รายการตรวจสอบการสร้างโมเดล 3 มิติสำหรับพาร์ทเนอร์ของ Shopify

ใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเดล 3 มิติพร้อมที่จะจัดส่งไปให้ผู้ขายแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างโมเดลที่เหมาะสม ให้ดูที่การสร้างโมเดล 3 มิติสำหรับผู้ขาย

หากผู้ขายถามว่าพวกเขาสามารถตรวจสอบโมเดล 3 มิติได้ที่ใด ให้แจ้งให้พวกเขาใช้ glTF Viewer โดยลากและวางไฟล์ GLB ลงในหน้าเว็บ

ข้อกำหนดที่จำเป็น

จำเป็นต้องใช้จุดต่อไปนี้ของโมเดล 3 มิติทั้งหมดที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ขายของ Shopify

ข้อกำหนดทางเทคนิค

  • 1 ไฟล์ glTF
  • 1 ไฟล์ BIN
  • 1 พื้นผิวสีพื้นฐาน
  • 1 พื้นผิวแผนที่ปกติ
  • 1 พื้นผิวที่มีการอุด ความหยาบ และโลหะโดยรอบที่แมปกับช่องทาง RBG ตามลำดับ
  • 1 แผนที่เปล่งแสง (หากมี)

ความถูกต้องแม่นยำของภาพ

คุณภาพของเมช

การเรนเดอร์ตามจริง (PBR)

คุณภาพวัสดุ

การสร้างโมเดลสำหรับการแก้ไข

ขนาดในโลกจริง

เลย์เอาต์ UV

จุดเริ่มต้นของสินค้า

การส่งออกแนวทางปฏิบัติ

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

เมื่อสร้างโมเดล โปรดคำนึงถึงหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปจากโมเดลถึงโมเดล แต่ควรปฏิบัติตามให้มากที่สุด