Innstillinger for kundevern

Innstillingene for datainnsamling fra besøkende i nettbutikken er endret grunnet ePrivacy-direktivet.

Hvis du er en forhandler som driver i eller med kunder fra EU, EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, som inkluderer alle EU-land pluss Island, Liechtenstein og Norge), Storbritannia eller Sveits, må du innhente kundens samtykke før du installerer informasjonskapsler eller samler inn data fra brukeren. Informasjonskapsler lagres på kundens datamaskin eller mobilenhet, som betyr at nettbutikken din er pålagt å be kundene om deres samtykke før vi kan laste inn analyseinformasjonskapsler.

Innstillinger for kundevern i Europa

Forhandlere i eller som selger til kunder fra EU, EØS, Storbritannia eller Sveits kan velge mellom tre alternativer for hvordan Shopify bruker informasjonskapsler til å samle inn og lagre de besøkendes data: Innhentet før samtykke, Delvis innhentet før samtykke og Innhentet etter samtykke.

Alternativer for datainnsamling i nettbutikken
Alternativ Definisjon Påvirkning
Innhentes før samtykke Data innhentes før kunden gir sitt samtykke. Dette oppfyller kanskje ikke gjeldende data- og personvernlovgivning, men har ingen påvirkning på analyse og annonsekampanjer. Ingen påvirkning på analyse eller innsamling av markedsføringsdata.
Innhentes delvis før samtykke Innsamling av analysedata er begrenset til varigheten av en brukerøkt, og innsamling av markedsføringsdata er blokkert inntil kunden samtykker. Dette alternativet kan påvirke analyse- og markedsføringsdata, og innsamling av analysedata kan være redusert.

Hvis du velger dette alternativet blir du bedt om å installere en personvernbanner-app.

Innhentes etter samtykke (Anbefalt) Data innhentes ikke før kunden har gitt sitt samtykke. Dette kan være påkrevd av gjeldende data- og personvernlovgivning, men kan påvirke analyse og annonsekampanjer. Fordi brukerne potensielt kan nekte tillatelse til datainnsamling kan dette alternativet påvirke analyse- og markedsføringsdata. Det kan være et fall i det totale antallet økter. Andre beregninger som avhenger av nøyaktig økttelling for sine beregninger kan også bli påvirket, for eksempel konverteringsrate.

Hvis du velger dette alternativet blir du bedt om å installere en personvernbanner-app.

Steg:

  1. Klikk Nettbutikk i Shopify-administrator, og klikk deretter Innstillinger. Bla ned til seksjonen Kunders personvern.

  2. Velg begrensningsnivået for europeiske kunder: Innhentet før samtykke, Delvis innhentet før samtykke eller Innhentet etter samtykke. Hvis du velger delvis innhentet før samtykke eller innhentet etter samtykke blir du bedt om å installere en app for personvernbannere. For å finne ut mer om kunders personvern, informasjonskapsler og begrensningsnivåer kan du se dokumentasjonen for ePrivacy-direktivet.

Innstillinger for kundevern i California

Under California Consumer Privacy Act (CCPA) har kunder i California rett til å trekke seg fra salg av deres opplysninger. Du kan begrense datainnsamling for kunder i California gjennom Kunders personvern-seksjonen i Shopify-administrator, som vil be deg om å installere Customer Privacy-appen for CCPA-samsvar.

Steg:

  1. Klikk Nettbutikk i Shopify-administrator, og klikk deretter Innstillinger. Bla ned til seksjonen Kunders personvern.
  2. Begrens datainnsamling for kunder i California ved å klikke Aktiver.
  3. Klikk Installer app-knappen for å laste ned og installere Shopifys Customer Privacy-app.

Customer Privacy-app

Med Shopifys Customer Privacy-app kan du innhente samtykker til datainnsamling fra besøkende i nettbutikken for å følge bestemmelser som California Consumer Privacy Act (CCPA) eller EUs personvernforordning (GDPR). Du kan bruke Customer Privacy-appen som hjelp til å gjennomføre følgende:

  • Bygg tillit hos kundene ved å legge til et banner som lar kundene velge om de godtar informasjonskapsler eller ikke.
  • Bruk maler som har personvernkrav for ulike områder forhåndsutfylt.
  • Du kan enkelt velge og redigere personvernmeldingen som du ønsker å publisere i butikkfronten.

Customer Privacy-appen er en gratis app som du kan legge til fra Shopify App Store. Du kan også bruke alle de godkjente tredjepartsappene for personvernbanneret som finnes i Shopify App Store.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis