การปรับแต่งการรีวิวสินค้า

คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบรีวิวสินค้าของร้านค้าของคุณและตราสัญลักษณ์คะแนนรีวิวได้จากหน้าการตั้งค่าของแอปรีวิวสินค้า

เปลี่ยนสีไอคอนดาว

หากต้องการเปลี่ยนสีของไอคอนดาวที่ปรากฏในการจัดอันดับสินค้า:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > การตรวจสอบสินค้า

 2. คลิกที่การตั้งค่า

 3. ในส่วนสีของไอคอนดาว ให้คลิกสีที่กำหนดเอง

 4. คลิกตัวอย่างสีที่ปรากฏด้านข้างสีไอคอน

 5. เลือกสีโดยใช้เครื่องมือเลือกสีหรือพิมพ์เลขฐานสิบหกของสีลงในช่อง

 6. คลิกที่บันทึก

ปรับแต่งเส้นขอบขีดแบ่งและพื้นที่ว่าง

คุณสามารถเปลี่ยนสีของเส้นขอบขีดแบ่งรวมถึงปริมาณช่องว่างรอบรายการรีวิวได้

หากต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบหรือเส้นแบ่ง

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > การตรวจสอบสินค้า

 2. คลิกที่การตั้งค่า

 3. ในส่วนเลย์เอาต์รีวิวให้คลิกที่ตัวอย่างสีขอบด้านข้างสีเส้นขอบหรือสีเส้นแบ่ง

 4. เลือกสีโดยใช้เครื่องมือเลือกสีหรือพิมพ์เลขฐานสิบหกของสีลงในช่อง

 5. คลิกที่บันทึก

หากต้องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่างรอบรีวิว:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > การตรวจสอบสินค้า

 2. คลิกที่การตั้งค่า

 3. ในส่วนเลย์เอาต์รีวิวให้ป้อนจำนวน (เป็นพิกเซล) ของช่องว่างที่คุณต้องการในช่องพื้นที่ว่าง หากคุณต้องการลบขอบด้านนอกออกทั้งหมดให้ป้อน0.

 4. คลิกที่บันทึก

แสดงหรือซ่อนรีวิวหรือแบบฟอร์มรีวิว

รีวิวสินค้าช่วยให้คุณสามารถแสดงหรือซ่อนรายการรีวิวเป็นค่าเริ่มต้นได้

วิธีแสดงหรือซ่อนรีวิว:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > การตรวจสอบสินค้า

 2. คลิกที่การตั้งค่า

 3. ในส่วนเลย์เอาต์รายการรีวิวให้ทำเครื่องหมายหรือเลิกทำเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจากแสดงรีวิวเมื่อโหลด

 4. คลิกที่บันทึก

ปรับแต่งข้อความแบบฟอร์ม

ข้อความส่วนใหญ่ที่รีวิวสินค้านำขึ้นแสดงในธีมของคุณสามารถปรับแต่งได้ การทำเช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่นแปลรีวิวสินค้าไปยังภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อให้ตรงกับส่วนที่เหลือของร้านค้าออนไลน์ของคุณ

วิธีปรับแต่งข้อความ:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > การตรวจสอบสินค้า

 2. คลิกที่การตั้งค่า

 3. ในส่วนข้อความรายการรีวิวหรือข้อความแบบฟอร์มรีวิวให้ใส่ข้อความที่คุณต้องการให้แสดงแก่ลูกค้า

 4. คลิกที่บันทึก

กำหนดช่องฟอร์มเป็นแบบจำเป็นต้องกรอก ไม่จำเป็นหรือซ่อน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ว่าจะให้ช่องชื่อ อีเมลและตำแหน่งที่ตั้งปรากฏเป็นช่องจำเป็น ไม่จำเป็นหรือซ่อนไว้เมื่อลูกค้าเขียนรีวิวใหม่

ตัวเลือกที่มีอยู่มีดังต่อไปนี้:

 • จำเป็นต้องกรอก - ช่องข้อมูลนี้จะต้องกรอกเพื่อส่งรีวิว
 • ไม่จำเป็น - ช่องนี้สามารถเว้นว่างหรือกรอกค่าเข้าไปได้
 • ซ่อน - ช่องนี้จะไม่แสดง

หากต้องการเปลี่ยนวิธีแสดงช่องแบบฟอร์ม:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > การตรวจสอบสินค้า

 2. คลิกที่การตั้งค่า

 3. ในส่วนตรวจสอบข้อความในแบบฟอร์มให้เลือกประเภทของชื่อผู้เขียน อีเมลของผู้เขียน หรือตำแหน่งที่อยู่ของผู้เขียน แต่ละช่องเหล่านี้สามารถกำหนดให้มีสถานะจำเป็น ไม่บังคับหรือซ่อน

 4. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี