COVID-19-tuotteet

Kun myyt koronavirus (COVID-19) -tuotteita Shopifyn kautta, sinun on noudatettava Shopifyn COVID-19-tuotteiden myyntiä koskevia sitoutumissääntöjä sekä COVID-19 -tuotteiden myyntiin sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Nämä lait ja säädökset edistävät yleistä turvallisuutta ja riippuvat alueesta, jolla kauppasi sijaitsee, ja alueesta, jolla myyt. Tämän sivun tietojen avulla saat lisätietoja liiketoimintaasi mahdollisesti sovellettavista laeista ja määräyksistä.

Voit kasvattaa liiketoimintaasi ja tavoittaa uusia asiakkaita myymällä koronavirukseen liittyviä tuotteita. Jotta voit varmistaa, ettei Shopify-kauppasi käyttö keskeydy, varmista, että noudatat Shopifyn COVID-19-tuotteiden myyntiin liittyviä toimintasääntöjä sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla harjoitat liiketoimintaa.

Rokotteet ja rokotuspalvelut

Koronavirusrokotteiden myynti Shopifyssa on sallittua vain silloin, kun myyjänä toimii valtion viranomainen tai myyntiä tehdään yhdessä valtion viranomaisen kanssa. Jos olet viranomaistaho, joka käyttää Shopifyta rokotejakelussa, sinua voidaan pyytää vahvistamaan alustan käyttö ja todentamaan roolisi valtion virastossa.

Koronavirusrokotusten ajanvarauksia koskevat palvelut saattavat olla sallittuja alustalla tapauskohtaisesti. Sinua pyydetään todistamaan, että palvelu toteutetaan kaikkien kyseessä olevilla lainkäyttöalueilla sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

Koronavirusrokotekorttien myynti on ehdottomasti kielletty alustalla, koska näillä tuotteilla on suuri petosriski ja niitä käytetään julkisen terveydenhuollon säännösten kiertämiseen.

Testipakkaukset ja testauspalvelut

COVID-19-testipakkauksien myynti ja COVID-19-testipalvelujen toteuttaminen on alustalla sallittua tapauskohtaisesti. Osana Shopifyn tarkistusprosessia sinua pyydetään toimittamaan asiaankuuluvat asiakirjat osoittamaan, että testipakkauksilla tai testauspalveluilla on lainkäyttöalueellasi toimivaltaisen terveysviranomaisen antamat luvat. Sinua voidaan myös pyytää toimittamaan muita Shopifyn välttämättömiksi katsomia asiakirjoja, lupia tai lisenssejä.

Parhaat käytännöt

Suojatut terveystiedot

Sinun on varmistettava, että noudatat Shopifyn sallittua käyttöä koskevien ehtojen kohtaa 8, jossa todetaan, että et voi käyttää Shopifyta suojattujen terveystietojen keräämiseen, säilyttämiseen tai käsittelemiseen.

Kansanterveys

Et voi myydä COVID-19-tuotteita, joiden tarkoituksena on aktiivisesti tai vilpillisesti kiertää julkisen terveydenhuollon koronavirukseen liittyviä sääntöjä ja -määräyksiä.

Hinnoittelu

COVID-19-tuotteiden- tai -palvelujen hinnat eivät saa ylittää markkina-arvoa.

Lääketieteelliset ja laatuun liittyvät väitteet

Tuotteestasi tekemiesi väitteiden pitää olla totta ja tuettuja dokumentoiduin todistein. Joillain lainkäyttöalueilla laki saattaa myös edellyttää tehtyjen väitteiden asianmukaista ja oikeanlaista testaamista.

Jos teet perusteettomia lääketieteellisiä väitteitä tai jos käytät väärin COVID-19:n, estämiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyvien tuotteiden terminologiaa, tuotteesi poistetaan verkkokaupastasi.

Jos väität, että tuote on lääketieteellinen tai että se luo tietyntasoisen suojan COVID-19-tautia vastaan, sinun on pystyttävä esittämään seikkoja väitteesi tueksi. Jos tuotteesi on muu kuin lääketieteellisen luokan tuote, sitä täytyy myös markkinoida sellaisena.

Tuotteiden takaisinvedot

Takaisinvedettyjen tuotteiden myynti, kuten esimerkiksi henkilökohtaisten suojavarusteiden (PPE), käsidesin tai muiden lääkintälaitteiden myynti on ehdottomasti kielletty.

Shopify payments

Mahdollisuus käyttää Shopify Paymentsiä maksupalveluntarjoajana riippuu siitä, mitä COVID-19-tuotteita tarjoat myyntiin.

Resurssit

Löydät verkosta yksityiskohtaisia tietoja COVID-19- tuotteiden myynnistä verkossa eri alueilla.

Resursseja COVID-19 -tuotteiden myynnistä Yhdysvalloissa

Löydät verkosta yksityiskohtaisia tietoja COVID-19 -tuotteiden myymisestä Yhdysvalloissa, kuten seuraavat resurssit:

Resursseja COVID-19 -tuotteiden myynnistä Kanadassa

Löydät verkosta yksityiskohtaisia tietoja COVID-19 -tuotteiden myymisestä Kanadassa, kuten seuraavat resurssit:

Resursseja COVID-19 -tuotteiden myynnistä Euroopan unionissa

Löydät verkosta yksityiskohtaisia tietoja COVID-19-tuotteiden myymisestä Euroopan Unionissa, kuten seuraava resurssi:

Resursseja COVID-19 -tuotteiden myynnistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Löydät verkosta yksityiskohtaisia tietoja COVID-19-tuotteiden myymisestä Yhdistyneissä kuningaskunnissa, kuten seuraava resurssit:

Resursseja COVID-19-tuotteiden myynnistä Australiassa

Löydät verkosta yksityiskohtaisia tietoja COVID-19 -tuotteiden myymisestä Australiassa, kuten seuraava resurssi:

Resursseja COVID-19 -tuotteiden myynnistä Uudessa-Seelannissa

Löydät verkosta yksityiskohtaisia tietoja COVID-19 -tuotteiden myymisestä Uudessa Seelannissa, kuten seuraava resurssi:

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi