3D-mallinnuksen toimintalista Shopify-yhteistyökumppaneja varten

Tämän toimintalistan avulla voit varmistaa, että 3D-malli valmis toimitettavaksi kauppiaalle. Lisätietoja asianmukaisesta mallintamistekniikasta saat lukemalla 3D-mallien luominen kauppiaille.

Jos kauppias kysyy, missä hän voi tarkastaa 3D-mallin, pyydä häntä käyttämään mallin katseluohjelmaa vetämällä ja pudottamalla GLB-tiedosto verkkosivulle. Jos haluat käyttää USDZ-tiedostoja, ohjeista kauppiasta avaamaan tiedosto iOS- tai MacOS-laitteella.

Pakolliset vaatimukset

Seuraavat kohdat ovat pakollisia kaikille Shopify-kauppiaille tehtäville 3D-malleille.

Tekniset vaatimukset

  • mallin geometria
  • 1 base color -tekstuuri
  • 1 normal map -tekstuuri
  • 1 tekstuuri, jossa on ambient occlusion, roughness ja metalness on kartoitettu vastaaviin RBG-kanaviin
  • 1 emissiokartta (tarvittaessa)

Visuaalinen tarkkuus

Verkkokuvion laatu

Fysiikkaperusteinen renderöinti (PBR)

Materiaalin laatu

Revisioiden mallinnus

Todellisen maailman mittakaava

UV-layout

Tuotteen alkuperä

Ohjelmasta ulos vientiin liittyvät käytännöt

Parhaat käytännöt

Kun mallinnat, muista seuraavat parhaat käytännöt. Niiden tärkeys voi vaihdella tuotekohtaisesti, mutta niitä on hyvä seurata useimmissa tapauksissa.