การสร้างไฟล์ GLB โดยใช้ Blender และ Substance Painter

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2.8, Blender สามารถส่งออกไฟล์ GLB ที่สามารถเพิ่มไปยังสินค้าในส่วน Shopify admin หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คู่มือ Blender

สำหรับเวอร์ชันที่เก่ากว่าของ Blender คุณสามารถรวม Blender และ Substance Painter เพื่อส่งออกไฟล์ GLB ได้

จัดเตรียมโมเดลเพื่อส่งออกใน Blender

หากต้องการเตรียมโมเดลเพื่อส่งออก คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเมชเดียวและใช้พื้นผิวเดียว

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่ไฟล์ > นำเข้า แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่ถูกต้องสำหรับโมเดลของคุณ
 2. เลือกไฟล์โมเดลแล้วคลิกนำเข้า
 3. กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้แล้วคลิกขวาที่แต่ละวัตถุในฉากของคุณ แล้วกดปุ่ม Ctrl + J เพื่อรวมเข้าเป็นเมชเดียวกัน
 4. คลี่โมเดลลงในพื้นที่ 0-1 UV ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี UV ซ้อนอยู่:
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า UV ทั้งหมดได้รับการจัดวางในกริดแล้วใน UV/เครื่องมือแก้ไขรูปภาพ
 5. คลิกไอคอนวัสดุในเครื่องมือแก้ไขคุณสมบัติ
 6. คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มช่องวัสดุใหม่:
  ปุ่ม 'เพิ่มช่องวัสดุ' อยู่ใกล้กับด้านบนของบานหน้าต่าง 'วัสดุ'
 7. คลิกใหม่

ส่งออกเมชจาก Blender

 1. คลิกที่ไฟล์ > ส่งออก > FBX (FBX)
 2. ป้อนเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ต้องการส่งออกไฟล์
 3. อย่าลืมใช้การตั้งค่าการส่งออกต่อไปนี้
  เวอร์ชัน: FBX 7.4 ไบนารี สเกล: 1.0 ใช้สเกล: ในระบบทั้งหมด ข้างหน้า: -Z Forward ขึ้น: Y Up โหมดเส้นทาง: อัตโนมัติ โหมดชุดงาน: ปิด
 4. คลิกส่งออก FBX

นำเข้าและจัดเตรียมไฟล์ FBX ใน Substance Painter

 1. สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ใน Substance Painter โดยคลิกที่ File > New
 2. ในกล่องโต้ตอบ New Project ให้คลิก Select เพื่อเลือกโมเดลตาข่าย
 3. เลือกไฟล์ FBX ที่คุณส่งออกมาจาก Blender จากนั้นคลิก Open
 4. ในหน้าต่าง New Project ให้คลิก OK
 5. ตรวจสอบว่าคุณได้ส่งออกโมเดลตาข่ายของคุณอย่างถูกต้องโดยตรวจสอบว่ามีเพียงชุดพื้นผิวเดียวในแผง Texture Set List

  หากคุณพบชุดพื้นผิวมากกว่าหนึ่งชุด ให้เข้าไปที่ Multiple Texture Sets

 6. ในแผง Texture Set Settings ให้คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มช่องทาง:

  ปุ่ม + อยู่ด้านข้างช่องทางการขาย ปุ่มดังกล่าวจะมีเมนูดรอปดาวน์ที่แสดงช่องทางที่พร้อมให้ใช้งานเพิ่มเติม

- จำเป็น: Ambient Occlusion - ไม่จำเป็น: Emissive เพิ่มตัวเลือกนี้ หากโมเดลของคุณมีส่วนประกอบที่ส่องแสงได้ - ไม่จำเป็น: Opacity เพิ่มตัวเลือกนี้ หากโมเดลของคุณมีส่วนประกอบที่โปร่งแสง

 1. ในแผง Texture Set Settings ให้คลิก Bake Mesh Maps

 2. ลงสีพื้นผิวบนโมเดล

Multiple Texture Sets

เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ FBX ไปยัง Substance Painter แล้ว คุณจะพบชุดพื้นผิวเพียงหนึ่งชุด:

ชุดพื้นผิวถูกจัดเก็บไว้ในแผง Texture Set List

หากคุณพบชุดพื้นผิวมากกว่าหนึ่งชุด แปลว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นดังต่อไปนี้เมื่อส่งออกโมเดลตาข่ายจาก Blender:

 • โมเดลตาข่ายไม่รวมเป็นวัตถุเดียวกัน
 • โมเดลตาข่ายออกแบบให้มีพื้นผิวมากกว่าหนึ่งชนิด

หากเป็นเช่นนั้น ให้ส่งออกโมเดลของคุณจาก Blender อีกครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเดลตาข่ายเป็นวัตถุชิ้นเดียวและมีการออกแบบให้มีพื้นผิวชนิดเดียวเท่านั้น

ส่งออกไฟล์ glTF จาก Substance Painter

 1. คลิก File > Export Textures
 2. จากเมนูดรอปดาวน์ Config ให้เลือก glTF PBR Metal Roughness
 3. เลือกบริเวณที่คุณต้องการบันทึกพื้นผิวของคุณ
 4. เลือกขนาดเอกสารเพื่อระบุว่าไฟล์พื้นผิวจะมีขนาดใหญ่เท่าใด
 1. คลิก ส่งออก

บีบอัดไฟล์พื้นผิว

เมื่อคุณส่งออกโมเดลแล้ว คุณจะได้ไฟล์ดังต่อไปนี้:

 • modelName.bin
 • modelName.glb
 • modelName.gltf
 • modelNamebaseColor.png
 • modelNamenormal.png
 • modelName_occlusionRoughnessMetallic.png

เมื่อใช้การกำหนดค่า glTF PBR Metal Roughness การส่งออกไฟล์พื้นผิวจาก Substance Painter จะอยู่ในรูปแบบ PNG เท่านั้น ลองเลือกบีบอัดไฟล์พื้นผิวและเปลี่ยนพื้นผิวที่ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่สีโปร่งใสให้เป็น JPG การทำเช่นนี้เป็นการลดขนาดไฟล์ทั้งหมดลง และไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงนี้ช่วยให้ดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นและมีการโต้ตอบที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ทางที่ดีควรรักษาขนาดไฟล์ของคุณไว้ที่ 4 MB หรือเล็กกว่านั้น

การสร้างไฟล์ GLB

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนรูปภาพ PNG ของคุณเป็น JPG คุณจะต้องแก้ไขไฟล์ glTF ที่สามารถอ่านได้และเปลี่ยนแปลงการอ้างอิง PNG ที่จำเป็นเป็น JPG ก่อนที่จะบรรจุ glTF เป็น GLB ให้เปิดไฟล์ glTF ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ อัปเดตชื่อไฟล์จาก PNG เป็น JPG จากนั้นบันทึกไฟล์

 1. เข้าไปที่ https://glb-packer.glitch.me/
 2. ลากและวางไฟล์ที่คุณส่งออกมาจาก Substance Painter ไปยังเพจเว็บไซต์ GLB Packer

ไฟล์ที่ชื่อว่า out.glb จะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวไปยัง Shopify ได้