การสร้างไฟล์ GLB โดยใช้ Maya และ Substance Painter

ใช้ Maya และ Substance Painter เพื่อส่งออกไฟล์ GLB ที่สามารถเพิ่มไปยังสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify

จัดเตรียมโมเดลเพื่อส่งออกใน Maya

หากต้องการเตรียมโมเดลเพื่อส่งออก คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเมชเดียวและใช้วัสดุเดียว

ขั้นตอน:

 1. นำเข้าโมเดลของคุณไปยัง Maya โดยไปที่ไฟล์ > นำเข้า... เลือกไฟล์โมเดล 3 มิติ แล้วคลิกนำเข้า
 2. คลิกเมช > รวมเพื่อรวมเมชของคุณเป็นวัตถุเดียว
 3. คลี่โมเดลลงในพื้นที่ 0-1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี UV ซ้อนอยู่:
  Use the UV Editor to lay out the UVs between 0 and 1 on the X and Y axes.
 4. นำวัสดุ Phong ไปใช้กับโมเดล:
  1. วางเคอร์เซอร์เมาส์เหนือโมเดล คลิกขวาค้างไว้ แล้วเลือกกำหนดวัสดุใหม่...
  2. เลือก Phong จากกล่องโต้ตอบ

ส่งออกเมชจาก Maya

 1. เลือกเมชทั้งหมดแล้วคลิกที่ไฟล์ > ตัวเลือกส่งออก...
 2. ป้อนชื่อไฟล์และตำแหน่งที่ควรบันทึกไฟล์
 3. เลือก OBJexport จากเมนูดรอปดาวน์ประเภทไฟล์
 4. คลิกตัวเลือกส่งออก

นำเข้าและจัดเตรียมไฟล์ OBJ ใน Substance Painter

 1. สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ใน Substance Painter โดยคลิกที่ File > New
 2. ในกล่องโต้ตอบ New Project ให้คลิก Select เพื่อเลือกโมเดลตาข่าย
 3. เลือกไฟล์ OBJ ที่คุณส่งออกมาจาก Maya จากนั้นคลิก Open
 4. ในหน้าต่าง New Project ให้คลิก OK
 5. ตรวจสอบว่าคุณได้ส่งออกโมเดลตาข่ายของคุณอย่างถูกต้องโดยตรวจสอบว่ามีเพียงชุดพื้นผิวเดียวในแผง Texture Set List

  • หากคุณพบชุดพื้นผิวมากกว่าหนึ่งชุด ให้เข้าไปที่ Multiple Texture Sets
 6. ในแผงการตั้งค่าชุดพื้นผิว ให้คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มช่องทาง:

  The + button is beside the Channels heading. The button opens a drop-down menu that shows the additional channels that are available.

  • จำเป็น: Ambient Occlusion
  • ไม่จำเป็น: Emissive เพิ่มตัวเลือกนี้ หากโมเดลของคุณมีส่วนประกอบที่ส่องแสงได้
  • ไม่จำเป็น: Opacity เพิ่มตัวเลือกนี้ หากโมเดลของคุณมีส่วนประกอบที่โปร่งแสง
 7. ในแผง Texture Set Settings ให้คลิก Bake Mesh Maps

 8. ลงสีพื้นผิวบนโมเดล

Multiple Texture Sets

เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ OBJ ไปยัง Substance Painter แล้ว คุณควรเห็นพื้นผิวเพียงหนึ่งชุด:

Texture sets are listed in the Texture set list panel.

หากคุณพบชุดพื้นผิวมากกว่าหนึ่งชุด แปลว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นดังต่อไปนี้เมื่อส่งออกโมเดลตาข่ายจาก Maya:

 • โมเดลตาข่ายไม่รวมเป็นวัตถุเดียวกัน
 • โมเดลตาข่ายออกแบบให้มีพื้นผิวมากกว่าหนึ่งชนิด

หากเป็นเช่นนั้น ให้ส่งออกโมเดลของคุณจาก Maya อีกครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเดลตาข่ายเป็นวัตถุชิ้นเดียวและมีการออกแบบให้มีพื้นผิวชนิดเดียวเท่านั้น

ส่งออกไฟล์ glTF จาก Substance Painter

 1. คลิก File > Export Textures
 2. จากเมนูดรอปดาวน์ Config ให้เลือก glTF PBR Metal Roughness
 3. เลือกบริเวณที่คุณต้องการบันทึกพื้นผิวของคุณ
 4. เลือกขนาดเอกสารเพื่อระบุว่าไฟล์พื้นผิวจะมีขนาดเท่าใด

 5. คลิก ส่งออก

บีบอัดไฟล์พื้นผิว

เมื่อคุณส่งออกโมเดลแล้ว คุณจะได้ไฟล์ดังต่อไปนี้:

 • modelName.bin
 • modelName.glb
 • modelName.gltf
 • modelNamebaseColor.png
 • modelNamenormal.png
 • modelName_occlusionRoughnessMetallic.png

เมื่อใช้การกำหนดค่า glTF PBR Metal Roughness การส่งออกไฟล์พื้นผิวจาก Substance Painter จะอยู่ในรูปแบบ PNG เท่านั้น ลองเลือกบีบอัดไฟล์พื้นผิวและเปลี่ยนพื้นผิวที่ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่สีโปร่งใสให้เป็น JPG การทำเช่นนี้เป็นการลดขนาดไฟล์ทั้งหมดลง และไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงนี้ช่วยให้ดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นและมีการโต้ตอบที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ทางที่ดีควรรักษาขนาดไฟล์ของคุณไว้ที่ 4 MB หรือเล็กกว่านั้น

การสร้างไฟล์ GLB

 1. เข้าไปที่ https://glb-packer.glitch.me/
 2. ลากและวางไฟล์ที่คุณส่งออกมาจาก Substance Painter ไปยังเพจเว็บไซต์ GLB Packer

ไฟล์ที่ชื่อว่า out.glb จะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวไปยัง Shopify ได้