Dostosowanie Product Reviews

Możesz dostosować wygląd formularzy recenzji i znaczków z oceną recenzji produktów w swoim sklepie, zwanych również ocenami w gwiazdkach. Kroki dostosowania tych elementów różnią się w zależności od tego, czy używasz szablonu Online Store 2.0 czy klasycznego szablonu. Dowiedz się, jak ustalić wersję architektury swojego szablonu.

Wyświetl lub ukryj listę lub formularz recenzji

Możesz zdecydować, czy lista recenzji produktu i formularz recenzji powinny być domyślnie wyświetlane czy ukryte. Gdy lista recenzji lub formularz recenzji jest ukryty, sprzedawcy mogą uzyskać do niego dostęp, klikając link w sekcji.

Wykonaj następujące kroki, aby wyświetlić lub ukryć recenzje lub formularz recenzji:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Product Reviews.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Układ listy recenzji zaznacz lub odznacz pole obok opcji Wyświetl recenzje przy ładowaniu.

 6. W sekcji Tekst listy recenzji zaznacz lub odznacz pole obok opcji Wyświetl recenzje przy ładowaniu.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj obramowanie, separatory i wypełnienie

Możesz zmienić kolor obramowań i separatorów, a także ilość wypełnienia wokół listy recenzji.

Wykonaj następujące kroki, aby zmienić kolor obramowań lub separatorów:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Product Reviews.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Układ listy recenzji kliknij próbkę koloru obok opcji Kolor obramowania lub Kolor separatora.

 6. Wybierz kolor za pomocą selektora kolorów lub wklej w polu kod szesnastkowy.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Wykonaj następujące kroki, aby zmienić dopełnienie listy recenzji:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Product Reviews.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Układ listy recenzji wprowadź ilość wypełnienia (w pikselach), jaka ma zostać zastosowana, w polu Wypełnienie. Jeśli chcesz całkowicie usunąć granicę zewnętrzną, wprowadź 0.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj tekst formularza

Większość tekstu wyświetlanego przez aplikację Product Reviews w Twoim szablonie jest konfigurowalna. Możesz na przykład przetłumaczyć recenzje produktu na konkretny język w celu dopasowania języka do pozostałej części Twojego sklepu online.

Wykonaj następujące kroki, aby dostosować tekst:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Product Reviews.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Tekst listy recenzji lub Tekst formularza recenzji wprowadź tekst, który ma być widoczny dla klienta.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Określ, które pola formularza mają być wymagane, opcjonalne bądź ukryte

Możesz określać, czy pola Nazwisko autora, Adres e-mail autora i Lokalizacja będą wyświetlane jako obowiązkowe, opcjonalne lub ukryte, gdy klient przejdzie do przesyłania nowej recenzji.

Dostępne opcje są następujące:

 • Wymagane – Pole musi zostać wypełnione, aby można było przesłać recenzję.
 • Opcjonalne – Pole może pozostać puste lub przesłane z wartością.
 • Ukryte – Pole nie jest wyświetlane.

Wykonaj następujące kroki, aby zmienić sposób wyświetlania pól formularza:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Product Reviews.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Tekst formularza recenzji w polu, które chcesz zmodyfikować, wybierz typ pola z menu rozwijanego Typ. Pola można ustawić jako wymagane, opcjonalne lub ukryte.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo