Tworzenie kodów rabatowych

Możesz zaoferować swoim klientom rabat o stałej wartości, rabat procentowy lub rabat na wysyłkę produktów, kolekcji lub wariantów w Twoim sklepie. Jeśli prowadzisz sprzedaż online, możesz również zaoferować rabaty typu „Kup X, otrzymasz Y”, aby zachęcić klientów do kupowania towarów.

Możesz również określić daty ważności kodu, liczbę jego możliwych zastosowań, minimalną kwotę zamówienia pozwalającą na użycie kodu oraz produkty, kolekcje lub warianty, dla których można zastosować rabat. Kod rabatowy może dotyczyć do 100 określonych produktów i wariantów.

Wszystkie plany Shopify zawierają kody rabatowe. Istnieje limit 20 000 000 unikalnych kodów rabatowych dla każdego sklepu.

Twoi klienci mogą wykorzystywać kody rabatowe w sklepie online lub osobiście, jeśli używasz Shopify POS.

Po skonfigurowaniu kodów rabatowych możesz użyć raportu Sprzedaż według rabatu, aby zobaczyć, jak często używane są kody rabatowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat raportu, zobacz Sprzedaż według rabatu.

Utwórz rabat o stałej wartości lub rabat procentowy

Kroki:

Utwórz rabat typu darmowa wysyłka

Jeśli chcesz oferować darmową wysyłkę, możesz utworzyć rabat typu darmowa wysyłka.

Rabaty typu darmowa wysyłka nigdy nie są stosowane automatycznie dla zamówienia. Twoi klienci muszą wprowadzić kod podczas realizacji zakupu, aby otrzymać rabat. Aby automatycznie oferować klientom darmową wysyłkę na podstawie ceny ich zamówienia, musisz ustawić stawkę dla darmowej wysyłki.

Kroki:

Utwórz rabat „Kup X, a otrzymasz Y”

Promocje „Kup X, a otrzymasz Y” to popularny sposób na zachęcanie nowych klientów do kupienia Twoich produktów i nagradzanie lojalnych klientów. Możesz ich użyć, aby zwiększyć sprzedaż i zyski oraz sprzedawać wolno rotujące zapasy.

Załóżmy na przykład, że w ramach promocji oferujesz klientom darmowy kapelusz przy zakupie dowolnej koszulki. W ramach promocji „Kup X, a otrzymasz Y”, możesz zaoferować klientom jeden darmowy kapelusz na całe zamówienie lub możesz zaoferować im jeden darmowy kapelusz na każdą koszulkę zawartą w zamówieniu.

Możesz również utworzyć rabat, którym jest darmowy kapelusz oferowany klientowi, gdy ten wyda określoną ilość pieniędzy.

Możesz utworzyć automatyczny rabat dla promocji typu „Kup X, a otrzymasz Y”.

Kroki:

Rabaty na subskrypcje

Jeśli oferujesz produkty subskrypcyjne, dostępnych jest więcej opcji podczas tworzenia rabatów o stałej kwocie, rabatów procentowych lub w formie darmowej wysyłki.

Sekcja Typ zakupu pojawia się na stronie Utwórz kod rabatowy. Możesz określić, czy rabat ma być stosowany w przypadku zakupów typu subskrypcja, zakupów jednorazowych czy obu tych typów zakupów.

Zmień typ zakupu dla rabatu

Po utworzeniu kodu rabatowego możesz ograniczyć wykorzystanie rabatu do określonych typów zakupów. Jeśli wybierzesz opcję Subskrypcja w sekcji Typ zakupu na stronie Utwórz kod rabatowy, możesz zastosować rabat do wszystkich produktów subskrypcyjnych, wszystkich produktów subskrypcyjnych w określonej kolekcji lub określonych produktów subskrypcyjnych.

Jeśli masz kod rabatowy, który chcesz aktualizować, możesz edytować kod rabatowy w celu uwzględnienia reguł opartych na subskrypcji.

Kroki:

  1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Rabaty.

  2. Kliknij rabat, który chcesz edytować.

  3. W sekcji Typ zakupu wybierz typ zakupu, do którego chcesz ograniczyć kod rabatowy:

- W przypadku wyboru Subskrypcji jako typu zakupu dla swojego kodu rabatowego możesz określić produkty subskrypcyjne, do których można zastosować rabat. Możesz ograniczyć wykorzystanie kodu rabatowego do określonych produktów subskrypcyjnych lub kolekcji. - Jeśli zdecydujesz się ograniczyć rabat do określonego produktu subskrypcyjnego lub kolekcji, wyszukaj produkt lub kolekcję za pomocą przycisku Przeglądaj, który się pojawi.

Zmień limity wykorzystania rabatu typu darmowa wysyłka

Jeśli oferujesz rabat typu darmowa wysyłka, który dotyczy produktów subskrypcyjnych, możesz określić czas jego obowiązywania. Możesz ograniczyć rabat typu darmowa wysyłka do pierwszej płatności, ograniczyć darmową wysyłkę do określonej liczby płatności lub włączyć darmową wysyłkę dla wszystkich przyszłych płatności subskrypcyjnych.

Aby zaktualizować rabat typu darmowa wysyłka, możesz edytować kod rabatowy w celu uwzględnienia reguł opartych na subskrypcji.

Kroki:

  1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Rabaty.

  2. Kliknij rabat typu darmowa wysyłka, który chcesz edytować.

  3. Zaktualizuj typ zakupu na Subskrypcja w sekcji Typ zakupu w edytorze rabatów.

  4. W sekcji Limity wykorzystania w opcji Płatności okresowe za subskrypcje wybierz ograniczenia, które chcesz zastosować do rabatu.

Zduplikuj rabat

Korzystając z aplikacji mobilnej Shopify, możesz zaoszczędzić czas, duplikując podobny rabat. Możesz wprowadzić zmiany do zduplikowanego rabatu przed jego zapisaniem.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo