การปรับแต่งการรีวิวสินค้า

คุณสามารถปรับแต่งวิธีแสดงรายการสินค้าและแบบฟอร์มรีวิวสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

แสดงหรือซ่อนรีวิวหรือแบบฟอร์มรีวิว

คุณเลือกได้ว่าจะแสดงหรือซ่อนรายการรีวิวสินค้าและแบบฟอร์มรีวิวตามค่าเริ่มต้น เมื่อซ่อนรีวิวหรือแบบฟอร์มรีวิว ผู้ขายจะสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกลิงก์ในส่วนนั้นๆ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Product Reviews

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ “การตั้งค่า

 5. ในส่วนเลย์เอาต์รายการรีวิวให้ทำเครื่องหมายหรือเลิกทำเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจากแสดงรีวิวเมื่อโหลด

 6. ในส่วนข้อความรายการรีวิว ให้ทำเครื่องหมายหรือเลิกทำเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจากแสดงแบบฟอร์มรีวิวเมื่อโหลด

 7. คลิกที่บันทึก

ปรับแต่งเส้นขอบขีดแบ่งและพื้นที่ว่าง

คุณสามารถเปลี่ยนสีของเส้นขอบขีดแบ่งรวมถึงปริมาณช่องว่างรอบรายการรีวิวได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Product Reviews

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ “การตั้งค่า

 5. ในส่วนเลย์เอาต์รีวิวให้คลิกที่ตัวอย่างสีขอบด้านข้างสีเส้นขอบหรือสีเส้นแบ่ง

 6. เลือกสีโดยใช้เครื่องมือเลือกสี หรือวางรหัสสี Hex ลงในช่อง

 7. คลิกที่บันทึก

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ว่างรอบรีวิว:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Product Reviews

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ “การตั้งค่า

 5. ในส่วนเลย์เอาต์รีวิวให้ป้อนจำนวน (เป็นพิกเซล) ของช่องว่างที่คุณต้องการในช่องพื้นที่ว่าง หากคุณต้องการลบขอบด้านนอกออกทั้งหมดให้ป้อน0.

 6. คลิกที่บันทึก

ปรับแต่งข้อความแบบฟอร์ม

ข้อความส่วนใหญ่ที่แอป Product Reviews แสดงในธีมของคุณนั้นสามารถปรับแต่งได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแปลข้อมูลจากแอป Product Reviews เป็นภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อให้ตรงกับส่วนที่เหลือของร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Product Reviews

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ “การตั้งค่า

 5. ในส่วนข้อความรายการรีวิวหรือข้อความแบบฟอร์มรีวิว ให้ใส่ข้อความที่คุณต้องการให้แสดงแก่ลูกค้า

 6. คลิกที่บันทึก

กำหนดช่องฟอร์มเป็นแบบจำเป็นต้องกรอก ไม่จำเป็นหรือซ่อน

คุณสามารถเปลี่ยนได้ว่าจะให้ช่องชื่อผู้เขียน อีเมลผู้เขียน และตำแหน่งที่ตั้งปรากฏเป็นช่องจำเป็น ไม่จำเป็น หรือซ่อนไว้เมื่อลูกค้าส่งรีวิวใหม่

ตัวเลือกที่มีอยู่มีดังต่อไปนี้:

 • จำเป็นต้องกรอก - ช่องข้อมูลนี้จะต้องกรอกเพื่อส่งรีวิว
 • ไม่จำเป็น - ช่องนี้สามารถเว้นว่างหรือกรอกค่าเข้าไปได้
 • ซ่อน: ช่องนี้จะไม่แสดง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Product Reviews

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ “การตั้งค่า

 5. ในส่วนข้อความแบบฟอร์มรีวิวใต้ช่องที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกประเภทช่องจากเมนูดรอปดาวน์ประเภท โดยสามารถตั้งค่าช่องให้เป็นบังคับ ไม่บังคับ หรือ ซ่อน

 6. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี