Shopify Markets Pro

Shopify Markets Pro rozszerza funkcje narzędzi do zarządzania transakcjami transgranicznymi, oferowanych przez Shopify Markets. Oprócz narzędzi, które pomogą Ci skonfigurować sprzedaż na rynkach międzynarodowych i zarządzać nimi, Shopify Markets Pro oferuje dodatkowe funkcje obsługiwane przez Global-e, które pomagają skalować i optymalizować rynki międzynarodowe bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify.

Gdy korzystasz z Shopify Markets Pro, Global-e staje się zarejestrowanym sprzedawcą. Zarejestrowany sprzedawca to podmiot prawny odpowiedzialny za sprzedaż produktów klientowi i zgodność z lokalnymi przepisami i regulacjami w innym regionie lub kraju. Jeśli nie zatrudniono innej firmy (np. Global-e), która przejmie te obowiązki, większość sprzedawców sama pełni rolę zarejestrowanego sprzedawcy. Jeśli występujesz w roli zarejestrowanego sprzedawcy, odpowiadasz za rejestrowanie i zwrot podatków, spełnienie formalności wymaganych do akceptowania lokalnych metod płatności oraz organizację wysyłki i realizacji.

W przypadku Shopify Markets Pro Global-e zarządza złożonym procesem sprzedaży do innych krajów lub regionów w Twoim imieniu, w tym zwrotem podatku do lokalnych organów podatkowych, akceptacją lokalnych metod płatności oraz zarządzaniem cłami i podatkiem od importu, co pozwala na szybkie rozpoczęcie sprzedaży na nowych rynkach międzynarodowych.

Global-e odrzuci płatności oczekujących zamówień wysyłanych do Australii, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Norwegii i każdego kraju, który jest częścią Unii Europejskiej.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo