Eksportowanie recenzji za pomocą aplikacji Product Reviews

Aby wyświetlać recenzje zebrane za pomocą aplikacji Product Reviews po 6 maja 2024 roku, możesz wyeksportować swoje recenzje, a następnie zaimportować recenzje do aplikacji, do której przeprowadzana jest migracja.

Eksportuj recenzje

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Product Reviews.

  3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

  4. Kliknij opcję Ustawienia.

  5. Kliknij Eksportuj.

Plik arkusza CSV zostanie pobrany w Twojej przeglądarce.

Pliki CSV z recenzjami produktów

Wyeksportowane recenzje produktów są formatowane do pliku arkusza kalkulacyjnego CSV. W poniższej tabeli opisano nagłówki arkusza kalkulacyjnego i typy informacji, które należą do każdej kolumny:

Nagłówki arkuszy recenzji produktu
Nazwa nagłówka Informacje o recenzji produktu
product_handle To jest końcówka adresu URL Twojego produktu. Na przykład, jeśli produkt pojawia się w Twoim sklepie online pod adresem https://johns-apparel.com/products/blue-t-shirt, to uchwytem product_handle jest blue-t-shirt.
state Status recenzji, np. zatwierdzona lub opublikowana.
rating Ocena z przedziału 0-5, gdzie 5 odpowiada najbardziej pozytywnej recenzji produktu.
title Krótki, pogrubiony tytuł podsumowujący doświadczenie klienta. Na przykład „Wspaniałe!”
author Imię i nazwisko powiązane z kontem klienta, z którego przesłano recenzję.
email Adres e-mail klienta
location Adres klienta, tj. miasto i kraj.
body Dłuższy opis doświadczenia klienta. Może dotyczyć tego, co klientowi się podobało lub nie podobało w Twoim produkcie.
reply Opcjonalna odpowiedź na recenzję.
created_at Data i godzina utworzenia recenzji produktu przez klienta.
replied_at Data i godzina utworzenia odpowiedzi.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo