Dostosowanie Product Reviews

Możesz dostosować wygląd formularzy recenzji produktów i znaczków wynikowych recenzji w swoim sklepie na stronie Ustawienia aplikacji Product Reviews.

Zmień kolor ikon gwiazdek

Aby zmienić kolor ikon gwiazdek pojawiających się w ocenach produktów:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Recenzje produktu.

 2. Kliknij opcję Ustawienia.

 3. W sekcji Kolor ikony gwiazdki kliknij opcję Kolor niestandardowy.

 4. Kliknij próbkę koloru, która pojawia się obok Koloru ikony.

 5. Wybierz kolor za pomocą selektora kolorów lub wklej w polu kolor szesnastkowy.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj obramowanie, separatory i wypełnienie

Możesz zmienić kolor obramowań i separatorów, a także ilość wypełnienia wokół listy recenzji.

Aby zmienić kolor obramowań lub separatorów:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Recenzje produktu.

 2. Kliknij opcję Ustawienia.

 3. W sekcji Układ listy recenzji kliknij próbkę koloru obok opcji Kolor obramowania lub Kolor separatora.

 4. Wybierz kolor za pomocą selektora kolorów lub wklej w polu kolor szesnastkowy.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Aby zmienić wypełnienie listy recenzji:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Recenzje produktu.

 2. Kliknij opcję Ustawienia.

 3. W sekcji Układ listy recenzji wprowadź ilość wypełnienia (w pikselach), jaka ma zostać zastosowana, w polu Wypełnienie. Jeśli chcesz całkowicie usunąć granicę zewnętrzną, wprowadź 0.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl lub ukryj listę lub formularz recenzji

Aplikacja Product Reviews umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie listy recenzji domyślnie.

Aby wyświetlić lub ukryć recenzje:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Recenzje produktu.

 2. Kliknij opcję Ustawienia.

 3. W sekcji Układ listy recenzji zaznacz lub odznacz pole obok opcji Wyświetl recenzje przy ładowaniu.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj tekst formularza

Większość tekstu wyświetlanego przez aplikację Product Reviews w Twoim szablonie jest konfigurowalna. Dzięki temu możesz wykonywać takie czynności jak tłumaczenie aplikacji Product Reviews na konkretny język w celu dopasowania jej do pozostałej części Twojego sklepu online.

Aby dostosować tekst:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Recenzje produktu.

 2. Kliknij opcję Ustawienia.

 3. W sekcji Tekst listy recenzji lub Tekst formularza recenzji wprowadź tekst, który ma być widoczny dla klienta.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Określ, które pola formularza mają być wymagane, opcjonalne bądź ukryte

Możesz określać, czy pola Nazwa, Adres e-mail i Lokalizacja będą wyświetlane jako wymagane, opcjonalne lub ukryte, gdy klient przejdzie do przesyłania nowej recenzji.

Dostępne opcje są następujące:

 • Wymagane – Pole musi zostać wypełnione, aby można było przesłać recenzję.
 • Opcjonalne – Pole może pozostać puste lub przesłane z wartością.
 • Ukryte – Pole nie jest wyświetlane.

Aby zmienić sposób wyświetlania pól formularza:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Recenzje produktu.

 2. Kliknij opcję Ustawienia.

 3. W sekcji Tekst formularza recenzji wybierz Typ dla pola Nazwa autora, Adres e-mail autora lub Lokalizacja autora. Każde z tych pól można ustawić jako obowiązkowe, opcjonalne lub ukryte.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo