Tilpassing av produktomtaler

Du kan tilpasse utseendet til butikkens produktgjennomgangsskjemaer og se gjennom poengsumskiltene fra Innstillinger-siden i produkttilbakemeldinger-appen.

Endre farge på stjerneikon

Slik endrer du fargen på stjerneikonene i produktvurderingene:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Produktomtaler.

 2. Klikk Innstillinger.

 3. I stjerneikonfarge-seksjonen klikker du på egendefinert farge.

 4. Klikk på fargekartet som vises ved siden av ikonfarge.

 5. Velg en farge med fargevelgeren eller lim inn en heksadesimal farge i feltet.

 6. Klikk på Lagre.

Tilpass grenser, skillevegger og utfylling

Du kan endre fargen til kantlinjene og skillearkene, i tillegg til mengden polstring rundt gjennomgangsoppføringen.

Slik endrer du fargen på kantlinjer eller skillevegger:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Produktomtaler.

 2. Klikk Innstillinger.

 3. I gjennomgå oppføringslayounten klikker du på fargekartet ved siden av kantfarge eller fargeskiller.

 4. Velg en farge med fargevelgeren eller lim inn en heksadesimal farge i feltet.

 5. Klikk på Lagre.

Slik endrer du utfyllingen av vurderingsoppføringen:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Produktomtaler.

 2. Klikk Innstillinger.

 3. I seksjonen gjennomgå oppføringsoppsett angir du mengden (i piksler) for utfylling du vil bruke i utfylling-feltet. Hvis du vil fjerne ytterkanten helt, må du angi 0.

 4. Klikk på Lagre.

Vis eller Skjul gjennomgangsoppføringen eller gjennomgangsskjemaet

Produktomtaler lar deg vise eller skjule vurderingsoppføringen som standard.

Slik viser eller skjuler du omtalene:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Produktomtaler.

 2. Klikk Innstillinger.

 3. I seksjonen gjennomgå oppføringslayout merker du av eller fjerner merkingen av boksen ved siden av Vis vurderinger ved innlasting.

 4. Klikk på Lagre.

Tilpass skjematekst

Mesteparten av teksten som produktomtalene vises i temaet ditt kan tilpasses. Dette lar deg gjøre ting som å oversette produktomtaler til et bestemt språk, slik at språket er det samme som i resten av nettbutikken.

Slik tilpasser du teksten:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Produktomtaler.

 2. Klikk Innstillinger.

 3. I tekst for omtalen-teksten eller gjennomgå skjemateksten skriver du inn teksten du vil vise til kunden.

 4. Klikk på Lagre.

Gjøre skjemafeltene obligatoriske, valgfrie eller skjulte

Du kan endre hvorvidt Nanv, E-post og Sted-feltene vises som obligatorisk, valgfrie eller skjulte når en kunde sender inn en ny vurdering.

De tilgjengelige alternativene er som følger:

 • Obligatorisk – dette feltet må fylles ut for at en vurdering skal kunne sendes inn.
 • Valgfritt – dette feltet kan stå tomt eller sendes inn med en verdi.
 • Skjult – dette feltet vises ikke.

Slik endrer du hvordan skjemafelt vises:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Produktomtaler.

 2. Klikk Innstillinger.

 3. I Gjennomgå skjematekst-seksjonen velger du en Type for Forfatterens navn, Forfatterens e-postadresse eller Forfatterens plassering-feltene. Hvert av disse feltene kan settes som nødvendig, valgfritt eller skjult.

 4. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis