty lokalne są wyłączone, wszyscy klienci na tym rynku zobaczą ceny w podstawowej walucie tego rynku.

  6. Kliknij opcję Zapisz.

Po skonfigurowaniu walut lokalnych musisz skierować klientów na adres URL, który odpowiada ich preferencjom dotyczącym języka i lokalizacji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo