Het maken van GLB-bestanden met behulp van Maya en Substance Painter

Gebruik Maya en Substance Painter om een GLB-bestand te exporteren dat in het Shopify-beheercentrum aan een product kan worden toegevoegd.

Je model voorbereiden op export in Maya

Als je je model wilt voorbereiden op export, moet je ervoor zorgen dat het een enkel mesh is en dat er één enkel materiaal op wordt toegepast.

Stappen:

 1. Importeer je model in Maya door naar Bestand > Importeren... te gaan, je 3D-bestand te kiezen en vervolgens op Importeren te klikken.
 2. Klik op Mesh > Combineren om je mesh tot een enkel object te combineren.
 3. Pak het model uit in 0-1-UV-ruimte. Zorg ervoor dat er geen UV's overlappen:
  Use the UV Editor to lay out the UVs between 0 and 1 on the X and Y axes.
 4. Een Phong-materiaal op het model toepassen:
  1. Plaats je muiscursor boven het model, klik met de rechtermuisknop en houd deze vast en selecteer vervolgens Nieuw materiaal toewijzen...
  2. Selecteer Phong in het dialoogvenster.

Het mesh exporteren vanuit Maya

 1. Selecteer het volledige mesh en klik vervolgens op Bestand > Selectie exporteren...
 2. Voer een bestandsnaam en de locatie waar het bestand moet worden opgeslagen in.
 3. Selecteer OBJexport in het vervolgkeuzemenu Bestandstype.
 4. Klik op Selectie exporteren.

Importeer en bewerk het OBJ bestand in Substance Painter

 1. Maak een nieuw Substance Painter-project door te klikken op Bestand > Nieuw.
 2. Klik in het dialoogvenster Nieuw project op Selecteren om een mesh te kiezen.
 3. Selecteer het OBJ bestand dat je uit Maya hebt geëxporteerd en klik op Openen.
 4. Klik in het dialoogvenster Nieuw project op Ok.
 5. Controleer of je je mesh correct hebt geëxporteerd door te controleren of er slechts één textuur is ingesteld in het deelvenster Textuursetinstellingen.

 6. Klik in het deelvenster Textuursetinstellingen op de +-knop om kanalen toe te voegen:

  The + button is beside the Channels heading. The button opens a drop-down menu that shows the additional channels that are available.

  • Vereist: Ambient occlusion.
  • Optioneel: Uitstralend. Voeg dit kanaal toe als je model componenten bevat die licht zullen uitstralen.
  • Optioneel: Dekking. Voeg dit kanaal toe als je model componenten bevat die transparant zullen zijn.
 7. Klik in het deelvenster Textuursetinstellingen op Bake Mesh Maps.

 8. Schildertextuur op het model.

Meerdere textuursets

Als je het bestand OBJ importeert in Substance Painter, krijg je maar één textuurset te zien:

Texture sets are listed in the Texture set list panel.

Als er meer dan één textuurset is ingesteld, was een van de volgende verkeerd toen de mesh werd geëxporteerd uit Maya:

 • De mesh is niet gecombineerd tot één object.
 • Er is meer dan één textuur toegewezen aan de mesh.

Exporteer in dit geval je model opnieuw uit Maya en zorg dat de mesh één object is met slechts één toegewezen textuur.

Exporteer het gITF-bestand uit Substance Painter

 1. Klik op Bestand > Texturen exporteren.
 2. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst Config de optie glTF PBR Metal Roughness.
 3. Kies de locatie waar je je texturen wilt opslaan.
 4. Kies een documentgrootte om te bepalen hoe groot de textuurbestanden worden.

 5. Klik op Exporteren.

Textuurbestanden comprimeren

Wanneer je het model hebt geëxporteerd, zou je de volgende bestanden moeten hebben:

 • modelName.bin
 • naamModel.glb
 • modelName.gltf
 • modelNamebaseColor.png
 • modelNamenormal.png
 • naamModel_occlusionRoughnessMetallic.png

Als je de configuratie glTF PBR Metal Roughness gebruikt, zal Substance Painter de textuurbestanden alleen exporteren in PNG-formaat. Probeer de textuurbestanden te comprimeren en texturen die geen alfakanaal nodig hebben om te zetten naar een JPG. Hierdoor wordt de totale bestandsgrootte kleiner en met kleinere bestanden kun je sneller downloaden en is de interactie soepeler.

Het is het beste om het bestand niet groter dan 4 MB te maken.

Een GLB-bestand creëren

 1. Ga naar https://glb-packer.glitch.me/.
 2. Sleep de bestanden die je uit Substance Painter hebt geëxporteerd naar de GLB Packer-webpagina.

Er wordt een bestand met de naam out.glb gedownload naar je computer. Nadat de download is voltooid, kun je het bestand hernoemen en vervolgens uploaden naar Shopify.