Checklista för 3D-modeller för Shopify Partners

Använd den här checklistan för att säkerställa att en 3D-modell är redo att levereras till en handlare. För mer information om korrekt modellteknik, se Skapa 3D-modeller för handlare.

Om en handlare frågar var de kan kontrollera 3D-modellen, be att handlaren använder modellvisaren genom att dra och släppa GLB-filen på webbsidan. USDZ-filer öppnas på en iOS- eller MacOS-enhet.

På den här sidan

Obligatoriska krav

Följande punkter krävs för alla 3D-modeller som gjorts för Shopify-handlare.

Tekniska krav

  • Modellgeometri
  • 1 grundfärg, textur
  • 1 normal karttextur
  • 1 textur med omgivande ocklusion, jämnhet och metalliskhet som mappas till respektive RBG-kanal
  • 1 emissiv karta (om tillämpligt)

Visuell noggrannhet

Nätkvalitet

Fysiskt baserad rendering (PBR)

Materialkvalitet

Modellering för granskningar

Verklig skala

UV-layout

Produktens ursprung

Exportera metoder

Bästa praxis

Håll dig till ett bra arbetssätt när du skapar modeller. Det kan variera från modell till modell men bör följas för det mesta.