Eliminowanie ostrzeżeń i zawieszeń Google Merchant Center

Aby Twoje produkty były wyświetlane w Google, Twój sklep i produkty muszą być zgodne z zasadami Google. Jeśli otrzymasz powiadomienie o ostrzeżeniu lub zawieszeniu konta, możesz podjąć pewne działania, aby rozwiązać problem.

Typowe powody ostrzeżeń i zawieszeń konta

Aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problem ostrzeżeń lub zawieszeń konta, zapoznaj się z poniższymi typowymi powodami.

Brak polityki zwrotów

Jeśli nie masz polityki zwrotów w swoim sklepie Shopify, musisz ją utworzyć.

Możesz dodać politykę zwrotów w panelu administracyjnym Shopify.

Aby zdobyć więcej informacji na temat wymagań Google dotyczących polityki zwrotów, sięgnij do Pomocy Google Merchant Center.

Niewystarczające dane kontaktowe

Musisz upewnić się, że dane kontaktowe w Twoim sklepie spełniają wymagania Google.

Aby mieć pewność, że wyświetlane są prawidłowe dane kontaktowe, dodaj swoje dane kontaktowe w panelu administracyjnym Shopify.

Aby zdobyć więcej informacji na temat wymagań Google dotyczących danych kontaktowych, sięgnij do Pomocy Google Merchant Center.

Przedstawianie nieprawdziwych informacji o sobie lub produktach

Aby rozwiązać problem naruszeń dotyczących wprowadzania w błąd, sięgnij do Pomocy Google Merchant Center.

Poproś o ponowną weryfikację po powiadomieniu o zawieszeniu

Jeśli Google wykryje naruszenie zasad lub danych, możesz otrzymać wiadomość e-mail z opisem problemu i terminem jego rozwiązania. Możesz poprosić o weryfikację konta w dowolnym momencie przed upływem wyznaczonego terminu.

Jeśli weryfikacja Twojego konta rozwiąże wszystkie problemy, ostrzeżenie zostanie zniesione, a Twoje oferty i reklamy będą nadal wyświetlane.

Jeśli wszystkie problemy nie zostaną rozwiązane po pierwszej prośbie o weryfikację, możesz złożyć drugą prośbę o weryfikację. Jeśli problemy nie zostaną rozwiązane po drugiej prośbie, przycisk weryfikacji będzie dezaktywowany i będziesz musiał(a) poczekać siedem dni, zanim poprosisz o kolejną weryfikację. Wszelkie prośby o weryfikację złożone po dwóch niepowodzeniach muszą być zgłoszone po upływie siedmiu dni. W tym czasie Twoje konto pozostaje zawieszone i nie możesz poprosić o inną weryfikację. Tygodniowy okres oczekiwania obowiązuje dla wszystkich próśb o weryfikację po drugiej prośbie. Datę zakończenia okresu oczekiwania można wyświetlić na karcie Problemy z kontem na stronie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

Kroki:

Po zgłoszeniu prośby o ponowną weryfikację status Twojego konta Google Merchant Center zmieni się na W trakcie weryfikacji. Procedura może trwać do siedmiu dni. Po zakończeniu weryfikacji otrzymasz powiadomienie e-mailem.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo