Migracja aplikacji Product Reviews

Od 6 maja 2024 r. aplikacji Product Reviews nie można już instalować ani używać. Po wyeksportowaniu recenzji z aplikacji Product Reviews możesz je zaimportować do innej aplikacji do recenzji produktów. Może być konieczne odinstalowanie i usunięcie bloków, sekcji lub fragmentów kodu aplikacji Product Reviews z szablonu.

Możesz użyć dowolnej aplikacji do recenzji produktów, która jest dostępna w sklepie Shopify App Store. Spółka Shopify nawiązała współpracę z firmami oferującymi poniższe pięć aplikacji, które ułatwiają synchronizację recenzji między kanałami, w tym sklepem online i aplikacją Shop:

Import recenzji z aplikacji Product Reviews do nowej aplikacji do recenzji produktów

Kroki migracji recenzji produktów do nowej aplikacji zależą od aplikacji, do której zdecydujesz się dokonać migracji. Aby uzyskać pomoc przy importowaniu recenzji, zapoznaj się z dokumentacją aplikacji lub skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej.

Jeśli dokonujesz migracji do aplikacji Judge.me, Loox, Okendo, Stamped.io lub Yotpo, zapoznaj się z poniższą dokumentacją w zależności od wybranej aplikacji:

Po zaimportowaniu recenzji produktów wyświetl swój sklep online, aby potwierdzić wyświetlanie się zaimportowanych recenzji w ofertach produktów.

Pliki CSV z recenzjami produktów

Wyeksportowane recenzje z aplikacji Product Reviews są formatowane do pliku arkusza kalkulacyjnego CSV. W poniższej tabeli opisano nagłówki arkusza kalkulacyjnego i typy informacji, które należą do każdej kolumny:

Nagłówki arkuszy recenzji produktu
Nazwa nagłówka Informacje o recenzji produktu
product_handle To jest końcówka adresu URL Twojego produktu. Na przykład, jeśli produkt pojawia się w Twoim sklepie online pod adresem https://johns-apparel.com/products/blue-t-shirt, to uchwytem product_handle jest blue-t-shirt.
state Status recenzji, np. zatwierdzona lub opublikowana.
rating Ocena z przedziału 0-5, gdzie 5 odpowiada najbardziej pozytywnej recenzji produktu.
title Krótki, pogrubiony tytuł podsumowujący doświadczenie klienta. Na przykład „Wspaniałe!”
author Imię i nazwisko powiązane z kontem klienta, z którego przesłano recenzję.
email Adres e-mail klienta
location Adres klienta, tj. miasto i kraj.
body Dłuższy opis doświadczenia klienta. Może dotyczyć tego, co klientowi się podobało lub nie podobało w Twoim produkcie.
reply Opcjonalna odpowiedź na recenzję.
created_at Data i godzina utworzenia recenzji produktu przez klienta.
replied_at Data i godzina utworzenia odpowiedzi.

Odinstaluj aplikację Shopify Product Reviews

Po zaimportowaniu recenzji do nowej aplikacji do recenzji produktów i potwierdzeniu, że wyświetlają się one w Twoim sklepie online, odinstaluj aplikację Product Reviews.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo