การสร้างไฟล์ GLB โดยใช้ Maya และ Substance Painter

ใช้ 3ds Max และ Substance Painter เพื่อส่งออกไฟล์ GLB ที่สามารถเพิ่มไปยังสินค้าในส่วน Shopify admin

จัดเตรียมโมเดลเพื่อส่งออกใน Maya

หากต้องการเตรียมโมเดลเพื่อส่งออก คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเมชเดียวและใช้วัสดุเดียว

ขั้นตอน:

 1. นำเข้าโมเดลของคุณไปยัง Maya โดยไปที่ไฟล์ > นำเข้า... เลือกไฟล์โมเดล 3 มิติ แล้วคลิกนำเข้า
 2. คลิกเมช > รวมเพื่อรวมเมชของคุณเป็นวัตถุเดียว
 3. คลี่โมเดลลงในพื้นที่ 0-1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี UV ซ้อนอยู่:
  Use the UV Editor to lay out the UVs between 0 and 1 on the X and Y axes.
 4. นำวัสดุ Phong ไปใช้กับโมเดล:
  1. วางเคอร์เซอร์เมาส์เหนือโมเดล คลิกขวาค้างไว้ แล้วเลือกกำหนดวัสดุใหม่...
  2. เลือก Phong จากกล่องโต้ตอบ

ส่งออกเมชจาก Maya

 1. เลือกเมชทั้งหมดแล้วคลิกที่ไฟล์ > ตัวเลือกส่งออก...
 2. ป้อนชื่อไฟล์และตำแหน่งที่ควรบันทึกไฟล์
 3. เลือก OBJexport จากเมนูดรอปดาวน์ประเภทไฟล์
 4. คลิกตัวเลือกส่งออก

นำเข้าและจัดเตรียมไฟล์ OBJ ใน Substance Painter

 1. สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ใน Substance Painter โดยคลิกที่ File > New
 2. ในกล่องโต้ตอบ New Project ให้คลิก Select เพื่อเลือกโมเดลตาข่าย
 3. เลือกไฟล์ OBJ ที่คุณส่งออกมาจาก Maya จากนั้นคลิก Open
 4. ในหน้าต่าง New Project ให้คลิก OK
 5. ตรวจสอบว่าคุณได้ส่งออกโมเดลตาข่ายของคุณอย่างถูกต้องโดยตรวจสอบว่ามีเพียงชุดพื้นผิวเดียวในแผง Texture Set List

 6. ในแผงการตั้งค่าชุดพื้นผิว ให้คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มช่องทาง:

  The + button is beside the Channels heading. The button opens a drop-down menu that shows the additional channels that are available.

 7. ในแผง Texture Set Settings ให้คลิก Bake Mesh Maps

 8. ลงสีพื้นผิวบนโมเดล

Multiple Texture Sets

เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ OBJ ไปยัง Substance Painter แล้ว คุณควรเห็นพื้นผิวเพียงหนึ่งชุด:

Texture sets are listed in the Texture set list panel.

หากคุณพบชุดพื้นผิวมากกว่าหนึ่งชุด แปลว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นดังต่อไปนี้เมื่อส่งออกโมเดลตาข่ายจาก Maya:

 • โมเดลตาข่ายไม่รวมเป็นวัตถุเดียวกัน
 • โมเดลตาข่ายออกแบบให้มีพื้นผิวมากกว่าหนึ่งชนิด

หากเป็นเช่นนั้น ให้ส่งออกโมเดลของคุณจาก Maya อีกครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเดลตาข่ายเป็นวัตถุชิ้นเดียวและมีการออกแบบให้มีพื้นผิวชนิดเดียวเท่านั้น

ส่งออกไฟล์ glTF จาก Substance Painter

 1. คลิก File > Export Textures
 2. จากเมนูดรอปดาวน์ Config ให้เลือก glTF PBR Metal Roughness
 3. เลือกบริเวณที่คุณต้องการบันทึกพื้นผิวของคุณ
 4. เลือกขนาดเอกสารเพื่อระบุว่าไฟล์พื้นผิวจะมีขนาดใหญ่เท่าใด

 5. คลิก ส่งออก

บีบอัดไฟล์พื้นผิว

เมื่อคุณส่งออกโมเดลแล้ว คุณจะได้ไฟล์ดังต่อไปนี้:

 • modelName.bin
 • modelName.glb
 • modelName.gltf
 • modelNamebaseColor.png
 • modelNamenormal.png
 • modelName_occlusionRoughnessMetallic.png

เมื่อใช้การกำหนดค่า glTF PBR Metal Roughness การส่งออกไฟล์พื้นผิวจาก Substance Painter จะอยู่ในรูปแบบ PNG เท่านั้น ลองเลือกบีบอัดไฟล์พื้นผิวและเปลี่ยนพื้นผิวที่ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่สีโปร่งใสให้เป็น JPG การทำเช่นนี้เป็นการลดขนาดไฟล์ทั้งหมดลง และไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงนี้ช่วยให้ดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นและมีการโต้ตอบที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ทางที่ดีควรรักษาขนาดไฟล์ของคุณไว้ที่ 4 MB หรือเล็กกว่านั้น

การสร้างไฟล์ GLB

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนรูปภาพ PNG ของคุณเป็น JPG คุณจะต้องแก้ไขไฟล์ glTF ที่สามารถอ่านได้และเปลี่ยนแปลงการอ้างอิง PNG ที่จำเป็นเป็น JPG ก่อนที่จะบรรจุ glTF เป็น GLB ให้เปิดไฟล์ glTF ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ อัปเดตชื่อไฟล์จาก PNG เป็น JPG จากนั้นบันทึกไฟล์

 1. เข้าไปที่ https://glb-packer.glitch.me/
 2. ลากและวางไฟล์ที่คุณส่งออกมาจาก Substance Painter ไปยังเพจเว็บไซต์ GLB Packer

ไฟล์ที่ชื่อว่า out.glb จะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวไปยัง Shopify ได้