Tworzenie plików GLB za pomocą programów 3ds Max i Substance Painter

Użyj programu 3ds Max i Substance Painter, aby wyeksportować plik GLB, który można dodać do produktu w panelu administracyjnym Shopify.

Przygotuj swój model do eksportu w programie 3ds Max

Aby przygotować swój model do eksportu, musisz upewnić się, że jest to pojedyncza siatka i że jest do niej zastosowany jeden materiał.

Kroki:

 1. Kliknij opcje Plik > Importuj... > Importuj...
 2. Wybierz plik modelu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 3. W oknie dialogowym Opcje importu OBJ zaznacz opcję Importuj jako pojedynczą siatkę.
 4. Kliknij Importuj.
 5. Rozpakuj model w przestrzeni 0-1. Upewnij się, że nie ma nakładających się powłok UV:
  Use the Edit UVWs editor to lay out the UVs between 0 and 1 on the X and Y axes.
 6. Zastosuj jeden materiał do całego modelu.

Eksportuj siatkę z programu 3ds Max

 1. Kliknij opcje Plik > Eksportuj... > Eksportuj...
 2. Wprowadź nazwę pliku i lokalizację, do której chcesz wyeksportować model.
 3. W menu rozwijanym Zapisz jako typ wybierz opcję Eksport OBJ (.OBJ).
 4. Kliknij opcję Zapisz.
 5. W oknie dialogowym Opcje eksportu OBJ pozostaw opcje domyślne i kliknij przycisk Eksportuj.

Importuj i przygotuj plik OBJ w aplikacji Substance Painter

 1. Utwórz nowy projekt Substance Painter, klikając opcje File (Plik) > New (Nowy).
 2. W oknie dialogowym New project (Nowy projekt) kliknij opcję Select (Wybierz), aby wybrać siatkę.
 3. Wybierz plik OBJ wyeksportowany z 3ds Max, a następnie kliknij opcję Open (Otwórz).
 4. W oknie New project (Nowy projekt) kliknij opcję OK.
 5. Sprawdź, czy siatka została prawidłowo wyeksportowana, upewniając się, że w panelu Texture set list (Lista zestawów tekstur) jest tylko jeden zestaw tekstur.

  • Jeśli widzisz więcej niż jeden zestaw tekstur, wyświetl opcję Multiple texture sets (Wiele zestawów tekstur).
 6. W panelu Ustawienia zestawu tekstur kliknij przycisk +, aby dodać kanały:

  The + button is beside the Channels heading. The button opens a drop-down menu that shows the additional channels that are available.

  • Wymagane: Ambient occlusion.
  • Opcjonalne: Emissive. Dodaj ten kanał, jeśli Twój model zawiera składniki, które będą emitować światło.
  • Opcjonalne: Nieprzezroczystość. Dodaj ten kanał, jeśli Twój model ma składniki, które będą transparentne.
 7. W panelu Texture set settings (Ustawienia zestawu tekstur) kliknij opcję Bake Mesh Maps (Przenieś mapy siatki).

 8. Maluj tekstury na modelu.

Wiele zestawów tekstur

Podczas importu pliku OBJ do aplikacji Substance Painter powinien być widoczny tylko jeden zestaw tekstur:

Texture sets are listed in the Texture set list panel.

Jeśli widzisz więcej niż jeden zestaw tekstur, oznacza to, że podczas eksportu siatki z 3ds Max wystąpiła jedna z następujących nieprawidłowości:

 • Siatka nie została połączona w pojedynczy obiekt.
 • Do siatki przypisano więcej niż jedną teksturę.

W takim przypadku wyeksportuj swój model z 3ds Max ponownie i upewnij się, że siatka jest pojedynczym obiektem i ma przypisaną tylko jedną teksturę.

Wyeksportuj plik glTF z programu Substance Painter

 1. Kliknij opcje File (Plik) > Export Textures (Eksportuj tekstury).
 2. Z menu rozwijanego Config wybierz opcję glTF PBR Metal Roughness (Chropowatość metalu glTF PBR).
 3. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać tekstury.
 4. Wybierz rozmiar dokumentu, aby określić, jak duże będą pliki tekstury.

 5. Kliknij opcję Eksportuj.

Kompresowanie plików tekstury

Po wyeksportowaniu modelu powinieneś/powinnaś mieć następujące pliki:

 • modelName.bin
 • modelName.glb
 • modelName.gltf
 • modelNamebaseColor.png
 • modelNamenormal.png
 • modelName_occlusionRoughnessMetallic.png

W przypadku korzystania z konfiguracji glTF PBR Metal Roughness (Chropowatość metalu glTF PBR) program Substance Painter eksportuje pliki tekstury tylko w formacie PNG. Rozważ skompresowanie plików tekstury i przekonwertowanie wszelkich tekstur, które nie potrzebują kanału alfa, na JPG. Zredukuje to całkowity rozmiar pliku, a mniejsze rozmiary pliku umożliwiają szybsze pobieranie i sprawniejsze interakcje.

Najlepiej jest, jeśli rozmiar pliku nie przekracza 4 MB.

Utwórz plik GLB

 1. Odwiedź stronę https://glb-packer.glitch.me/.
 2. Przeciągnij i upuść pliki wyeksportowane z programu Substance painter na stronie internetowej GLB Packer.

Plik o nazwie out.glb zostanie pobrany na Twój komputer. Po zakończeniu pobierania możesz zmienić nazwę pliku, a następnie przesłać go do Shopify.