การจัดการรีวิวโดยใช้รีวิวสินค้า

คุณสามารถจัดการลบและตอบกลับรีวิวสินค้าที่คุณได้รับโดยตรงจากส่วน Shopify admin ของคุณ

ปิดใช้งานการเผยแพร่รีวิวสินค้าอัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้นแล้วจะมีการเผยแพร่รีวิวสินค้าใหม่ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันด้วยตัวกรองสแปม

หากคุณต้องการควบคุมว่าจะให้รีวิวไหนปรากฏในร้านค้าของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะเผยแพร่รีวิวด้วยตนเองแทนได้ หากคุณปิดใช้งานการตั้งค่าการเผยแพร่อัตโนมัติระบบจะขึ้นแสดงว่าไม่ได้เผยแพร่รีวิวใหม่และรีวิวจะไม่ปรากฏในร้านค้าของคุณจนกว่าคุณจะเลือกเผยแพร่ีวิวเหล่านั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > การตรวจสอบสินค้า

 2. คลิกที่การตั้งค่า

 3. ในส่วนการเผยแพร่อัตโนมัติ ให้คลิกปิดใช้

 4. คลิกที่บันทึก

เผยแพร่รีวิวที่ไม่ได้เผยแพร่

หากคุณปิดใช้งานการเผยแพร่โดยอัตโนมัติสำหรับรีวิวสินค้าคุณจำเป็นต้องเผยแพร่รีวิวนั้นด้วยตนเองก่อนที่รีวิวนั้นจะปรากฏบนร้านค้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > การตรวจสอบสินค้า

 2. คลิกที่ยังไม่ได้เผยแพร่

 3. คลิกรีวิวที่คุณต้องการเผยแพร่

 4. คลิกที่เผยแพร่

ยกเลิกการเผยแพร่รีวิว

ในบางกรณีคุณจำเป็นต้องลบรีวิวออกจากร้านค้าออนไลน์ของคุณแต่ไม่ใช่แบบถาวร คุณสามารถดำเนินการได้โดยยกเลิกการเผยแพร่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > การตรวจสอบสินค้า

 2. คลิกเผยแพร่แล้ว

 3. คลิกรีวิวที่คุณต้องการยกเลิกการเผยแพร่

 4. คลิกยกเลิกการเผยแพร่

ลบรีวิว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > การตรวจสอบสินค้า

 2. ในหน้ารีวิว ให้คลิกรีวิวที่คุณต้องการลบ

 3. คลิกที่ลบ

ปักธงรีวิวว่าไม่เหมาะสม

บางครั้งคุณก็จะได้รับรีวิวสินค้าที่ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะเหมือนสแปม หากต้องการปักธงว่ารีวิวว่าไม่เหมาะสมให้คลิกรายงานว่าไม่เหมาะสมจากมุมมองร้านค้าออนไลน์:

รีวิวเหล่านี้จะปรากฏในแท็บปักธงของแอป Product Review ในส่วน Shopify admin ของคุณ จากนั้นคุณสามารถยกเลิกการเผยแพร่รีวิวที่ถูกปักธงหรือลบธงออกได้

เลิกปักธงในรีวิว

รีวิวที่ถูกทำการปักธงนั้นถูกรายงานโดยผู้ชมบนเว็บไซต์ของคุณว่าไม่เหมาะสม รีวิวเหล่านี้ควรได้รับการสำหรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและทำการลบออกหรือยกเลิกการปักธง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > การตรวจสอบสินค้า

 2. คลิกปักธง

 3. คลิกที่รีวิวที่มีธงที่คุณต้องการปิดใช้งาน

 4. ในหน้ารีวิวให้คลิกยกเลิกการปักธง

การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถเผยแพร่ ยกเลิการเผยแพร่ ยกเลิกการปักธงหรือลบรีวิวหลายรีวิวหลายรายการในครั้งเดียวด้วยการดำเนินการหลายครั้งในรอบเดียว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > การตรวจสอบสินค้า

 2. ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกรีวิวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. จากเมนูการดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวให้เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการดำเนินการ:

ค้นหารีวิว

คุณสามารถค้นหาคำสำคัญได้ในชื่อเรื่องของรีวิวสินค้าของคุณโดยใช้แถบค้นหา

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > การตรวจสอบสินค้า

 2. ป้อนคำค้นหาในแถบค้นหา ข้อความนั้นต้องอยู่ในชื่อของรีวิวจึงจะค้นเจอ

 3. กดปุ่มEnter (หรือ return บน Mac)

จัดเรียงรีวิว

คุณสามารถจัดเรียงการรีวิวสินค้าตามการให้คะแนน วันที่หรือสถานะได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > การตรวจสอบสินค้า

 2. คลิกที่ชื่อเรื่องของคอลลัมน์คะแนน วันที่หรือสถานะ

การตอบการรีวิว

Product Reviews ช่วยให้คุณสามารถตอบกลับการรีวิวได้อย่างเปิดเผย การตอบกลับของคุณจะปรากฏขึ้นควบคู่ไปกับรีวิวบนเว็บไซต์ของคุณ สิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อการตอบกลับรีวิวที่สำคัญหรือรีวิวเชิงลบในลักษณะโปร่งใส

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ แอป > การตรวจสอบสินค้า

 2. คลิกรีวิวที่คุณต้องการตอบกลับ

 3. ในหน้ารีวิว ให้ป้อนการตอบกลับของคุณในช่องตอบกลับไปยังรีวิว

 4. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก "โพสต์การตอบกลับ"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี