Envanteri takip etme ve düzenleme

Envanter takibi ayarlama

Bir ürünün envanter düzeylerini görüntüleyebilmek veya düzenleyebilmek için ürüne yönelik envanter takibi ayarlamanız gerekir. Takip ayarlandıktan sonra envanter geçmişi 90 gün boyunca kullanılabilir.

Adımlar:

Ürün envanterinizi görüntüleme

Ayrıca her bir ürüne ilişkin tüm varyasyonlara ait birleştirilmiş bir envanter sayımı görmek için Ürünler sayfasında ürün envanterini görüntüleyebilirsiniz.

Ürün varyasyonlarınızın envanter sayımlarını Envanter sayfasında görüntüleyebilirsiniz. Envanter sayfasında, varyasyonları arayabilir veya Stok durumu, Ürün türü, Ürün satıcısı, Envanter adedi veya Şununla etiketlenen seçeneklerine göre filtreleyebilirsiniz. Ayrıca envanter yönetimine yardımcı olması için ürünlerinize etiket de ekleyebilirsiniz.

Envanter adedini düzenleme

Ürün varyasyonları için Mevcut envanter adedini ürün ayrıntıları sayfası, Envanter sayfası, toplu düzenleyici veya envanter CSV dosyasında değiştirebilirsiniz.

Birden fazla konumda envanter yönetiyorsanız envanter adedini konuma göre değiştirebilirsiniz.

Varyasyonsuz ürün ayrıntıları sayfası

Varyasyon içeren ürün ayrıntıları sayfası

Envanter sayfası

Adımlar:

 1. Shopify yöneticisinde Ürünler > Envanter'e gidin.

 2. Birden fazla konumunuz varsa açılır menüden bir konum seçin.

 3. İsteğe bağlı: Ürün listesini filtreleyin veya arayın.

 4. Tek bir varyasyonun mevcut adedini düzenleyebileceğiniz gibi birden fazla varyasyonun mevcut adedini aynı miktarda da düzenleyebilirsiniz.

- Tek bir varyasyonu düzenlemek için Mevcut adedi düzenle sütununa adedi girin. - Birden fazla varyasyonu aynı miktarda düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz varyasyonları seçin ve Diğer işlemler > Adedi güncelle'ye tıklayın.

 1. Envanter adedini değiştirin.

- Adedi belirli bir miktarda düzenlemek için Ekle'ye tıklayın ve bir sayı girin. Mevcut envanter adedinden çıkarılması için negatif bir sayı kullanabilirsiniz. - Yeni bir toplam envanter sayımı ayarlamak için Ayarla'ya tıklayın ve ardından bir sayı girin.

 1. Kaydet'e tıklayın. Yeni toplam Mevcut sütununda yer alır.

Bir ürün söz konusu konumda listelenmiyorsa bu ürünün envanterini takip etmiyorsunuz ya da ürün konumda stoklanmıyor demektir.

Bir ürünün envanter geçmişini görüntüleme

Bir ürünün envanterini takip etmek için Shopify'ı kullanıyorsanız ürünün envanter düzeltmelerinin geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Ürünün varyasyonları varsa takip edilen her bir varyasyonun envanter geçmişini görüntüleyebilir, ancak aynı anda tüm varyasyonların envanter geçmişini görüntüleyemezsiniz.

Bir ürün veya varyasyon için envanter geçmişinin yalnızca son 90 gününü görüntüleyebilirsiniz.

Bir ürün veya varyasyon için envanter geçmişini görüntülediğinizde envanter düzeltmeleriyle ilgili şu bilgileri görürsünüz:

 • Tarih - her bir düzenlemenin tarihi
 • Etkinlik - aktarım veya sipariş gibi düzenlemeye neden olan etkinlik
 • Düzenleyen: - düzenlemeyi yapan personel
 • Düzenleme - düzenleme değişikliğinin negatif veya pozitif değer olarak adedi
 • Adet - düzenlemeden sonraki envanter adedi

Adımlar:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene