COVID-19-producten

Wanneer je via Shopify coronavirusproducten (COVID-19) verkoopt, zorg er dan voor dat je voldoet aan Shopify's Rules of Engagement voor de verkoop van COVID-19-gerelateerde producten en de wet- en regelgeving die van toepassing is op de verkoop van COVID-19-producten. Deze wet- en regelgeving bevordert de openbare veiligheid en is afhankelijk van de regio waar je winkel zich bevind en de regio waar je verkoopt. Gebruik de informatie op deze pagina om meer te weten te komen over wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op je bedrijf.

Je kunt je bedrijf laten groeien en nieuwe klanten bereiken door producten te verkopen die gerelateerd zijn aan COVID-19. Om ervoor te zorgen dat je ononderbroken gebruik maakt van je Shopify-winkel, moet je ervoor zorgen dat je je houdt aan de Inzetregels van Shopify voor de verkoop van COVID-19 gerelateerde producten en alle toepasselijke wetten en voorschriften in elk rechtsgebied waar je zaken doet.

Vaccins en vaccinatiediensten

De verkoop van COVID-19-vaccins is op Shopify alleen toegestaan als ze worden gefaciliteerd door of zijn verbonden aan een overheidsinstantie. Als je een overheidsinstantie bent die Shopify gebruikt om de distributie van vaccins te vergemakkelijken, dan kan je gevraagd worden om je gebruik van het platform te bevestigen en je status als overheidsinstantie te verifiëren.

Het boeken van vaccinatieafspraken voor COVID-19 wordt uitsluitend onder voorbehoud toegestaan op het platform. Je wordt gevraagd te verklaren dat de dienst wordt verleend in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften in alle betrokken rechtsgebieden.

De verkoop van COVID-19-vaccinatiekaarten is op het platform ten strengste verboden omdat deze producten een hoog frauderisico met zich meebrengen en gebruikt worden om volksgezondheidsvoorschriften te omzeilen.

Testkits en testservices

De verkoop van COVID-19-testkits en het aanbieden van COVID-19-testservices is toegestaan op het platform, onder voorbehoud van beoordeling. Als onderdeel van Shopify's beoordelingsproces wordt je gevraagd relevante documentatie te overleggen waaruit blijkt dat de testkits of testservices zijn toegestaan door de betreffende gezondheidsinstantie in jouw rechtsgebied. Je kunt ook gevraagd worden andere documentatie, eventuele toestemming of een vergunning te overleggen, dit alles ter bepaling van Shopify.

Best practices

Beschermde gezondheidsinformatie

Zorg ervoor dat je voldoet aan paragraaf 8 van het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Shopify, waarin staat dat je Shopify niet kunt gebruiken om beschermde gezondheidsinformatie te verzamelen, op te slaan of te verwerken.

Volksgezondheid

Je mag geen COVID-19-producten verkopen die bedoeld zijn om actief of bedrieglijk de regels en voorschriften omtrent COVID-19 voor de volksgezondheid te omzeilen.

Prijzen

De prijzen verbonden aan gerelateerde COVID-19-producten of -diensten mogen de marktwaarde niet overschrijden.

Medische en kwaliteitsclaims

Beweringen die je doet over je producten moeten waar zijn en ondersteund worden door duidelijk bewijs. In sommige rechtsgebieden kan de wet ook een adequate en degelijke toetsing van de ingediende vorderingen voorschrijven.

Als je niet-gegronde medische claims maakt of misbruik maakt van voorwaarden met betrekking tot producten die COVID-19 voorkomen, behandelen of genezen, dan verwijderen we het product uit je webshop.

Als je beweert dat een product van medische kwaliteit is of specifieke niveaus van bescherming tegen COVID-19 biedt, dan moet je je bewering kunnen staven. Is je product van niet-medische kwaliteit, dan moet het ook als zodanig op de markt gebracht worden.

Producten terugroepen

De verkoop van teruggeroepen producten, zoals maar niet beperkt tot persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), handontsmettingsmiddel of andere medische hulpmiddelen, is ten strengste verboden.

Shopify Payments

Het gebruik van Shopify Payments als betalingsprovider is afhankelijk van welke COVID-19-producten je verkoopt.

Bronnen

Je kunt online specifieke informatie vinden over de verkoop van COVID-19-producten in verschillende regio's.

Hulpmiddelen voor het verkopen van COVID-19-producten in de Verenigde Staten.

Je kunt gedetailleerde informatie online vinden over het verkopen van COVID-19-producten in de Verenigde Staten, zoals de volgende hulpmiddelen:

Bronnen over de verkoop van COVID-19-producten in Canada

Je kunt gedetailleerde informatie online vinden over het verkopen van COVID-19-producten in Canada, zoals de volgende hulpmiddelen:

Bronnen over de verkoop van COVID-19-producten in de Europese Unie

Je kunt gedetailleerde informatie online vinden over het verkopen van COVID-19-producten in de Europese Unie, zoals het volgende hulpmiddel:

Bronnen over de verkoop van COVID-19-producten in het Verenigd Koninkrijk

Je kunt gedetailleerde informatie online vinden over het verkopen van COVID-19-producten in het Verenigd Koninkrijk, zoals de volgende hulpmiddelen:

Hulpmiddelen voor het verkopen van COVID-19-producten in Australië

Je kunt online specifieke informatie vinden over de verkoop van COVID-19-producten in Australië, zoals de volgende bron:

Bronnen over de verkoop van COVID-19-producten in Nieuw-Zeeland

Je kunt gedetailleerde informatie online vinden over het verkopen van COVID-19-producten in Nieuw-Zeeland, zoals het volgende hulpmiddel:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis