Skapa GLB-filer med Blender och Substance Painter

Från och med version 2,8 kan Blender exportera GLB-filer som kan läggas till en produkt i Shopify-administratorn. Om du vill veta mer, se Blender-manualen.

För äldre versioner av Blender kan du kombinera Blender och Substance Painter för att exportera en GLB-fil.

Förbered din modell för export i Blender

För att förbereda din modell för export måste du se till att den är ett enda nät och att den har en enda textur som används för den.

Steg:

 1. Klicka på Fil > Importera och välj sedan rätt filformat för din modell.
 2. Välj din modellfil och klicka sedan på importera.
 3. Medan du håller in SHIFT högerklickar du på varje objekt i din scen och trycker sedan på Ctrl + J för att sammanfoga dem till ett nät.
 4. Packa upp modellen i 0-1 UV-utrymme. Se till att inga UV-element överlappar varandra:
  I UV/bildredigeraren ska du se till att alla UV är angivna i rutnätet.
 5. Klicka på materialikonen i egenskapshanteraren.
 6. Klicka på knappen + för att lägga till ett nytt materialfack:
  Knappen
 7. Klicka på ny.

Exportera nät från Blender

 1. Klicka på Fil > Exportera > FBX (.fbx).
 2. Ange sökvägen dit du vill exportera filen.
 3. Se till att du använder följande exportinställningar:
  Version: FBX 7.4 binär. Skala: 1.0. Tillämpa skalning: helt lokal. Framåt: -Z Framåt. Upp: Y Upp. Sökvägsläge: Auto. Satsläge: av.
 4. Klicka på exportera FBX.

Importera och förbered FBX-filen i Substance Painter

 1. Skapa ett nytt projekt i Substance Painter genom att klicka på Fil > Nytt.
 2. I dialogrutan Nytt projekt klickar du på Välj för att välja ett mesh.
 3. Välj den FBX-fil som du exporterade från Blender och klicka sedan på Öppna.
 4. Klicka på OK i fönstret Nytt projekt.
 5. Kontrollera att du har exporterat ditt mesh korrekt genom att kontrollera att det bara finns en textur i panelen Texturuppsättningslista.

  Om du ser mer än en texturuppsättning, se Multipla texturuppsättningar.

 6. Klicka på +-knappen i panelen Texturuppsättningsinställningar för att lägga till kanaler:

  +-knappen sitter bredvid rubriken Kanaler. Knappen öppnar en rullgardinsmeny som visar de ytterligare kanaler som finns tillgängliga.

- Krav: Ambient occlusion. - Valfritt: Emissive. Lägg till den här kanalen om din modell har komponenter som kommer att avge ljus. - Valfritt: Opacity. Lägg till den här kanalen om din modell har komponenter som är transparenta.

 1. Klicka på Bake Mesh Maps i panelen Texturuppsättningsinställningar.

 2. Måla texturer på modellen.

Flera texturuppsättningar

När du importerar FBX-filen till Substance Painter, bör du endast se en texturuppsättning:

Texturuppsättningar listas i listrutan Texturuppsättning.

Om du ser mer än en texturuppsättning, har något av följande fel uppstått när din mesh exporterades från Blender:

 • Din mesh kombinerades inte till ett enda objekt.
 • Din mesh hade mer än en textur tilldelad sig.

Om så är fallet exporterar du din modell från Blender igen och se till att din mesh är ett enskilt objekt samt att endast en enda textur har tilldelats det.

Exportera glTF-filen från Substance Painter

 1. Klicka på Arkiv > Exportera texturer.
 2. Från rullgardinsmenyn Konfig väljer du glTF PBR Metal Roughness.
 3. Välj den plats där du vill spara dina texturer.
 4. Välj en dokumentstorlek för att bestämma hur stora texturfilerna kommer att vara.
 1. Klicka på Exportera.

Komprimering av texturfiler

När du har exporterat modellen ska du ha följande filer:

 • modelName.bin
 • modelName.glb
 • modelName.gltf
 • modelNamebaseColor.png
 • modelNamenormal.png
 • modelName_occlusionRoughnessMetallic.png

När du använder konfigurationen glTF PBR Metal Roughness exporterar Substance Painter endast texturfilerna i PNG-format. Överväg att komprimera texturfilerna och konvertera texturer som inte behöver en alfakanal till en JPG. Detta minskar den totala filstorleken och mindre filstorlekar möjliggör snabbare nedladdningshastigheter och smidigare interaktioner.

Det är bäst att hålla filstorleken mindre än 4 MB.

Skapa en GLB-fil

Obs! Om du ändrar dina PNG-bilder till JPG, måste du redigera den läsbara glTF-filen och ändra de nödvändiga PNG-bilderna till JPG innan du paketerar glTF i en GLB. Öppna glTF-filen i en textredigerare, uppdatera alla filnamn från PNG till JPG och spara sedan filen.

 1. Besök https://glb-packer.glitch.me/.
 2. Dra och släpp de filer som du exporterade från Substance Painter till GLB Packers webbsida.

En fil som heter out.glb kommer laddas ner till din dator. När nedladdningen är klar kan du döpa om filen och sedan ladda upp den till Shopify.