Product Reviews'u kullanarak değerlendirmeleri dışa aktarma

6 Mayıs 2024'ten sonra Product Reviews uygulamasını kullanarak topladığınız değerlendirmeleri göstermeye devam etmek için değerlendirmelerinizi dışa aktarabilir, ardından bu değerlendirmeleri geçiş yapmakta olduğunuz uygulamada içe aktarabilirsiniz.

Değerlendirmeleri dışa aktarma

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

  2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Product Reviews seçeneğine tıklayın.

  3. Uygulamayı aç'a tıklayın.

  4. Ayarlar'a tıklayın.

  5. Dışa aktar'a tıklayın.

Tarayıcınızda bir CSV hesap tablosu dosyası indirilir.

Ürün değerlendirme CSV dosyaları

Dışa aktarılan ürün değerlendirmeleri bir CSV hesap tablosu dosyası halinde biçimlendirilir. Aşağıdaki tabloda, hesap tablosundaki üstbilgiler ve her sütuna ait bilgi türleri açıklanmıştır:

Ürün değerlendirmesi hesap tablosu üstbilgileri
Üstbilgi adı Ürün değerlendirmeleri bilgisi
product_handle Bu, ürününüzün URL'sinin uç kısmıdır. Örneğin, ürününüz online mağazanızda https://johns-apparel.com/products/blue-t-shirt adresinde bulunuyorsa product_handle, blue-t-shirt kısmıdır.
state Değerlendirmenin onaylandı veya yayınlandı şeklinde görünen durumu.
rating 0 ila 5 arasında puan. 5, en olumlu ürün değerlendirmesini temsil eder.
title Müşterinin deneyimini özetleyen kısa, kalın bir başlık. Örneğin, "Müthiş!"
author Değerlendirmeyi gönderen müşteri hesabının adı ve soyadı.
e-posta Müşterinin e-posta adresidir.
konum Müşterinin şehri ve ülkesi gibi adres bilgileri.
body Müşterinin deneyiminin daha uzun bir açıklaması. Ürününüz hakkında beğendiklerini ve beğenmediklerini ayrıntılı olarak anlatabilirler.
reply Değerlendirmeye, isteğe bağlı olarak verilen yanıt.
created_at Ürün değerlendirmesinin müşteri tarafından oluşturulduğu tarih ve saat.
replied_at Yanıtın oluşturulduğu tarih ve saat.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene