Tilpasning af Product Reviews

Du kan tilpasse udseendet for din butiks formularer til produktanmeldelser og badges med score for anmeldelser på siden Indstillinger i appen Product Reviews.

Skift farve på stjerneikon

Hvis du vil ændre farven på de stjerneikoner, der vises i produktbedømmmelser:

 1. Gå til Apps > Produktanmeldelser i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. I afsnittet Farve på stjerneikon skal du klikke på Tilpas farve.

 4. Klik på den farveprøve, der vises ud for Ikonfarve.

 5. Vælg en farve ved hjælp af farvevælgeren, eller indsæt en heksadecimal farve i feltet.

 6. Klik på Gem.

Tilpas kanter, skillelinjer og margen

Du kan ændre farven på kanter og skillelinjer samt margenen rundt om listen over anmeldelser.

Hvis du vil ændre farven på kanter eller skillelinjer:

 1. Gå til Apps > Produktanmeldelser i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. I afsnittet Layout for liste over anmeldelser skal du klikke på farveprøven ud for Kantfarve eller Farve på skillelinje.

 4. Vælg en farve ved hjælp af farvevælgeren, eller indsæt en heksadecimal farve i feltet.

 5. Klik på Gem.

Hvis du vil ændre margen for listen over anmeldelser:

 1. Gå til Apps > Produktanmeldelser i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. I afsnittet Layout for liste over anmeldelser skal du indtaste den ønskede margen (i pixel) i feltet Margen. Hvis du vil fjerne den udvendige kant helt, skal du indtaste 0.

 4. Klik på Gem.

Vis eller skjul listen over anmeldelser eller anmeldelsesformular

I Product Reviews har du mulighed for at vise eller skjule listen over anmeldelser som standard.

Sådan viser eller skjuler du anmeldelserne:

 1. Gå til Apps > Produktanmeldelser i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. I afsnittet Layout til liste over anmeldelser skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for Vis anmeldelser ved indlæsning.

 4. Klik på Gem.

Tilpas formulartekst

Det meste af den tekst, Product Reviews viser i dit tema, kan tilpasses. Dette giver dig f.eks. mulighed for at oversætte Product Reviews til et specifikt sprog, der matcher resten af din webshop.

For at tilpasse tekst:

 1. Gå til Apps > Produktanmeldelser i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. I afsnittene Tekst på liste over anmeldelser eller Tekst i anmeldelsesformular skal du indtaste den tekst, du ønsker, kunden får vist.

 4. Klik på Gem.

Gør formularfelterne obligatoriske, valgfrie eller skjulte

Du kan ændre, om felterne Navn, Mail og Lokation vises som påkrævede, valgfrie eller skjulte, når kunden vil indsende en ny anmeldelse.

De tilgængelige indstillinger er som følger:

 • Påkrævet – Dette felt skal udfyldes, for at der kan indsendes en anmeldelse.
 • Valgfrit – Dette felt kan efterlades tomt eller indsendes med en værdi.
 • Skjult – Dette felt vises ikke.

Hvis du vil ændre, hvordan formularfelterne vises:

 1. Gå til Apps > Produktanmeldelser i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. Vælg en Type for felterne Forfatterens navn, Forfatterens mailadresse eller Forfatterens lokation i afsnittet Tekst i anmeldelsesformular. Alle disse felter kan indstilles som obligatorisk, valgfri eller skjult.

 4. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis