Skape 3D-modeller for forhandlere

Når du bygger 3D-modeller av produkter på vegne av en forhandler, må modellen oppfylle visse standarder. Hvis modellen din oppfyller disse standardene, vil forhandleren få en allsidig modell i høy kvalitet som kan brukes til mange ulike opplevelser, inkludert utvidet virkelighet (AR), virtuell virkelighet (VR), produktrendering og markedsføring. Hvis en modell ikke oppfyller standardene, vil forhandleren sannsynligvis avvise modellen.

Denne veiledningen forklarer modelleringsstandardene som en 3D-modell må møte, og fremhever noen vanlige fallgruver som kan føre til at en kjøpmann avviser en modell.

Vanlig brukt modelleringsprogramvare for 3D

Følgende 3D-programvare brukes vanligvis for å skape 3D-modeller for forhandlere:

Maya-logo

Maya

Blender-logo

Blender

3ds Max-logo

3ds Max

ZBrush-logo

ZBrush

Substance Painter-logo

Substance Painter

Photoshop-logo

Photoshop


Maya

Autodesk Maya er en bransjestandard for 3D-modellering. Maya har alle verktøyene du trenger for å skape 3D-modeller i høy kvalitet.


Blender

Blender er et gratis alternativ, og et godt valg for å komme i gang med 3D-modellering. Det er også nyttig for forhåndsvisning av 3D-modellfiler.


3ds Max

3ds Max er en annen programvare for 3D-modellering fra Autodesk. 3ds Max er ikke like modellerings-fokusert som Maya, men har fortsatt alle verktøyene du trenger.


ZBrush

Pixologics ZBrush er et intuitivt skulptureringsprogram. I Zbrush er det enkelt å skape myke overflater og detaljer i høy kvalitet, men det er ikke ideelt for å skape optimaliserte mesh-er.


Substance Painter

Substance Painter er et robust verktøy som lar deg skape teksturer i høy kvalitet ved å male dem direkte på en modell i 3D-rom. Du kan også bruke det til å eksportere modeller i GLB-format.


Photoshop

Adobe Photoshop er et kostnadseffektivt alternativ, men det er ikke like godt til å skape 3D-teksturer som Substance Painter.

Karakteristikker ved modeller i høy kvalitet

Under er beste praksis som bør følges når du skaper en modell av et produkt. Disse fremgangsmåtene hjelper deg å skape en nøyaktig modell i høy kvalitet som kan brukes på ulike måter, inkludert AR Quick Look, 3D-visning i nettlesere, virtuell virkelighet og produktrendring.

Visuell nøyaktighet

 • Modellen ser identisk ut som på referansebildene.
 • Modellen er bygget i ekte skala. Modellereren bør bruke riktige enheter for å bygge modellen i nøyaktig størrelse i forhold til det ekte produktet:

Sidevisning av en bordmodell som er bygget i samme høyde som det virkelige bordet (73 cm).

Mesh-kvalitet

 • Modellen har bare så mye geometri som nødvendig:

Venstre: En modell med den riktige mengden geometri. Høyre: En modell med for mye geometri.

 • Det er ingen sorte polygoner på modellen. Sorte polygoner er et tegn på at noe har gått galt med modellen, for eksempel at to overflater overlapper, eller normaler som må låses opp:

Et nærbilde av en modell med sorte polygoner.

 • Individuelle deler modelleres separat, og kombineres deretter som om man monterer et ekte produkt:

Venstre: Komponenter av en pose modellert separat. Høyde: Kombinerte komponenter av en pose.

 • Kantene på produktet fases til glatte overganger:

Venstre: En kube med riktig skrånede kanter. Høyde: En kube med kanter som ikke er skrånet.

Fysisk basert rendering

Teksturer eksporteres ved en fysisk basert rendering (PBR)-arbeidsflyt.

For en GLB-fil må du eksportere følgende teksturkart:

 • uskarphet
 • normal
 • et enkelt kart med okklusjon, grovhet og metalliskhet koblet til de røde, grønne og blå kanalene respektivt
 • emisjon (valgfritt)

Materialkvalitet

 • Materialer som er tilordnet geometrien stemmer med referansebildene av produktet.

 • Det er nyanser og subtiliteter som ofte overses i modeller av lavere kvalitet. Små ujevnheter, riper og feil bidrar til å gjøre modellen mer troverdig:

Et nærbilde av en klokke som viser ufullkommenheter i materialet.

 • Teksturfiler er så små som mulig, samtidig som oppløsningen opprettholdes.

 • Det er bare ett teksturkart for hver karakteristikk i modellen, som grovhet, metallhet og omgivende okklusjon:

Fem teksturkart for en klokkemodell.

For en GLB-fil må du inkludere følgende kart:

 • uskarphet
 • normal
 • et enkelt kart med okklusjon, grovhet og metalliskhet koblet til de røde, grønne og blå kanalene respektivt
 • emisjon (valgfritt)

Modellering for revisjoner

 • Mesh-en er kvadratulert, som betyr at den bruker firesidig geometri. Kvadratulert geometri er bedre med mindre et påkrevet filformat foretrekker triangulet (tresidet) geometri:

I en kvadratulert modell, har hver polygon fire sider. I en triangulert modell, har hver polygon tre sider.
Venstre: En kvadratulert modell. Høyre: En triangulert modell.

 • Modellereren opprettholde en god arbeidsfil. Ved å opprettholde en versjon av modelleringsfilen før transformasjonene fryses eller historien slettes bidrar til å hindre problemer på et senere tidspunkt.

Polygonantall

 • Modellens polyantall er så lavt som mulig, samtidig som alle produktdetaljer opprettholdes.
 • Modellen samsvarer med polyantall-begrensningene i ulike medieformater der modellen vil kunne brukes, som Facebook 3D-innlegg, AR Quick Look og VR.

UV-oppsett

 • Alle UV-skallene er kartlagt på ett enkelt teksturkart.
 • Alle UV-skallene er posisjonert i 1:1-rommet.
 • Ingen av UV-skallene overlapper.
 • UV-sømmene er plassert på naturlige grenser i 3D-modellen.
 • UV-skallene ble manuelt utpakket ved hjelp av de riktige utpakkingsteknikkene. Automatiske utpakkingsverktøy er ikke brukt:

Uoppakkede Uv-er posisjonert i 1:1-rom.

Produktets opprinnelse

 • Produktets opprinnelse er sentrert i produktets base:

En bordmodell med opprinnelsen plassert ved basen.

Eksporteringspraksis

 • Alle objekter er kombinert til ett objekt.
 • Alle kanter er mykgjort.
 • Basen til modellen er plassert på utgangspunktet i rutenettet.
 • Alle transformeringer er fryst.
 • All historikk er slettet.
 • Det er bare ett materiale tildelt modellen, med mindre noe annet er nødvendig.

Tekniske krav

 • Modellen er sendt til forhandleren i GLB-format. For å finne ut mer, se Levere fullførte modeller til forhandleren.
 • Den totale filstørrelsen bør være omkring 4 MB. Noen medier vil kunne kreve mindre størrelser.
 • Teksturer bør være optimaliserte JPG-filer hvis mulig.

Eksempelmodeller

Følgende modeller oppfyller alle krav i Sjekklisten for 3D-modellstandarder. Modellene du leverer til forhandleren bør være i liknende kvalitet.

Last ned modeller

Myke produkter og harde produkter

Myke produkter har en form som kan påvirkes av berøring og tyngdekraften. Noen eksempler er klær, tepper og puter. Myke produkter bør se fleksible ut. De bør ha bretter og krøller for å se mer realistiske ut. Myke produkter bør modelleres for å se ut som om tyngdekraften påvirker dem. Ha i bakhodet hvordan forhandleren ønsker å presentere produktet, som for eksempel pent brettet, hengende på en kleshenger eller lagt flatt.

Harde produkter opprettholder formen uavhengig av påvirkning fra berøring eller tyngdekraften. Noen eksempler er vaser, servise og elektronikk. De bør ha rene kanter og geometri. Overflatene er vanligvis helt glatte og reflekterer lyset godt. Det er ufulkommenheter i teksturene, men ikke i geometrien. Kantene bør være avrundet for økt realisme.

Venstre: Et mykt produkt. Høyre: Et hardt produkt.

Svært detaljerte produkter og store produkter

Svært detaljerte produkter har teksturer, etiketter eller logoer som krever ekstra oppmerksomhet. Produktene må være klare og skarpe for øyet. Det er viktig at teksturrommet er helt optimalisert. Teksturene må males rent. Begynn å male teksturene med høy oppløsning, og komprimer deretter filen hvis det er nødvendig. La deler av geometrien som inneholder logoer eller tekst ta opp mer plass i UV-kartet hvis det er nødvendig.

Store produkter tar opp mer plass enn et gjennomsnittlig produkt. Noen eksempler er sofaer, biler og sykler. Det er viktig at teksturene på denne typen produkter er helt optimalisert. Disse produktene vil være mye større i en scene, så strukne eller lavoppløste teksturer vil være mer synlig for brukeren. Teksturer for større produkter må ofte være i minst 2K. Begynn å male teksturene i høy oppløsning, og komprimer deretter filen hvis det er nødvendig.

Venstre: Et svært detaljert produkt. Høyre: Et stort produkt.

Tidsforventning

Du bør diskutere forventningene til en modell med forhandleren før modelleringsprosessen starter. Du bør gi forhandleren et estimat på hvor lang tid det vil ta å skape modellen basert på bildene de leverer. Følgende faktorer vil kunne påvirke tiden det tar å skape en modell:

 • Modellens kompleksitet
 • Teksturens kompleksitet
 • Antall ulike varianter
 • Nøyaktigheten på dimensjonene som leveres av forhandleren
 • Kvaliteten og antallet produktbilder som leveres av forhandleren

Kvalitetsvurdering

Når du mener en modell er klar, bør både du og forhandleren vurdere den før du sender dem alle de ferdige filene. Forhandleren kjenner sitt produkt best, og de kan se om en modell representerer produktet deres på en god måte.

For å gjennomføre din egen vurdering, bør du bruke sjekklisten for standarder. Ved hjelp av sjekklisten sikrer du at modellen er så nøyaktig og godt utformet som mulig før du sender den til forhandleren. Det betyr at det er mindre sjans for at du må revidere modellen etter at den er levert, noe som korter ned leveringstiden for modellen.

Husk å gjøre følgende når du sender modellen til forhandleren:

 • Send modellen i et format som kan inspiseres i 360 grader.
 • Sjekk at forhandleren har riktig enhet for å kunne forhåndsvise modellen.
 • Sjekk at filen fungerer i det ønskede formatet, hvis det er aktuelt.

Når alle elementene på sjekklisten for standarder er oppfylt og forhandleren er fornøyd med 3D-modellen, kan modellen betraktes som godkjent.

Under er noen vanlige kvalitetsproblemer som kan føre til at en modell avvises av forhandleren:

Feil skala

Modellen er ikke i samme størrelse som det ekte produktet. Når modellen plasseres i utvidet virkelighet ved siden av det ekte produktet, skal de være i samme størrelse.

Feilproporsjonerte komponenter

En komponent i 3D-modellen er feilproporsjonert i forhold til de andre komponentene i modellen. Sørg for at du har nok informasjon om alle delene av et produkt før du starter på en modell. Det hjelper å ha referansebilder fra ulike vinkler, så du kan se komponentene fra alle sider og ikke bare jobber ut fra skriftlige mål.

Feil geometri

Det kan være feil i geometrien som påvirker hvordan modellen vises. Følgende eksempler er vanlige feil å se etter:

 • Dårlig utjevning
 • Dårlig utfasing
 • Polygoner med fem størrelser i stedet for fire, som kan lede til kniping
 • Z-uenigheter (flere polygoner på samme sted)
 • Desimering eller triangulering (bruk alltid quads der det er mulig)
 • Klipping eller interpenetrering
 • Flere UV-sett
 • Flere materialer lagt til ved eksport

Uforseglet geometri

I utvidet virkelighet eller enkelte andre medier er det enkelt å se huller og glipper i geometrien. Sørg for at alle kanter forsegles og at punkter er koblet sammen.

Feil form

Modellens form samsvarer ikke med produktet. Sjekk proporsjoner og form nøye. Silhuetten til modellen din bør samsvare med referansebildene av produktet.

Feile materialer

Materialene i modellen stemmer ikke overens med produktet. Detaljerte materialer er nøkkelen til høy troverdighet. Sørg for at materialene har riktig mengde refleksjon, glans og gjennomsiktighet.

Lav oppløsning og uklare teksturer

Teksturfiler er lavoppløste og uklare. Når du skaper teksturfiler, må du starte med høy oppløsning. Du kan skalere ned oppløsningen senere, avhengig av hvilken størrelse du trenger på teksturfilen. For mobilnett bør teksturfiler ikke være større enn 2048 x 2048 pks. Du kan bruke en blanding av teksturer i forskjellig størrelse for å optimalisere størrelsen.

Forvrengte UV-er

UV-ene til modellen er forvrengt. Se etter strekk eller forvrengning i UV-ene. Sørg for at riktig plass gis til elementer som trenger flere detaljer eller oppmerksomhet (som logoer eller tekst som skal vises).

Levere fullførte modeller til forhandleren

Når en modell er fullført og godkjent, kan du levere alle modellfilene til forhandleren med enhver metode som passer best for deg og dem. Du kan for eksempel bruke e-post eller Dropbox.

Lever alle 3D-modeller som GLB-filer. GLB-formatet brukes av de fleste 3D-visere. GLB-filer er enkeltfiler som inkluderer modellen og teksturene.

Følgende tre guider beskriver hvordan du lager GLB-filer med tre populære programmer for 3D-modellering: