Tullit ja tuontiverot

Jos toimitat tuotteita ulkomaille, asiakkailtasi voidaan veloittaa lisätulleja ja -tuontiveroja tuotteiden vastaanoton yhteydessä. Voit periä tullimaksut ja tuontiverot kassalla, jos täytät vaatimukset. Lue nämä tullimaksuja ja tuontiveroja koskevat tiedot ennen kuin määrität tullien ja tuontiverojen perimisen kassalla.

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelu on palvelu, joka kuljettaa tuotteen. Kun tuotteita kuljetetaan rajojen yli, kuljetuspalvelut toimivat tulliasioitsijoina ja vastaavat tullien ja tuontiverojen perimisestä. Kuljetuspalvelut perivät nämä maksut joko myyjältä tai ostajalta lähetykseen sovellettavien Incoterms-toimituslausekkeiden mukaan.

Kuljetuspalvelut voivat veloittaa palveluistaan välitys- ja suoritusmaksun.

Incoterms

Tullien ja tuontiverojen hallinnointia koskevia valintojasi kutsutaan Incoterms-toimituslausekkeiksi, jotka ovat kansainvälisesti tunnustettuja toimitusehtoja. Incoterms-toimituslausekkeet määrittävät, miten asiakastasi veloitetaan ja miten kuljetuspalvelu perii tullit ja tuontiverot.

Seuraavassa on kaksi eniten käytettyä Incoterms-toimituslauseketta:

 • Toimitettuna tullattuna (Delivered Duty Paid, DDP). Tämän lausekkeen mukaan myyjä vastaa kaikista tuontikuluista, kuten tulleista, tuontiveroista tai välitysmaksuista, jotka voivat tulla maksettavaksi, kun tuotteet ylittävät rajat. Voit periä maksun näistä veloituksista maksuprosessin yhteydessä kassalla. Kun DDP-lauseke on käytettävissä, sitä käyttämällä asiakkaille voidaan tarjota tuotetta kokonaishinnalla. Lisäksi se auttaa välttämään toimitusviiveitä.
 • Toimitettuna määräpaikalle (Delivered At Place, DAP): Kutsutaan myös lausekenimellä Toimitettu tulli maksamatta (Delivered Duty Unpaid, DDU). Tämän lausekkeen mukaan myyjä on vastuussa vain tuotteen toimituksesta, ja asiakas vastaa kuljetuspalvelulle maksettavista tuontikuluista, kuten tulleista, tuontiveroista tai välityspalkkioista toimituksen yhteydessä. Osa kuljetuspalveluista veloittaa lisäveloituksia tullien perimisestä toimituksen yhteydessä, jos tulleja ei ole maksettu etukäteen. Tämän vuoksi DAP-lausekkeen käyttäminen voi aiheuttaa asiakkaalle lisäkustannuksia.

Voit veloittaa asiakkailtasi kaikki sovellettavat tullit ja tuontiverot kassalla, jotta he välttävät lisämaksut. Kuljetuspalvelu laskuttaa sinulta myöhemmin tullit ja tuontiverot, jotka voit maksaa asiakkailtasi perimistäsi maksuista.

Tullimaksut

Maksut, joita voidaan veloittaa, kun tuotteita tuodaan eri paikoista:

Lähetykseen liittyvät tullimaksut riippuvat toimituksen määränpäästä, arvosta ja tavarantoimitukseen käytettävästä kuljetuspalvelusta.

Arvoltaan vähäisten tavaroiden vero ja tuontivero

Tullimaksuissa maksettava vero on joko vähäarvoisen tavaran vero tai tuontivero riippuen siitä, ylittääkö tuote de minimis -kynnyksen, joka vaihtelee eri maiden ja alueiden välillä.

Vähäarvoisten hyödykkeiden vero

Joissakin maissa ja alueilla lähetyksiin, jotka alittavat de minimis -kynnyksen, sovelletaan vähäarvoisten tavaroiden veroa, jos olet rekisteröitynyt perimään veroja kyseisessä maassa tai alueella. Esimerkiksi Euroopan unionissa on käytössä vähäarvoisten tavaroiden verokynnys, jonka perusteella arvonlisäveroa (ALV) peritään kansainvälisistä tilauksista, joiden arvo on enintään 150 euroa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa puolestaan on käytössä vähäarvoisten tavaroiden verokynnys, jonka perusteella arvonlisäveroa peritään kansainvälisistä tilauksista, joiden arvo on enintään 135 GBP.

Arvoltaan vähäisten tavaroiden veroa sovelletaan seuraavissa maissa:

 • Australia
 • Uusi-Seelanti
 • Sveitsi
 • Norja
 • Euroopan unioni
 • Yhdistynyt kuningaskunta

Useimmissa tapauksissa suositellaan DDP-toimituslausekkeen käyttöä, kun tilaukset toimitetaan alueille, joilla on käytössä vähäarvoisten tavaroiden vero. Tällöin kynnyksen ylittäville tilauksille lasketaan myös tullit ja tuontiverot kassalla.

Kun esimerkiksi käytät DDP-toimituslauseketta Euroopan unionia varten:

 • Arvonlisäveroa sovelletaan tilauksiin, joiden arvo on enintään 150 euroa.
 • Maahantuonnin arvonlisäveroa ja tulleja sovelletaan tilauksiin, joiden arvo on yli 150 euroa.

Kun käytät DDP-toimituslauseketta Yhdistynyttä kuningaskuntaa varten:

 • Arvonlisäveroa sovelletaan tilauksiin, joiden arvo on enintään 135 GBP, jos olet syöttänyt Yhdistyneen kuningaskunnan verorekisteröinnin veroasetuksissa.
 • Maahantuonnin arvonlisäveroa ja tulleja sovelletaan tilauksiin, joiden arvo on yli 135 GBP.

Vähäarvoisten tavaroiden verot maksetaan veroviranomaisille yleensä veroilmoituksen avulla. Sinun tehtäväsi on selvittää, pitääkö sinun periä ja maksaa veroja. Jos et ole varma, pitääkö sinun rekisteröityä perimään vähäarvoisten tavaroiden veroja tai miten niitä maksetaan, ota yhteyttä maan tai alueen veroviranomaiseen tai paikalliseen veroasiantuntijaan.

Jos käsittelet sellaisen tilauksen hyvityksen, johon on sovellettu arvoltaan vähäisten tavaroiden veroa, ota yhteyttä maan tai alueen veroviranomaiseen saadaksesi takaisin maksamasi veron. Voit maksaa tai palauttaa veroja vain maissa, joissa olet valmiiksi rekisteröitynyt maksamaan veroja.

Tuontivero

Maan tai alueen tulliviranomainen veloittaa tuontiverot lähetyksistä, joiden arvo ylittää de minimis -arvon. Useimmissa tapauksissa tämä vero vastaa paikallista myyntiveroa, kuten arvonlisäveroa tai tavaroiden ja palvelujen GST-veroa. Jos käsittelet sellaisen tilauksen hyvityksen, johon on sovellettu tuontiveroa ja joka on jaeltu, ota yhteyttä maan tai alueen veroviranomaiseen saadaksesi takaisin maksamasi veron.

Tullimaksu

Tullimaksu on veloitus, jonka vastaanottavan maan tai alueen tulliviranomainen veloittaa lähetyksistä, joiden arvo ylittää de minimis -arvon. Tullimaksu lasketaan seuraavien tekijöiden perusteella:

 • tuotteen ilmoitettu arvo ja toimituskulut
 • HS-koodilla määritelty tuoteryhmä
 • alkuperämaa tai -alue
 • määrämaan tullitariffi
 • sovellettavat kauppasopimukset

Alennukset tai ilmaiset tuotteet saattavat vaikuttaa tuotteen ilmoitettuun arvoon perustuviin tulleihin ja tuontiveroihin.

Välitys- ja suoritusmaksut

Kuljetuspalvelut voivat veloittaa palveluistaan välitys- ja suoritusmaksun. Tätä maksua ei veloiteta, kun tullien ja tuontiverojen periminen kassalla on käytössä. Jos sinun on veloitettava asiakkailta välitys- ja suoritusmaksu, harkitse näiden kustannusten lisäämistä toimituskuluihin.

Kansainväliset toimitussopimukset

Kansainvälisiä toimitussopimuksia käytetään kuljetettaessa tavaroita ostajan ja myyjän välillä. Nämä sopimukset määrittävät, kuka vastaa tavaroista kuljetuksen aikana.

Seuraavassa on kaksi yleisintä sopimusta:

 • Kuljetus, vakuutus ja rahti maksettuina (Cost, Insurance and Freight, CIF). Tämä sopimus osoittaa, että myyjä vastaa vakuutuksesta ja muista kustannuksista, kunnes ostaja vastaanottaa tavarat.
 • Vapaasti aluksessa (Free on board, FOB). Tämä sopimus osoittaa, että vastuu vakuutuksesta ja muista kustannuksista siirtyy ostajalle heti, kun tavarat on lähetetty.

Useimmissa maissa ja alueilla toimitus-, käsittely- ja vakuutuskulut (CIF) lasketaan mukaan, kun määritetään, ylittääkö lähetyksen arvo tullien ja tuontiveron kynnysarvot. Toisissa maissa ja alueilla näitä kustannuksia ei lasketa mukaan (FOB). Jos et ole varma, mitkä sopimukset ovat käytettävissäsi, ota yhteyttä kuljetuspalveluun. Seuraavassa on listattu keskeisimmät maat ja alueet, joissa toimitus-, käsittely- ja vakuutuskuluja ei lasketa mukaan:

 • Kanada
 • Yhdysvallat
 • Australia
 • Uusi-Seelanti
 • Etelä-Afrikka

Varmista, että ilmoitat asiakkaille toimitusehdoista.

Tilauksen vähimmäisarvo ennen tullien ja tuontiverojen soveltamista

Kaikkiin tilauksiin ei sovelleta tulleja ja tuontiveroja. Monissa maissa ja alueilla on käytössä de minimis -arvo eli tilauksen vähimmäisarvo, jonka alittaviin tilauksiin tulleja ja tuontiveroja ei sovelleta.

Vain verottomat arvot huomioidaan de minimis -rajassa. Jos verot sisältyvät tuotteidesi hintoihin, de minimis -rajassa ei huomioida veron osuutta tuotteen hinnassa. Tilaus- ja tuotealennuksia ei myöskään huomioida de minimis -rajassa.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä de minimis -arvoista.

Esimerkkejä de minimis -arvoista
Maa Tullin de minimis -arvo Verojen de minimis -arvo
Yhdysvallat 800 USD 800 USD
Kanada 20 CAD 20 CAD
Meksiko 50 USD 117 USD
Australia 1 000 AUD 0 AUD
Kiina 50 CNY 50 CNY
Hongkong 0 HKD 0 HKD
Irlanti 150 EUR 22 EUR
Japani 10 000 JPY 10 000 JPY
Ruotsi 1 600 SEK 300 SEK
Sveitsi 5 CHF 5 CHF

De minimis -arvo vaihtelee maittain ja alueittain, ja joillakin alueilla tilauksen lähtöpaikka vaikuttaa de minimis -arvoon. Esimerkiksi Meksikosta tai Yhdysvalloista Kanadaan lähetettäviin tavaroihin sovelletaan tulleja, jos niiden arvo on vähintään 150 CAD ja tuontiveroja, jos tavaroiden arvoksi on määritetty vähintään 40 dollaria.

Jos et ole varma, mitä de minimis -arvoa sovelletaan maassa tai alueella, jonne lähetät tuotteen, tarkista asia kyseisen maan tai alueen veroviranomaisen verkkosivustolta tai ota yhteyttä paikalliseen veroasiantuntijaan.

Etusijalla olevat sopimukset

Etusijalla olevat sopimukset, joita kutsutaan myös nimellä vapaakauppasopimus (FTA), ovat kahden tai useamman maan tai alueen välisiä sopimuksia, jotka voivat alentaa tai poistaa tiettyjen tuotteiden tulleja. Esimerkkejä etusijalla olevista sopimuksista:

Etusijalla olevat sopimukset sisältyvät oletuksena tullien ja tuontiverojen laskemiseen, mutta voit poistaa tämän asetuksen käytöstä ylläpitäjässä. Se, sovelletaanko etusijalla olevaa sopimusta myyntiin, määräytyy lähetyksen lähtöpaikan ja määränpään sekä tuotteen alkuperämaan koodin ja HS-koodin perusteella. Jos teet kansainvälistä myyntiä, jota etusijalla oleva sopimus koskee, maan tai alueen tulliviranomainen saattaa pyytää sinua vahvistamaan tuotteen alkuperämaan yleensä alkuperätodistuksen muodossa.

Jos et ole varma, ovatko lähetyksesi oikeutettuja mihin tahansa suositteluun, ota yhteyttä kuljetusliikeeseen tai paikalliseen veroasiantuntijaan, jotta voit määrittää kelpoisuutesi ja onko lisädokumentaatio tarpeen.

Etusijalla olevien sopimusten poistaminen käytöstä

Jos et halua käyttää suosittelusopimuksia tai jos et pysty toimittamaan vaadittuja asiakirjoja suositteluun oikeutetusta orastajasta, deaktivoi kohdesopimukset tulli- ja tuontiveroasetuksissasi.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Klikkaa Tullit ja tuontiverot ‑osiossa Hallinnoi.
 3. Valitse Tullit ja tuontiverot -osiossa Alenna hintoja, kun suosittelusopimukset sallivat.

Tässä osiossa

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi