Tilpasning af Product Reviews

Du kan tilpasse, hvordan dine opslag og formularer til produktanmeldelser vises i din webshop.

Vis eller skjul listen over anmeldelser eller anmeldelsesformular

Du kan vælge, om du som standard vil vise eller skjule lister med produktanmeldelser og anmeldelsesformularen. Når anmeldelseslisten eller -formularen skjules, kan shopejere få adgang til den ved at klikke på et link i afsnittet.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Product Reviews.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Indstillinger.

 5. I afsnittet Layout til liste over anmeldelser skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for Vis anmeldelser ved indlæsning.

 6. I afsnittet Tekst på liste over anmeldelser skal du markere eller fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet ud for Vis anmeldelsesformular ved indlæsning.

 7. Klik på Gem.

Tilpas kanter, skillelinjer og margen

Du kan ændre farven på kanter og skillelinjer samt margenen rundt om listen over anmeldelser.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Product Reviews.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Indstillinger.

 5. I afsnittet Layout for liste over anmeldelser skal du klikke på farveprøven ud for Kantfarve eller Farve på skillelinje.

 6. Vælg en farve ved hjælp af farvevælgeren, eller indsæt en hex-kode i feltet.

 7. Klik på Gem.

Fuldfør følgende trin for at ændre margen for listen over anmeldelser:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Product Reviews.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Indstillinger.

 5. I afsnittet Layout for liste over anmeldelser skal du indtaste den ønskede margen (i pixel) i feltet Margen. Hvis du vil fjerne den udvendige kant helt, skal du indtaste 0.

 6. Klik på Gem.

Tilpas formulartekst

Det meste af den tekst, Product Reviews viser i dit tema, kan tilpasses. Du kan f.eks. oversætte Product Reviews til et specifikt sprog, der matcher resten af din webshop.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Product Reviews.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Indstillinger.

 5. I afsnittene Tekst på liste over anmeldelser eller Tekst i anmeldelsesformular skal du indtaste den tekst, du ønsker, kunden får vist.

 6. Klik på Gem.

Gør formularfelterne obligatoriske, valgfrie eller skjulte

Du kan ændre, om felterne Forfatterens navn, Forfatterens mailadresse og Lokation vises som påkrævede, valgfrie eller skjulte, når kunden vil indsende en ny anmeldelse.

De tilgængelige indstillinger er som følger:

 • Påkrævet: Dette felt skal udfyldes, for at der kan indsendes en anmeldelse.
 • Valgfrit: Dette felt kan efterlades tomt eller indsendes med en værdi.
 • Skjult: Dette felt vises ikke.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Product Reviews.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Indstillinger.

 5. Åbn afsnittet Tekst i anmeldelsesformular under det felt, du vil redigere, og vælg felttypen i rullemenuen Type. Felterne kan indstilles som Obligatorisk, Valgfri eller Skjult.

 6. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis