Envanteri takip etme ve düzenleme

Envanter takibi ayarlama

Bir ürünün envanter düzeylerini görüntüleyebilmek veya düzenleyebilmek için ürüne yönelik envanter takibi ayarlamanız gerekir. Takip ayarlandıktan sonra envanter geçmişi 90 gün boyunca kullanılabilir.

Adımlar:

Ürün envanterinizi görüntüleme

Envanter sayfasında ürün varyasyonlarınız için envanter sayımlarını görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca her bir ürüne ilişkin tüm varyasyonlara ait birleştirilmiş bir envanter sayımı görmek için Ürünler sayfasında ürün envanterini görüntüleyebilirsiniz.

İpucu: Envanter sayfasında varyasyonları arayabilir veya bir varyasyon kümesini görüntülemek için filtreleri kullanabilirsiniz. Varyasyonları Stok durumu, Ürün türü, Ürün satıcısı, Envanter adedi veya Şununla etiketlenen: seçeneklerine göre filtreleyebilirsiniz. Envanter yönetimine yardımcı olması için ürünlerinize etiket de ekleyebilirsiniz.

Envanter düzeylerini ayarlama

Envanter sayfasında ürün varyasyonları için envanter sayımını değiştirebilirsiniz.

Birden fazla konumda envanter yönetiyorsanız Envanter adetlerini konuma göre değiştirme bölümüne bakın.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Envanter'e gidin.

  2. Adedi güncelle seçeneğinde envanter sayımını değiştirin:

- Sayımı düzenlemek için Ekle'ye tıklayıp bir sayı girin. Envanterden çıkarılması için negatif bir sayı kullanabilirsiniz. - Yeni bir toplam envanter sayımı ayarlamak için Ayarla'ya tıklayın ve bir sayı girin.

Yeni toplam Adet bölümünde gösterilir.

  1. Kaydet'e tıklayın.

Bir ürünün envanter geçmişini görüntüleme

Bir ürünün envanterini takip etmek için Shopify'ı kullanıyorsanız ürünün envanter düzeltmelerinin geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Ürünün varyasyonları varsa takip edilen her bir varyasyonun envanter geçmişini görüntüleyebilir, ancak aynı anda tüm varyasyonların envanter geçmişini görüntüleyemezsiniz.

Bir ürün veya varyasyon için envanter geçmişinin yalnızca son 90 gününü görüntüleyebilirsiniz.

Bir ürün veya varyasyon için envanter geçmişini görüntülediğinizde envanter düzeltmeleriyle ilgili şu bilgileri görürsünüz:

  • Tarih - her bir düzenlemenin tarihi
  • Etkinlik - aktarım veya sipariş gibi düzenlemeye neden olan etkinlik
  • Düzenleyen: - düzenlemeyi yapan personel
  • Düzenleme - düzenleme değişikliğinin negatif veya pozitif değer olarak adedi
  • Adet - düzenlemeden sonraki envanter adedi

Adımlar:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene