Merchantvoorschot van Shopify Capital voor merchants in de Verenigde Staten

Shopify Capital biedt in de Verenigde Staten merchantvoorschotten aan. Een merchantvoorschot is een aankoop van je toekomstige verkopen, ook wel vorderingen genoemd. Als je aanvraag voor financiering wordt geaccepteerd, biedt Shopify je een forfaitair geldbedrag tegen een vaste vergoeding. Volgens de Shopify Capital-overeenkomst is dit forfaitaire bedrag het voorgeschoten bedrag. Het totaal over te maken bedrag is het voorgeschoten bedrag plus de vaste vergoeding. In ruil daarvoor betaal je Shopify Capital een percentage van je dagelijkse verkoop totdat Shopify het totaal over te maken bedrag heeft ontvangen. Het percentage van je dagelijkse verkoop dat je overmaakt aan Shopify is het overschrijvingspercentage. Het voorgeschoten bedrag en het overschrijvingspercentage zijn afhankelijk van je risicoprofiel.

Shopify Capital kan je bijvoorbeeld een voorschot van 5000 USD geven om 5650 USD van de toekomstige omzet van je winkel te kopen met een overschrijvingspercentage van 10%. Het ontvangen bedrag van 5000 USD wordt overgemaakt naar de zakelijke bankrekening die je hebt opgegeven in het beheercentrum en Shopify Capital ontvangt 10% van de dagelijkse brutoverkoop van je winkel tot het totaalbedrag van 5650 USD helemaal is overgemaakt. Je hebt op elk gewenst moment de optie om het openstaande bedrag over te maken in een forfaitair bedrag.

Er is geen deadline om het totaalbedrag over te maken aan Shopify Capital. Het dagelijkse bedrag van de overschrijving in USD wordt bepaald door de dagelijkse omzet van je winkel, omdat het overschrijvingspercentage een percentage van de dagelijkse omzet van je winkel is. Het bedrag van de overschrijving wordt automatisch van je zakelijke bankrekening afgeschreven.

Een merchantvoorschot aanvragen

Als je in aanmerking komt voor het aanvragen van een merchantvoorschot, kun je je financieringsopties bekijken en rechtstreeks op de pagina Capital van het Shopify-beheercentrum een merchantvoorschot aanvragen. Financiering is niet gegarandeerd en een aanbod om een lening aan te vragen kan op elk moment verlopen.

Je kunt kiezen uit drie financieringsopties. De voorwaarden van elke optie omvatten het voorgeschoten bedrag, het totaal over te maken bedrag (zijnde het bedrag van de toekomstige vorderingen dat Shopify Capital koopt) en het overschrijvingspercentage (zijnde het percentage dat van je dagelijkse verkoop wordt afgetrokken en naar Shopify Capital wordt overgemaakt).

Nadat je een merchantvoorschot hebt aangevraagd, wordt je aanvraag binnen een tot drie werkdagen beoordeeld, maar in sommige gevallen kan het langer duren. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het voorgeschoten bedrag overgemaakt naar je zakelijke bankrekening.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Capital.
 2. Controleer de voorwaarden van de beschikbare financieringsopties en klik op Nu aanvragen onder de optie waarvoor je een aanvraag wilt indienen.
 3. Verifieer je identiteit en bedrijfsgegevens voor Shopify Capital.
 4. Klik in het dialoogvenster Voorwaarden controleren en accepteren op Shopify Capital-overeenkomst en de Automatische incasso-overeenkomst en controleer de voorwaarden van de overeenkomst zorgvuldig voordat je een aanvraag indient.
 5. Selecteer Betalingsprovider wijzigen in Shopify Payments.
 6. Klik op Voorwaarden accepteren. Mogelijk krijg je de vraag om je gegevens voor Shopify Capital te verifiëren, zelfs als je al eerder financiering hebt ontvangen via Shopify Capital.

Nadat je het merchantvoorschot hebt ontvangen, begint de dagelijkse overschrijving op basis van de dagelijkse verkoop van je winkel binnen twee werkdagen.

De overschrijvingen van je merchantvoorschot volgen

Nadat je het merchantvoorschot hebt ontvangen, kun je het resterende saldo van het totaal terug te betalen of over te maken bedrag volgen. Ga hiervoor in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Capital.

Op de pagina Capital kun je de volgende overschrijvingsgegevens bekijken:

 • het resterende saldo of het totaal over te maken bedrag;
 • het bedrag dat je hebt overgemaakt;
 • het percentage van het totaal dat is overgemaakt;
 • de overboekingsgeschiedenis.

Je kunt de dagelijkse verkoopomzet bekijken in de kolom Totale omzet van het gedeelte met de overboekingsgeschiedenis. In de kolom Bedrag kun je zien hoeveel er aan Shopify Capital is betaald.

Saldo-overzicht downloaden

Je kunt een saldo-overzicht downloaden op de pagina Capital van het Shopify-beheercentrum. Je kunt het saldo-overzicht gebruiken om je bank te laten zien dat je geen financiële verplichtingen meer hebt of wat het huidige saldo is.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Capital.
 2. Klik op Alle transacties weergeven.
 3. Klik op Exporteren en vervolgens op Saldo-overzicht.
 4. Sla het saldo-overzicht op op je apparaat.

Het resterende saldo overmaken

Je hebt de mogelijkheid om 1 USD of meer over te maken om het voorschot af te lossen, of om het volledige resterende saldo met één forfaitair bedrag terug te betalen. De betaling wordt afgeschreven van de zakelijke bankrekening die aan je Shopify-account is gekoppeld. Volgens de overeenkomst is dit een terugkoop van de vorderingen. De aankoopprijs wordt niet verlaagd wanneer je het volledige saldo hebt afbetaald. Betaling garandeert niet dat je in aanmerking komt voor aanvullende financiering.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Capital.
 2. Klik op Maak een betaling.
 3. Kies het bedrag dat je wilt betalen:

  • Voer in het veld Aangepast bedrag het bedrag in om een handmatige overschrijving uit te voeren.
  • Klik op Volledig resterend saldo om het volledige bedrag over te maken.
 4. Klik op Volgende stap en controleer het over te maken bedrag.

 5. Als je zeker weet dat je door wilt gaan met de overschrijving, vink je het vakje aan en klik je op Een betaling uitvoeren.

Het kan tot drie werkdagen duren voordat de overschrijving van het forfaitaire bedrag is verwerkt. Alle normale overschrijvingen gaan door tijdens de verwerkingsperiode. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer de overschrijving van het forfaitair bedrag is voltooid.

Overschrijving merchantvoorschot berekenen

Voor elke dag dat je opbrengst binnenhaalt, wordt een vast percentage (het overschrijvingspercentage) op het bruto bedrag van je verkopen toegepast om de overschrijving te berekenen. Op dagen waarop je veel verkoopt is het bedrag van de overschrijving groter en op dagen waarop je minder verkoopt is het kleiner. De overschrijvingen gaan door totdat Shopify Capital het volledige overeengekomen bedrag van je toekomstige verkoopomzet (het totaal over te maken bedrag) heeft ontvangen.Elke overschrijving wordt automatisch afgeschreven van je bankrekening en overgemaakt aan Shopify in overeenstemming met je Automatische incasso-overeenkomst. Als er op een bepaalde dag geen verkoop is, dan vindt er ook geen overschrijving plaats voor die dag.

Voor deze berekening omvat de dagelijkse verkoopomzet van je winkel elke bestelling die die dag als betaald is gemarkeerd, ongeacht wat de bron van de bestelling is, hoe de betaling is verwerkt en of de bestelling later is terugbetaald of geannuleerd. Bij het berekenen van de overschrijving zijn de enige bestellingen die niet in de dagelijkse verkoopomzet van je winkel worden opgenomen, testbestellingen die zijn geplaatst toen Shopify Payments in testmodus was. Als de testmodus niet actief is wanneer een bestelling wordt geplaatst, wordt de bestelling opgenomen in de verkoopomzet van je winkel wanneer de overschrijving van die dag wordt berekend.

Deze tabel toont een voorbeeld van vijf overschrijvingsdagen voor een merchant die 15.000 USD aan toekomstige omzet aan Shopify Capital heeft verkocht, met een overschrijvingspercentage van 10%:

Voorbeeld van overschrijvingen
Dag Dagelijkse opbrengst Shopify Capital's aandeel Saldo
1 100 USD 10 USD 14.990 USD
2 USD 150 15 USD 14.975 USD
3 125 USD 12,50 USD 14.962,50 USD
4 175 USD 17,50 USD 14.945 USD
5 105 USD 10,50 USD 14.934,50 USD

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis