Shopify Markets Pro

Shopify Markets Pro rozszerza funkcje narzędzi do zarządzania transakcjami transgranicznymi, oferowanych przez Shopify Markets. Oprócz narzędzi, które pomogą Ci skonfigurować sprzedaż na rynkach międzynarodowych i zarządzać nimi, Shopify Markets Pro oferuje dodatkowe funkcje obsługiwane przez Global-e, które pomagają skalować i optymalizować rynki międzynarodowe bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify. Narzędzie Shopify Markets Pro jest dostępne tylko dla sprzedawców z siedzibą w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Czytaj dalej o wymaganiach i zagadnieniach dotyczących korzystania z Markets Pro.

Gdy korzystasz z Shopify Markets Pro, Global-e staje się oficjalnym sprzedawcą. Oficjalny sprzedawca to podmiot prawny odpowiedzialny za sprzedaż produktów klientowi i zgodność z lokalnymi przepisami i regulacjami w innym regionie lub kraju. Jeśli nie zatrudniono innej firmy (np. Global-e), która przejmie te obowiązki, większość sprzedawców sama pełni rolę oficjalnego sprzedawcy. Jeżeli występujesz w roli oficjalnego sprzedawcy, odpowiadasz za rejestrację do celów podatkowych i odprowadzanie podatków, spełnienie formalności wymaganych do akceptowania płatności przy użyciu lokalnych metod oraz organizację wysyłki i realizacji.

W przypadku korzystania z rozwiązania Shopify Markets Pro Global-e zarządza złożonym procesem sprzedaży do innych krajów lub regionów w Twoim imieniu. Obejmuje on odprowadzanie podatków do lokalnych organów podatkowych, akceptację płatności za pomocą lokalnych metod oraz obsługę ceł i podatków od importu. Dzięki temu możesz w krótkim czasie rozpocząć sprzedaż na nowych rynkach międzynarodowych. Gdy korzystasz z Markets Pro, nie potrzebujesz rejestracji podatkowej w krajach, do których sprzedajesz swoje produkty. Global-e zapewnia rejestrację podatkową, umożliwiającą zachowanie zgodności z przepisami w przypadku sprzedaży międzynarodowej.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo