Eksportere anmeldelser med Product Reviews

For å fortsette å vise anmeldelsene du har innhentet med Product Reviews-appen etter 6. mai 2024, kan du eksportere anmeldelser og deretter importere anmeldelsene til appen du migrerer til.

Eksporter omtaler

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Product Reviews fra siden Apper og salgskanaler.

  3. Klikk Åpne app.

  4. Klikk Innstillinger.

  5. Klikk på Eksporter.

En CSV-fil for regneark lastes ned i nettleseren.

CSV-filer for produktgjennomgang

Eksporterte produktanmeldelser formateres i en CSV-regnearkfil. Den følgende tabellen beskriver overskrifter i regnearket, og hvilke typer informasjon som hører til i hver kolonne:

Sideoverskrifter for produktgjennomgang
Overskriftsnavn Informasjon om produktgjennomgang
product_handle Dette er slutten av produktets URL-adresse. Hvis produktet for eksempel vises i nettbutikken på https://johns-apparel.com/products/blue-t-shirt, er product_handle blue-t-shirt.
state Statusen til omtalen, for eksempel godkjent eller publisert.
vurdering En poengsum fra 0 til 5, der 5 representerer den mest positive produktomtalen.
tittel En kort tittel i fet skrift som sammenfatter kundens opplevelse. For eksempel: «Kjempebra!»
forfatter Det første og siste navnet som er koblet til kundekontoen som sendte inn omtalen.
e-post Kundens e-postadresse.
sted Kundens adresse, for eksempel by og land.
brødtekst En lengre beskrivelse av kundens opplevelse. De kan utdype hva de likte eller ikke likte med produktet ditt.
svar Et valgfritt svar på omtalen.
created_at Dato og klokkeslett da produktomtalen ble opprettet av kunden.
replied_at Dato og klokkeslett da svaret ble opprettet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis