Tilpassing av produktomtaler

Du kan tilpasse utseendet for butikkens produktomtaleskjemaer og omtalepoengmerker, også kalt stjernevurderinger. Trinnene for å tilpasse disse elementene varierer avhengig av hvorvidt du bruker et Online Store 2.0-tema eller et eldre tema. Finn ut hvordan du finner temaets arkitekturversjon.

Vis eller Skjul gjennomgangsoppføringen eller gjennomgangsskjemaet

Du kan velge om du vil vise eller skjule produktomtaleoppføringen og omtaleskjemaet som standard. Når omtaleoppføringen eller omtaleskjemaet er skjult, kan forhandlere finne det ved å klikke på en kobling i seksjonen.

Gjennomfør følgende trinn for å vise eller skjule omtaler eller omtaleskjemaet:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk Innstillinger.

 5. I seksjonen gjennomgå oppføringslayout merker du av eller fjerner merkingen av boksen ved siden av Vis vurderinger ved innlasting.

 6. I seksjonen Omtalens oppføringstekst merker eller avmerker du boksen ved siden av Vis omtaleskjema ved innlasting.

 7. Klikk på Lagre.

Tilpass grenser, skillevegger og utfylling

Du kan endre fargen til kantlinjene og skillearkene, i tillegg til mengden polstring rundt gjennomgangsoppføringen.

Gjennomfør følgende trinn for å endre farge på border eller delelinjer:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk Innstillinger.

 5. I gjennomgå oppføringslayounten klikker du på fargekartet ved siden av kantfarge eller fargeskiller.

 6. Velg en farge med fargevelgeren, eller lim inn en hex-kode i feltet.

 7. Klikk på Lagre.

Gjennomfør følgende trinn for å endre margen for omtaleoppføringen:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk Innstillinger.

 5. I seksjonen gjennomgå oppføringsoppsett angir du mengden (i piksler) for utfylling du vil bruke i utfylling-feltet. Hvis du vil fjerne ytterkanten helt, må du angi 0.

 6. Klikk på Lagre.

Tilpass skjematekst

Mesteparten av teksten som vises av Product Reviews i temaet kan tilpasses. Du kan for eksempel oversette Product Reviews til et gitt språk slik at den passer med resten av nettbutikken.

Gjennomfør følgende trinn for å tilpasse teksten:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk Innstillinger.

 5. I seksjonene Omtalens oppføringstekst eller Tekst i omtaleskjema skriver du inn teksten du ønsker skal vises til kunden.

 6. Klikk på Lagre.

Gjøre skjemafeltene obligatoriske, valgfrie eller skjulte

Du kan endre hvorvidt feltene Forfatterens navn, Forfatterens e-postadresse og Plassering vises som obligatoriske, valgfrie eller skjulte når en kunde går inn for å sende en omtale.

De tilgjengelige alternativene er som følger:

 • Obligatorisk – dette feltet må fylles ut for at en vurdering skal kunne sendes inn.
 • Valgfritt – dette feltet kan stå tomt eller sendes inn med en verdi.
 • Skjult – dette feltet vises ikke.

Gjennomfør følgende trinn for å endre hvordan skjemafeltene vises:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk Innstillinger.

 5. I seksjonen Gå gjennom skjematekst, under feltet du vil endre, velger du felttypen fra rullegardinmenyen Type. Feltene kan angis som Obligatorisk, Valgfritt eller Skjult.

 6. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis