Tworzenie plików GLB za pomocą programów Maya i Substance Painter

Użyj programu Maya i Substance Painter, aby wyeksportować plik GLB, którego można dodać do produktu w panelu administracyjnym Shopify.

Przygotuj swój model do eksportu w programie Maya

Aby przygotować swój model do eksportu, musisz upewnić się, że jest to pojedyncza siatka i że jest do niej zastosowany jeden materiał.

Kroki:

 1. Zaimportuj swój model do programu Maya, przechodząc do opcji Plik > Importuj..., wybierając plik 3D, a następnie klikając opcję Importuj.
 2. Kliknij opcje Siatka > Połącz, aby połączyć siatkę w jeden obiekt.
 3. Rozpakuj model w przestrzeni UV 0-1. Upewnij się, że nie ma nakładających się powłok UV:
  Use the UV Editor to lay out the UVs between 0 and 1 on the X and Y axes.
 4. Zastosuj materiał Phong do modelu:
  1. Najedź kursorem myszy na model, kliknij prawym przyciskiem myszy i przytrzymaj, a następnie wybierz opcję Przypisz nowy materiał...
  2. W oknie dialogowym wybierz Phong.

Eksportuj siatkę z programu Maya

 1. Wybierz całą siatkę, a następnie kliknij Plik > Eksportuj wybór...
 2. Wprowadź nazwę pliku i lokalizację, w której ma zostać zapisany plik.
 3. W menu rozwijanym Pliki typu wybierz opcję OBJexport.
 4. Kliknij opcję Eksportuj wybór.

Importuj i przygotuj plik OBJ w aplikacji Substance Painter

 1. Utwórz nowy projekt Substance Painter, klikając opcje File (Plik) > New (Nowy).
 2. W oknie dialogowym New project (Nowy projekt) kliknij opcję Select (Wybierz), aby wybrać siatkę.
 3. Wybierz plik OBJ wyeksportowany z Maya, a następnie kliknij opcję Open (Otwórz).
 4. W oknie New project (Nowy projekt) kliknij opcję OK.
 5. Sprawdź, czy siatka została prawidłowo wyeksportowana, upewniając się, że w panelu Texture set list (Lista zestawów tekstur) jest tylko jeden zestaw tekstur.

 6. W panelu Ustawienia zestawu tekstur kliknij przycisk +, aby dodać kanały:

  The + button is beside the Channels heading. The button opens a drop-down menu that shows the additional channels that are available.

 7. W panelu Texture set settings (Ustawienia zestawu tekstur) kliknij opcję Bake Mesh Maps (Przenieś mapy siatki).

 8. Maluj tekstury na modelu.

Wiele zestawów tekstur

Podczas importu pliku OBJ do aplikacji Substance Painter powinien być widoczny tylko jeden zestaw tekstur:

Texture sets are listed in the Texture set list panel.

Jeśli widzisz więcej niż jeden zestaw tekstur, oznacza to, że podczas eksportu siatki z Maya wystąpiła jedna z następujących nieprawidłowości:

 • Siatka nie została połączona w pojedynczy obiekt.
 • Do siatki przypisano więcej niż jedną teksturę.

W takim przypadku wyeksportuj swój model z Maya ponownie i upewnij się, że siatka jest pojedynczym obiektem i ma przypisaną tylko jedną teksturę.

Wyeksportuj plik glTF z programu Substance Painter

 1. Kliknij opcje File (Plik) > Export Textures (Eksportuj tekstury).
 2. Z menu rozwijanego Config wybierz opcję glTF PBR Metal Roughness (Chropowatość metalu glTF PBR).
 3. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać tekstury.
 4. Wybierz rozmiar dokumentu, aby określić, jak duże będą pliki tekstury.

 5. Kliknij opcję Eksportuj.

Kompresowanie plików tekstury

Po wyeksportowaniu modelu powinieneś/powinnaś mieć następujące pliki:

 • modelName.bin
 • modelName.glb
 • modelName.gltf
 • modelNamebaseColor.png
 • modelNamenormal.png
 • modelName_occlusionRoughnessMetallic.png

W przypadku korzystania z konfiguracji glTF PBR Metal Roughness (Chropowatość metalu glTF PBR) program Substance Painter eksportuje pliki tekstury tylko w formacie PNG. Rozważ skompresowanie plików tekstury i przekonwertowanie wszelkich tekstur, które nie potrzebują kanału alfa, na JPG. Zredukuje to całkowity rozmiar pliku, a mniejsze rozmiary pliku umożliwiają szybsze pobieranie i sprawniejsze interakcje.

Najlepiej jest, jeśli rozmiar pliku nie przekracza 4 MB.

Utwórz plik GLB

 1. Odwiedź stronę https://glb-packer.glitch.me/.
 2. Przeciągnij i upuść pliki wyeksportowane z programu Substance painter na stronie internetowej GLB Packer.

Plik o nazwie out.glb zostanie pobrany na Twój komputer. Po zakończeniu pobierania możesz zmienić nazwę pliku, a następnie przesłać go do Shopify.