Oprettelse af 3D-modeller til shopejere

Når du udvikler 3D-modeller på vegne af en shopejer, skal modellen overholde visse standarder. Hvis din model overholder disse standarder, modtager shopejeren en alsidig model af høj kvalitet, som kan bruges til mange forskellige oplevelser, f.eks. augmented reality (AR), virtual reality (VR), produktgengivelse og markedsføring. Hvis en model ikke overholder standarderne, vil shopejeren sandsynligvis afvise modellen.

Denne vejledninger forklarer de modelstandarder, som en 3D-model skal overholde, og fremhæver nogle af de faldgruber, som kan medføre, at en shopejer afviser en model.

Almindeligt anvend 3D-modelsoftware

Følgende 3D-software bruges ofte til at udvikle 3D-modeller til shopejere:

Maya-logo

Maya

Blender-logo

Blender

3ds Max-logo

3ds Max

ZBrush-logo

ZBrush

Substance Painter-logo

Substance Painter

Photoshop-logo

Photoshop


Maya

Autodesk Maya er en branchestandard for 3D-modellering. Maya indeholder alle de værktøjer, du skal bruge til at udvikle 3D-modeller af høj kvalitet.


Blender

Blender er et gratis alternativ og et godt valg til at komme i gang med 3D-modellering. Det er også velegnet til forhåndsvisning af 3D-modelfiler.


3ds Max

3ds Max er en anden type 3D-modelleringssoftware fra Autodesk. 3ds Max er ikke modelleringsorienteret som, men indeholder stadig alle de værktøjer, du kan få brug for.


ZBrush

Pixologics ZBrush er et intuitivt modelleringsprogram. I ZBrush er det nemt at skabe bløde overflader og detaljer af høj kvalitet, men det er ikke ideelt til at skabe optimerede net.


Substance Painter

Substance Painter er et robust værktøj, som giver dig mulighed for at skabe strukturer af høj kvalitet ved at male dem direkte på en model i 3D-rum. Du kan også bruge det til at eksportere modeller i GLB-format.


Photoshop

Adobe Photoshop er en prisbillig mulighed, men det er ikke så velegnet til at skabe 3D-strukturer som Substance Painter.

Kendetegn ved modeller af høj kvalitet

Herunder er nævnt nogle bedste fremgangsmåder, som du bør følge, når du udvikler en model af et produkt. Disse bedste fremgangsmåder hjælper dig med at fremstille en nøjagtig model af høj kvalitet, som kan bruges på forskellige måder, herunder AR Quick Look, 3D-fremvisere i browsere, virtual reality og produktgengivere.

Visuel nøjagtighed

 • Modellen ligner referencebillederne.
 • Modellen er bygget i virkelig størrelse. Modeludvikleren skal bruge de korrekte enheder til at udvikle modellen i det virkelige produkts nøjagtige størrelse:

En model af et bord (set fra siden), som er bygget i samme højde som det virkelige bord (73 cm).

Mesh-kvalitet

 • Modellen har kun den nødvendige mængde geometri:

Til venstre: En model med den nødvendige mængde geometri. Til højre: En model med for meget geometri.

 • Der er ingen sorte polygoner på modellen. Sorte polygoner er et tegn på, at der er noget galt med modellen, som f.eks. to sider, der overlapper, eller normaler, der skal låses op:

Et nærbillede af en model, som har sorte polygoner.

 • Individuelle stykker modelleres separat og sættes derefter sammen på samme måde, som man ville samle det virkelige produkt:

Til venstre: Komponenter til en taske, som er modelleret separat. Til højre: Kombinerede komponenter til en taske.

 • Produktets kanter er skrå for at opnå jævne overgange:

Til venstre: En kube med korrekt skråtskårne kanter. Til højre: En kube med kanter, som ikke er skråtskårne.

PBR (Physically-based rendering)

Teksturer eksporteres ved hjælp af en PBR-workflow (Physically-based Rendering).

Du skal eksportere følgende teksturkort til en GLB-fil:

 • diffuse (diffus)
 • normal
 • et enkelt kort med occlusion (okklusion), roughness (grovhed) og metalness (metalliskhed) knyttet til henholdsvis den røde, grønne og blå kanal
 • emissive (emitterende) (valgfri)

Materialekvalitet

 • Materialer, der er knyttet til geometrien, svarer til produktreferencebillederne.

 • Der er nuancer og detaljer, som ofte overses i modeller af lavere kvalitet. Små skrammer, ridser og fejl medvirker til at få en model til at se mere troværdig ud:

Et nærbillede af en urskive, der viser fejl i materialet.

 • Teksturfiler er så små som muligt, samtidig med at opløsningen bevares.

 • Der er kun ét teksturkort til hver models karakteristik, f.eks. grovhed, metalliskhed og omgivende okklusion:

Fem teksturkort til en urmodel.

Du skal inkludere følgende kort til en GLB-fil:

 • diffuse (diffus)
 • normal
 • et enkelt kort med occlusion (okklusion), roughness (grovhed) og metalness (metalliskhed) knyttet til henholdsvis den røde, grønne og blå kanal
 • emissive (emitterende) (valgfri)

Modellering til revisioner

 • Mesh er kvadrangulær, hvilket betyder, at det anvender firesidet geometri. Kvadrangulær geometri er bedre, medmindre et påkrævet format foretrækker triangulær (tresidet) geometri:

I en kvadrangulær model har hver polygon fire sider. I en triangulær model har hver polygon tre sider.
Til venstre: En kvadrangulær model. Til højre: En triangulær model.

 • Modeludvikleren har opbevaret en god arbejdsfil. Hvis man opbevarer en version af modelfilen, inden ændringerne er blevet frosset, eller historikken er blevet slettet, kan det forhindre, at der senere opstår problemer.

Polygonantal

 • Modellens antal af polygoner er så lavt som muligt, samtidig med at alle produktets detaljer bevares.
 • Modellen overholder begrænsningerne for antallet af polygoner for forskellige medieformater, hvor modellen kan blive brugt, f.eks. Facebook 3D-opslag, AR Quick Look og VR.

UV-layout

 • Alle UV-skallerne er knyttet til et enkelt teksturkort.
 • Alle UV-skallerne er placeret i 1:1-rummet.
 • Ingen af UV-skallerne overlapper.
 • UV-sømmene er placeret på 3D-modellens naturlige grænser.
 • UV-skallerne er pakket manuelt ud ved hjælp af korrekt udpakningsteknikker. Der er ikke brugt værktøjer til automatisk udpakning:

Udpakkede UV'er, som er placeret i 1:1-rum.

Produktoprindelse

 • Produktets oprindelse er angivet midt på produktets bund:

En model af et bord med begyndelsespunktet placeret ved dets underkant.

Eksportmetoder

 • Alle genstande er blevet kombineret til én genstand.
 • Alle kanter er afrundede.
 • Modellens bund er placeret på gitterets nulpunkt.
 • Alle ændringer er frosset.
 • Al historik er slettet.
 • Der er kun knyttet ét materiale til modellen, medmindre andet er nødvendigt.

Tekniske krav

 • Modellen er blevet sendt til shopejeren i formatet GLB. Du kan få mere at vide i Levering af komplette modeller til shopejeren.
 • Den samlede filstørrelse skal være på cirka 4 MB. Nogle medier kan kræve en mindre størrelse.
 • Teksturer bør så vidt muligt være optimerede JPG-filer.

Eksempelmodeller

Følgende modeller overholder alle kriterierne på tjeklisten for 3D-modellingsstandarder. De modeller, som du leverer til shopejeren, skal være af en tilsvarende kvalitet.

Download modeller

Bløde produkter og hårde produkter

Bløde produkter har en form, som kan påvirkes af berøring og af tyngdekraften. Nogle eksempler på dette er tøj, tæpper og puder. Bløde produkter bør se fleksible ud. De bør have folder og rynker for at se realistiske ud. Bløde produkter bør modelleres, så de ser ud som om, tyngdekraften virker på dem. Vær opmærksom på, hvordan shopejeren ønsker, at varen skal vises, f.eks. pænt lagt sammen, hængt på en bøjle eller liggende fladt.

Hårde produkter bevarer formen på trods af indvirkningen af berøringer og tyngdekraften. Nogle eksempler på dette er vaser, service og elektronik. De bør have rene kanter og geometri. Overfladerne er normalt helt og jævne og reflekterer lyset godt. Der kan være småfejl i teksturerne, men ikke i geometrien. Kanterne bør være skrå, så modellerne virker mere realistiske.

Til venstre: Et blødt produkt. Til højre: Et hårdt produkt.

Meget detaljerede produkter og store produkter

Meget detaljerede produkter har teksturer, labels eller logoer, som kræver særlig opmærksomhed. Produkterne skal se klare og tydelige ud. Det er vigtigt, at deres teksturrum er fuldt optimeret. Deres teksturer skal være malet ordentligt. Begynd at male teksturer med en høj opløsning, og komprimer derefter filen, hvis det er nødvendigt. Giv om nødvendigt mulighed for, at dele af geometrien med logoer og tekst kan fylde mere på UV-kortet.

Store produkter fylder mere end et gennemsnitligt produkt. Nogle eksempler på dette er sofaer, biler og cykler. Det er vigtigt, at teksturerne for denne type produkter er fuldt optimerede. Disse produkter vil være langt større i en scene, så udstrakte teksturer og teksturer med lav opløsning vil være mere synlige for brugeren. Teksturer for store produkter skal ofte være mindst 2K. Begynd at male med teksturer med en høj opløsning, og komprimer derefter filen, hvis det er nødvendigt.

Til venstre: Et meget detaljeret produkt. Til højre: Et stort produkt.

Tidsforventninger

Du bør drøfte forventninger til en model med shopejeren, inden modelleringsprocessen begynder. Du bør give shopejeren et estimat for, hvor lang tid det vil tage at fremstille modellen baseret på de billeder, shopejeren leverer. Følgende faktorer kan have indflydelse på, hvor lang tid det tager at fremstille en model:

 • Modellens kompleksitet
 • Teksturens kompleksitet
 • Antallet af variantmuligheder
 • Nøjagtigheden af de mål, som shopejeren har oplyst
 • Kvaliteten og antallet af de produktbilleder, som shopejeren har leveret

Kvalitetsgennemgang

Når du mener, at en model er færdig, bør både du og shopejeren gennemgå den, før du sender alle de færdige filer til shopejeren. Shopejeren kender sit produkt bedst og kan sige, om en model repræsenterer produktet korrekt.

Du bør bruge standardtjeklisten til at foretage din egen gennemgang. Brug af tjeklisten sikrer, at en model er så nøjagtig og korrekt udformet som muligt, inden du sender den til shopejeren. Det betyder, at der er mindre sandsynlighed for, at du er nødt til at ændre modellen, efter du har leveret den. Det forkorter i sidste end ekspeditionstiden for en model.

Når du sender modellen til shopejeren, skal du sørge for at gøre følgende:

 • Send modellen i et format, som kan undergå 360-graders undersøgelse.
 • Kontrollér, at shopejeren har en enhed, som modellen kan forhåndsvises korrekt på.
 • Kontrollér, hvis det er relevant, at filen fungerer i det påkrævede format.

Når alle punkterne på standardtjeklisten er opfyldt, og shopejeren er tilfreds med 3D-modellen, kan modellen anses for at være godkendt.

Herunder er nogle almindelige kvalitetsproblemer, som kan medføre, at en shopejer afviser en model:

Forkert størrelse

Modellen har ikke den samme størrelse som det virkelige produkt. Når modellen anbringes ved siden af det virkelige produkt i augmented reality, skal de have samme størrelse.

Komponenter med forkert størrelsesforhold

En komponent i 3D-modellen har en forkert størrelse o forhold til andre komponenter i modellen. Sørg for at indsamle tilstrækkeligt med oplysninger om et produkts dele, inden du påbegynder fremstillingen af en model. Det er en hjælp at have referencebilleder fra flere vinkler, så du kan se komponenterne fra alle sider, og du ikke kun arbejder ud fra nedskrevne mål.

Forkert geometri

Der kan være fejl i geometri, som påvirker, hvordan modellen vises. Følgende eksempler er almindelige fejl, du skal være opmærksom på:

 • Dårlig udjævning
 • Dårlig skråslibning
 • Polygoner med fem størrelser i stedet for fire, hvilket kan medføre knibning
 • Z-fighting (duplikerede polygoner på samme sted)
 • Decimering eller triangulering (brug altid kvadrangulær, hvor det er muligt)
 • Klipning eller interpenetration
 • Flere UV-sæt
 • Flere materialer anvendt ved eksport

Uforseglet geometri

I augmented reality eller et andet medie er det nemt at se huller og mellemrum i geometri. Sørg for, at alle kanter er lukkede, og at punkterne er blevet forbundet.

Forkert form

Modellens form svarer ikke til produktet. Undersøg proportionerne og formen omhyggeligt. Modellens silhuet skal svare til referencebillederne af produktet.

Unøjagtige materialer

Modellens materialer svarer ikke til produktet. Detaljerede materialer er nøglen til troværdighed. Sørg for, at materialerne har den rette mængde reflektivitet, blankhed og gennemsigtighed.

Teksturer med lav opløsning og slørede teksturer

Teksturfilerne er slørede og har lav opløsning. Når du opretter teksturfiler, skal du starte med en høj opløsning. Du kan senere skalere ned, afhængigt af hvilken størrelse teksturfil du har brug for. Til mobilnettet bør teksturfilerne ikke være større end 2048 x 2048 pixels. Du kan bruge en blanding af teksturer i forskellig størrelse for at optimere til størrelse.

Forvredne UV'er

Modellens UV'er er forvredne, Vær opmærksom på, om UV'erne er strakte eller forvredne. Sørg for, at der er givet den korrekte mængde plads til elementer, som kræver flere detaljer eller mere opmærksomhed (f.eks. logoer og tekst, som skal ses).

Levering af færdige modeller til shopejeren

Når en model er færdig og godkendt, kan du levere alle modelfilerne til shopejeren ved hjælp af den metode, der fungerer bedst for jer begge. Du kan f.eks. bruge e-mail eller Dropbox.

Levér alle 3D-modeller som GLB-filer. GLB-formatet bruges af de fleste 3D-fremvisere. GLB-filer er enkeltfiler, som indeholder modellen og teksturerne.

I de følgende tre vejledninger forklares det, hvordan man opretter GLB-filer ved hjælp af tre populære 3D-modelleringsprogrammer:

Bemærk: Shopejere kan føje 3D-modeller til produkter via Shopifys gamle 3D Warehouse-app. 3D Warehouse fokuserede på filformatet USDZ. Hvis shopejere beder om en USDZ-fil, kan du oprette en med Apples USDZ-værktøjer.