GLB-tiedostojen luominen 3ds Maxissa ja Substance Painterissa

Vie 3ds Maxilla ja Substance Painterilla GLB-tiedosto, joka voidaan lisätä tuotteeseen Shopify Adminissa.

Mallin valmisteleminen vientiä varten 3ds Maxissa

Kun valmistelet malliasi vietäväksi, sinun täytyy varmistaa, että kyseessä on yksittäinen verkkorakenne, ja että siihen on lisätty yksi materiaali.

Tee näin:

 1. Klikkaa File > Import... > Import...
 2. Valitse mallitiedosto ja klikkaa sitten Open.
 3. Valitse OBJ Import Options dialog -valintaikkunassa Import as a single mesh.
 4. Klikkaa Tuo.
 5. Kartoita malli 0-1-tilaan. Varmista, etteivät UV:t ole päällekkäisiä:
  Aseta Edit UVWs -editorilla UV:t 0:n ja 1:n ja X- ja Y-akselien välille.
 6. Käytä yhtä materiaalia koko malliin.

Verkkorakenteen vieminen 3ds Maxista

 1. Klikkaa File > Export > Export...
 2. Anna tiedostonimi ja sijainti, johon haluat mallin viedä.
 3. Valitse Save as Type -pudotusvalikosta OBJ-Export (.OBJ).
 4. Klikkaa Tallenna.
 5. Jätä OBJ Export Options -valintaikkunassa oletusvalinnat sellaisiksi kuin ne ovat ja klikkaa Export.

Tiedoston tuominen ja valmisteleminen OBJ Substance Painter -ohjelmassa

 1. Luo uusi Substance Painter -projekti valitsemalla File > New.
 2. Valitse verkko klikkaamalla New project -valintaikkunassa Select.
 3. Valitse 3ds Max-ohjelmasta viemäsi OBJ-tiedosto ja klikkaa Avaa.
 4. klikkaa New project -ikkunassa OK.
 5. Varmista, että verkko on viety oikein tarkistamalla, että Texture set list -paneelissa on vain yksi tekstuurisarja.

  Jos näet useamman kuin yhden tekstuurisarjan, katso Monta tekstuurisarjaa -sivua.

 6. Lisää kanavia klikkaamalla Tekstuurisarjan asetukset -paneelissa +-painiketta:

  +-painike on Channels-otsikon vieressä. Painikkeesta avautuu pudotusvalikko, joka näyttää käytettävissä olevat lisäkanavat.

- Pakollinen: Ambient occlusion (ympäristön okkluusio). - Valinnainen: Emissive (emissiivinen). Jos mallissa on valoa säteileviä osia, lisää tämä kanava. - Valinnainen: Opacity (läpikuultamattomuus). Lisää tämä kanava, jos mallissa on läpinäkyviä osia.

 1. klikkaa Tekstuurisarjan asetukset -paneelissa Bake-verkkokartat.

 2. Maalaa malliin tekstuureja.

Monta tekstuurisarjaa

Kun tuot OBJ-tiedoston Substance Painter -ohjelmaan, näkyvissä pitäisi olla vain yksi tekstuurisarja:

Texture set -luettelopaneelissa on tekstuurisarjojen luettelo.

Jos näkyvissä on useampia kuin yksi tekstuurisarja, jompi kumpi seuraavista kohdista meni väärin, kun verkkoa vietiin 3ds Max-ohjelmasta:

 • Verkkoa ei ollut yhdistetty yhdeksi objektiksi.
 • Verkkoon oli liitetty useampia kuin yksi tekstuuri.

Jos näin on, vie malli 3ds Max-ohjelmasta ja varmista, että verkko on yksittäinen objekti ja että siihen on liitetty vain yksi tekstuuri.

Vie glTF-tiedosto Substance Painterista

 1. Valitse File > Export Textures.
 2. Valitse Config-pudotusvalikosta glTF PBR Metal Roughness.
 3. Valitse sijainti, johon haluat tallentaa tekstuurit.
 4. Valitse asiakirjan koko määrittääksesi, kuinka suuria tekstuuritiedostot ovat.

Vinkki: yleensä tekstuurien ei tarvitse olla suurempia kuin 2048 x 2048 pikseliä. Käytä 1024 x 1024 pikselin kokoa aina, kun se on mahdollista, sillä tämä pienentää tiedoston kokoa merkittävästi.

 1. Klikkaa Vie.

Tekstuuritiedostojen pakkaaminen

Kun olet siirtänyt mallin, sinulla pitäisi olla seuraavat tiedostot:

 • modelName.bin
 • modelName.glb
 • modelName.gltf
 • modelNamebaseColor.png
 • modelNamenormal.png
 • modelName_occlusionRoughnessMetallic.png

Kun käytät glTF PBR Metal Roughness -asetusta, Substance Painter vie tekstuuritiedostot vain PNG-muodossa. Harkitse tekstuuritiedostojen pakkaamista ja kaikkien sellaisten tekstuurien muuntamista JPG-muotoon, joissa ei tarvita alfa-kanavaa. Tämä pienentää tiedostojen kokoa, ja pienemmät tiedostokoot nopeuttavat latausta ja tekevät vuorovaikutuksesta jouhevampaa.

Tiedoston koko on hyvä olla enintään 3 Mt.

GLB-tiedoston luominen

 1. Mene osoitteeseen https://glb-packer.glitch.me/.
 2. Vedä ja pudota Substance Painterista viedyt tiedostot GLB Packerin verkkosivulle.

Tiedosto nimeltä out.glb ladataan tietokoneellesi. Kun lataus on valmis, voit nimetä tiedoston uudelleen ja ladata sen Shopifyihin.