Lage GLB-filer med 3ds Max og Substance Painter

Bruk 3ds Max og Substance Painter til å eksportere en GLB-fil som kan legges til et produkt i Shopify-administratoren.

Klargjør modellen din for eksport i 3ds Max

For å klargjøre modellen for eksport må du sørge for at det er en enkel maske, og at det er brukt et enkelt material på den.

Trinn:

 1. Klikk på Fil > Importer ... > Importer ...
 2. Velg modellfilen og klikk på Åpne.
 3. I dialogboksen for importalternativer for OBJ merker du av Importer som en enkel maske.
 4. Klikk på Import.
 5. Pakk ut modellen inn i 0-1-rom. Sørg for at ingen UV-er overlapper:
  Bruk Rediger UVW-redigeringsprogrammet til å sette opp UV-er mellom 0 og 1 på X- og Y-aksene.
 6. Bruk et enkelt materiale på hele modellen.

Eksporter masken fra 3ds Max

 1. Klikk på Fil > Eksporter > Eksporter ...
 2. Angi et filnavn og plasseringen hvor du vil eksportere modellen.
 3. Fra Filtype-rullegardinmenyen velger du OBJ-Export (.OBJ).
 4. Klikk på Lagre.
 5. I dialogboksen Alternativer for eksport av OBJ lar du standardalternativene være som de er og klikker på Eksporter.

Importere og klargjøre OBJ-filen i Substance Painter

 1. Opprett et nytt Substance Painter-prosjekt ved å klikke på Fil > Ny.
 2. I dialogen Nytt prosjekt klikker du på Velg for å velge en maske.
 3. Velg OBJ-filen du eksporterte fra 3ds Max og klikk deretter på Åpne.
 4. I vinduet Nytt prosjekt klikker du på OK.
 5. Kontroller at du har eksportert masken riktig ved å sjekket at det bare finnes ett tekstursett i Tekstursettliste-panelet.

  Hvis du ser mer enn ett tekstursett, gå til Flere tekstursett.

 6. I panelet Tekstursettinnstillinger klikker du på +-knappen for å legge til kanaler:

  +-knappen er ved siden av kanaloverskriften. Denne knappen åpner en nedtrekksmeny som viser hvilke ytterligere kanaler som er tilgjengelige.

- Obligatorisk: Ambient occlusion. - Valgfritt: Emissive. Legg til denne kanalen hvis modellen din har komponenter som avgir lys. - Valgfritt: Gjennomsiktighet. Legg til denne kanalen hvis modellen din har komponenter som er gjennomsiktige.

 1. I panelet Tekstursettinnstillinger klikker du på Bak maskekart.

 2. Mal teksturer på modellen.

Flere tekstursett

Når du importerer OBJ-filen til Substance Painter, skal du bare se ett tekstursett:

Tekstursettene er angitt i tekstursettlistepanelet.

Hvis du ser mer enn ett tekstursett, var en av følgende feil da masken ble eksportert fra 3ds Max:

 • Masken ble ikke kombinert til et enkelt objekt.
 • Masken hadde mer enn én tekstur tilordnet.

I så fall må du eksportere modellen fra 3ds Max igjen og sørge for at masken er et enkelt objekt og bare har en enkelt tekstur tilordnet.

Eksporter gITF-filen fra Substance Painter

 1. Klikk på Fil > Eksporter teksturer.
 2. Fra nedtrekksmenyen Config velger du glTF PBR Metal Roughness.
 3. Velg hvor du vil lagre teksturene.
 4. Velg en dokumentstørrelse for å bestemme hvor store strukturfilene skal være.
 1. Klikk på Eksporter.

Komprimere teksturfiler.

Når du har eksporter modellen, skal du ha følgende filer:

 • modelName.bin
 • modelName.glb
 • modelName.gltf
 • modelNamebaseColor.png
 • modelNamenormal.png
 • modelName_occlusionRoughnessMetallic.png

Når du bruker konfigurasjonen glTF PBR Metal Roughness, eksporterer Substance Painter teksturfilene bare i PNG-format. Vurder å komprimere teksturfilene og konvertere teksturer som ikke trenger en alfakanal til en JPG. Da reduseres den totale filstørrelsen, og mindre filstørrelser muliggjør raskere nedlastingshastigheter og smidigere samhanding.

Det er best å la filstørrelsen være 4 MB eller mindre.

Opprett en GLB-fil

 1. Gå til https://glb-packer.glitch.me/.
 2. Dra og slipp filene du eksporterte fra Substance Painter til GLB Packer-nettsiden

En fil kalt out.glb lastes ned på datamaskinen din. Når nedlastingen er komplett, kan du gi filen et nytt navn og laste den opp i Shopify.