Administrere omtaler ved hjelp av Produktanmeldelser

Du kan administrere, slette og svare på produktomtalene du mottar direkte fra Shopify-administratoren.

Deaktiver automatisk publisering for produktomtaler

Som standard publiseres nye produktomtaler automatisk i nettbutikken etter at de er bekreftet av et søppelpostfilter.

Hvis du vil ha mer kontroll over hvilke vurderinger som vises i butikken, kan du velge å heller publisere omtaler manuelt. Hvis du deaktiverer innstillingen for automatisk publisering, vises nye omtaler som upublisert. De vises ikke i butikken før du velger å publisere dem.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk Innstillinger.

 5. I delen automatisk publisering klikker du på deaktivert.

 6. Klikk på Lagre.

Publiser en upublisert omtale

Hvis du deaktiverer automatisk publisering for produktomtaler, må du publisere dem manuelt før de vises i butikken.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Upublisert.

 5. Klikk på omtalen du vil publisere.

 6. Klikk på Publiser.

Fjern en omtale

Noen ganger må du fjerne en vurdering fra nettbutikken, men ikke slette den permanent. Du kan gjøre dette ved å avpublisere den.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Publisert.

 5. Klikk på omtalen du vil fjerne.

 6. Klikk på Avpubliser.

Slette en omtale

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Omtaler-siden klikker du på omtalen du vil slette.

 5. Klikk på Slett.

Flagge en vurdering som upassende

Noen ganger mottar du produktanmeldelser som er støtende eller ser ut som søppelpost. For å flagge en vurdering som upassende, klikker du på rapporter som upassende fra nettbutikkens visning:

Disse anmeldelsene vises nå i Flagget-fanen i Produktomtaler-appen i Shopify-administratoren. Derfra kan du enten oppheve publiseringen av eventuelle flaggede omtaler eller fjerne flaggingen.

Avvise en flagging på en omtale

Omtaler merket som flagget har blitt rapportert som upassende av noen på nettstedet ditt. Disse omtalene bør kontrolleres for upassende innhold og enten slettet eller ikke flagget.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Flagget.

 5. Klikk på vurderingen som har flagget du vil avvise.

 6. På gjennomgangssiden klikker du på Avvis flagging.

Massehandlinger

Du kan publisere, fjerne publisering, oppheve flagging eller slette flere omtaler av gangen ved hjelp av Massehandlinger-menyen.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Bruk avmerkingsboksene til å velge anmeldelsene du vil endre.

 5. Fra massehandlinger-menyen velger du handlingen du vil utføre:

Søk anmeldelser

Du kan søke etter nøkkelord i titlene på produktomtalene dine ved å bruke søkefeltet.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Angi søkeordet i søkefeltet. For at du skal kunne finne teksten, må den være i tittelen på en vurdering.

 5. Trykk på Enter (eller return på Mac).

Sorter omtaler

Du kan sortere produktanmeldelser basert på vurdering, dato eller status.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på navnet til Vurdering, Dato eller Status-kolonnen.

Besvar omtaler

Produktomtaler lar deg gi et offentlig svar på en omtale. Svaret ditt vises ved siden av gjennomgangen på nettstedet ditt. Dette er svært nyttig for å svare på kritiske eller negative omtaler på en transparent måte.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på omtalen du vil svare på.

 5. På gjennomgang-siden angir du svaret i feltet Svar på omtale.

 6. Når du er ferdig klikker du på Legg inn svar.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis