Shop Promise

Shop Promise pomaga zwiększyć współczynniki konwersji, wyświetlając przewidywaną datę dostawy, która zależy od czasu złożenia zamówienia przez klienta i miejsca jego dostawy. W celu ustalenia przewidywanej daty dostawy Shopify wykorzystuje historię realizacji zamówień i wiarygodne szacunki czasu transportu. Shop Promise komunikuje wiarygodność i spokój dla klientów. Dzięki Shop Promise masz więcej czasu, aby skupić się na swoim biznesie, ponieważ nie musisz już zastanawiać się, jak długo potrwa realizacja zamówienia lub kiedy paczka dotrze do celu.

Znaczek Shop Promise jest wyświetlany obok dat kwalifikujących się dostaw, których przewidywany termin realizacji na terenie Stanów Zjednoczonych wynosi maksymalnie pięć dni kalendarzowych. Jeśli zamówienie kwalifikuje się, znaczek Shop Promise jest wyświetlany na stronach produktów i w trakcie realizacji zakupu przez klienta oraz w aplikacji Shop. Shop Promise może również wyróżniać ewentualne zachęty w Twoim sklepie, takie jak bezpłatna wysyłka.

W niektórych przypadkach data dostawy wyświetlana klientom może być bardziej odległa niż rzeczywisty czas dostarczenia zamówienia. Może to wynikać z tego, że przesyłka musi zostać przewieziona na dużą odległość lub zamówienie złożono w czasie, w którym realizacja może być utrudniona. Shopify konsekwentnie dąży do zwiększenia dokładności danych dotyczących oczekiwanego terminu dostawy. Jeśli uważasz, że oczekiwane daty dostawy wyświetlane klientom są zbyt odległe, możesz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify.

W przypadku produktów, które są wysyłane w ciągu maksymalnie dwóch dni kalendarzowych, obok znaczka Shop Promise pojawia się również informacja o dostawie następnego dnia lub w ciągu dwóch dni. Jeśli klienci dokonują zakupów, korzystając z przeglądarki internetowej, informacje takie pojawiają się również na stronie szczegółów produktu na przycisku Kup za pomocą Shop Pay.

Jeśli wysyłasz produkt, który ma zostać dostarczony na terenie Stanów Zjednoczonych w ciągu maksymalnie pięciu dni kalendarzowych, możesz kwalifikować się do wyświetlania znaczka Shop Promise w swoim sklepie online.

Aktywuj Shop Promise

Jeśli Shopify może zweryfikować, czy spełniasz wszystkie wymagania kwalifikacyjne możesz dołączyć do Shop Promise.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.
 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.
 4. Kliknij opcję Shop Promise.
 5. Kliknij opcję Dołącz do Shop Promise.
 6. Sprawdź zasady i warunki, a następnie kliknij przycisk Zgoda i kontynuacja.

Po aktywacji usługi Shop Promise potwierdź, że znaczek Shop Promise wyświetla się poprawnie na stronie produktu.

Wyświetl analizy Shop Promise

W panelu administracyjnym Shopify znajdują się informacje na temat wpływu usługi Shop Promise na Twoją firmę. Możesz na przykład sprawdzić liczbę i procent zamówień składanych w ramach usługi Shop Promise.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.
 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.
 4. Kliknij opcję Shop Promise.

Zwiększ liczbę produktów kwalifikujących się do Shop Promise

Wykonaj poniższe czynności, aby zwiększyć liczbę produktów kwalifikujących się do Shop Promise:

 • zawsze aktualizuj swoje zamówienia na podstawie danych śledzenia
 • realizuj zamówienia w sposób rzetelny i konsekwentny
 • dostarczaj przesyłki przewoźnikom w ciągu jednego dnia od daty zamówienia
 • skróć czasy przetwarzania
 • używaj tej samej klasy przesyłki dla stawki dostawy

Ograniczona gwarancja

W przypadku kwalifikujących się zamówień Shop Promise obowiązuje ograniczona gwarancja. Jeśli pierwsza próba dostawy była późniejsza niż podany termin Shop Promise, klient może być uprawniony do otrzymania kosztów wysyłki związanych z zakupem lub zryczałtowanej kwoty, jeśli wysyłka była darmowa, w ramach usługi Shop Cash. Z usługi Shop Cash można korzystać tylko w aplikacji Shop.

Klienci mogą złożyć tylko jedną reklamację w przypadku każdego zamówienia Shop Promise. Twoi klienci mogą dowiedzieć się więcej o ograniczonej gwarancji, odwiedzając Centrum pomocy Shop.

Zamówienia złożone za pomocą Shop Pay

Jeśli klient skorzystał z usługi Shop Pay w celu realizacji zamówienia, które dotarło po przewidywanym przez Shop Promise terminie dostawy, może on skorzystać ze swojego prawa i złożyć reklamację z roszczeniem zwrotu kosztów wysyłki w formie Shop Cash na karcie Zamówienia w aplikacji Shop.Aby dowiedzieć się więcej o prawie do Shop Cash, klienci mogą odwiedzić Centrum pomocy Shop.

Zamówienie złożone z użyciem innych metod płatności

Jeżeli klient nie skorzystał z usługi Shop Pay w celu realizacji zamówienia, a zamówienie dotarło do niego po upływie oczekiwanego terminu dostawy Shop Promise, klient może być uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu ograniczonej gwarancji, jeżeli jest to jego pierwsza reklamacja. Klienci, którzy nie korzystali z usługi Shop Pay w celu realizacji zamówienia, nie mogą użyć aplikacji Shop, aby sprawdzić swoje uprawnienia i przesłać reklamację. W takim wypadku klient musi wypełnić formularz reklamacji Shop Promise, aby przesłać swoją reklamację. Aby dowiedzieć się więcej o przesyłaniu reklamacji, klienci mogą odwiedzić Centrum Pomocy aplikacji Shop.

Warunki dotyczące klienta

Warunki, które Shopify oferuje klientom, obejmują następujące informacje:

Wygaśnięcie terminu dostawy

W niektórych przypadkach komunikat o wygaśnięciu zamówienia może pojawić się, gdy termin dostawy zmieni się na nowy, późniejszy termin w ciągu maksymalnie czterech godzin. Klient widzi pozostały czas, w ciągu którego musi złożyć zamówienie, zanim data dostawy się zmieni. Jeśli wygaśnięcie terminu może nastąpić za minimalnie godzinę a maksymalnie cztery godziny, czas jest wyświetlany w godzinach (godz.) i minutach (min.). Jeżeli wygaśnięcie terminu ma nastąpić w czasie krótszym niż godzina, czas ten jest wyświetlany tylko w minutach. Przykład:

 • Zamów w ciągu 2 godzin 45 minut
 • Zamów w ciągu 45 minut

Wygaśnięcie zamówienia jest również określane jako licznik czasu wygaśnięcia dostawy lub wygaśnięcie terminu. Pojawiające się komunikaty nie są dynamiczne, co oznacza, że wygaśnięcie terminu jest odświeżane dopiero po przeładowaniu strony.

Pomóż klientom, którzy mają pytania lub problem związany z Shop Promise

 • Jeśli pierwsza próba dostawy jest późniejsza niż przewidywana data dostawy Shop Promise, klienci mogą postąpić następująco:

  • Jeśli klient zapłacił za swoje zamówienie za pomocą Shop Pay i spełnia wszystkie kryteria kwalifikowalności, może zgłosić reklamację z roszczeniem Shop Cash w aplikacji Shop.
  • Jeśli klient opłacił zamówienie za pomocą innej metody płatności, może złożyć reklamację dotyczącą Shop Cash, wypełniając formularz reklamacji Shop Promise.
 • Jeśli klient ma pytania dotyczące uszkodzonego, nieprawidłowego lub wadliwego produktu bądź zamówienia, które nie dotarło, musisz skontaktować się z nim bezpośrednio, aby wypracować rozwiązanie. Do Twoich obowiązków należy załatwianie bezpośrednio z klientem wszelkich spraw, które nie są związane z ograniczoną gwarancją.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo