Ürün Değerlendirmelerini özelleştirme

Product Reviews uygulamasının Ayarlar sayfasından mağazanızın ürün değerlendirme formlarının ve değerlendirme puanı rozetlerinin görünümünü özelleştirebilirsiniz.

Yıldız simgesinin rengini değiştirme

Ürün puanlarında görünen yıldız simgelerinin rengini değiştirmek için:

 1. Shopify yöneticinizden Uygulamalar > Ürün Değerlendirmeleri bölümüne gidin.

 2. Ayarlar

 3. Yıldız Simgesi rengi bölümünde Özel renk'e tıklayın.

 4. Simge rengi'nin yanında çıkan renk numune parçasına tıklayın.

 5. Renk seçiciyi kullanarak bir renk seçin veya alana on altılı renk kodu yapıştırın.

 6. Kaydet'e tıklayın.

Kenarlıkları, ayırıcıları ve dolguları özelleştirme

Kenarlıkların ve ayırıcıların rengini değiştirebilir, ayrıca değerlendirme listesinin etrafındaki dolgu miktarını da ayarlayabilirsiniz.

Kenarlıkların ve ayırıcıların rengini değiştirmek için:

 1. Shopify yöneticinizden Uygulamalar > Ürün Değerlendirmeleri bölümüne gidin.

 2. Ayarlar

 3. Değerlendirme listesi düzeni bölümünde Kenarlık rengi veya Ayırıcı rengi'nin yanındaki renk numune parçasına tıklayın.

 4. Renk seçiciyi kullanarak bir renk seçin veya alana on altılı renk kodu yapıştırın.

 5. Kaydet'e tıklayın.

Değerlendirme listesi dolgusunu değiştirmek için:

 1. Shopify yöneticinizden Uygulamalar > Ürün Değerlendirmeleri bölümüne gidin.

 2. Ayarlar

 3. Değerlendirme listesi düzeni bölümünde, istediğiniz dolgu miktarını (piksel cinsinden) Dolgu alanına girin. Dış kenarlığı tamamen kaldırmak isterseniz 0 değerini girin.

 4. Kaydet'e tıklayın.

Değerlendirme listesini veya formunu gösterme/gizleme

Product Reviews uygulamasıyla değerlendirme listesini varsayılan olarak gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.

Değerlendirmeleri göstermek veya gizlemek için:

 1. Shopify yöneticinizden Uygulamalar > Ürün Değerlendirmeleri bölümüne gidin.

 2. Ayarlar

 3. Değerlendirme listesi düzeni bölümünde, Yüklenince değerlendirmeleri göster'in yanındaki kutunun işaretini kaldırın veya kutuyu işaretleyin.

 4. Kaydet'e tıklayın.

Form metnini özelleştirme

Product Reviews'ın temanızda gösterdiği metinlerin çoğu özelleştirilebilir. Böylece online mağazanızın geri kalanıyla uyumlu olması için Product Reviews'ı belirli bir dile çevirmek gibi özelleştirmeler yapabilirsiniz.

Metni özelleştirmek için:

 1. Shopify yöneticinizden Uygulamalar > Ürün Değerlendirmeleri bölümüne gidin.

 2. Ayarlar

 3. Değerlendirme listesi metni veya Değerlendirme formu metni bölümlerinde, müşterinin görmesini istediğiniz metni girin.

 4. Kaydet'e tıklayın.

Form alanlarını gerekli, isteğe bağlı veya gizli hale getirme

Ad, E-posta ve Konum alanlarını, müşteriniz yeni bir değerlendirme göndereceği zaman gerekli, isteğe bağlı veya gizli olacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

 • Gerekli - Bir değerlendirmenin gönderilebilmesi için bu alan doldurulmalıdır.
 • İsteğe bağlı - Bu alan boş bırakılabilir veya doldurulabilir.
 • Gizli - Bu alan değerlendirme formunda görünmez.

Form alanlarının nasıl görüneceğini değiştirmek için:

 1. Shopify yöneticinizden Uygulamalar > Ürün Değerlendirmeleri bölümüne gidin.

 2. Ayarlar

 3. Değerlendirme formu metni bölümünde Yazarın adı, Yazarın e-postası veya Yazarın konumu alanları için bir Tür seçin. Bu alanların her biri gerekli, isteğe bağlı veya gizli olabilir.

 4. Kaydet'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene