การสร้างไฟล์ GLB โดยใช้ 3ds Max และ Substance Painter

ใช้ 3ds Max และ Substance Painter เพื่อส่งออกไฟล์ GLB ที่สามารถเพิ่มไปยังสินค้าในส่วน Shopify admin

จัดเตรียมโมเดลเพื่อส่งออกใน 3ds Max

หากต้องการเตรียมโมเดลเพื่อส่งออก คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเมชเดียวและใช้วัสดุเดียว

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่ไฟล์ > นำเข้า... > นำเข้า...
 2. เลือกไฟล์โมเดลแล้วคลิกเปิด
 3. เลือกนำเข้าเป็นเมชเดียวในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำเข้า OBJ
 4. คลิกที่นำเข้า
 5. คลี่โมเดลลงในพื้นที่ 0-1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี UV ซ้อนอยู่:
  ใช้เครื่องมือแก้ไข UVW เพื่อจัดเรียง UV ระหว่าง 0 ถึง 1 ในแกน X และ Y
 6. ใช้วัสดุรายการเดียวกับทั้งโมเดล

ส่งออกเมชจาก 3ds Max

 1. คลิกที่ไฟล์ > ส่งออก > ส่งออก...
 2. ป้อนชื่อไฟล์และตำแหน่งที่ต้องการส่งออกโมเดล
 3. เลือกส่งออกเป็น OBJ (.OBJ) จากเมนูดรอปดาวน์บันทึกเป็นประเภท
 4. คลิกที่บันทึก
 5. ให้ใช้ค่าเริ่มต้นที่มีอยู่แล้ว จากนั้นคลิกส่งออกในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการส่งออก OBJ

นำเข้าและจัดเตรียมไฟล์ OBJ ใน Substance Painter

 1. สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ใน Substance Painter โดยคลิกที่ File > New
 2. ในกล่องโต้ตอบ New Project ให้คลิก Select เพื่อเลือกโมเดลตาข่าย
 3. เลือกไฟล์ OBJ ที่คุณส่งออกมาจาก 3ds Max จากนั้นคลิก Open
 4. ในหน้าต่าง New Project ให้คลิก OK
 5. ตรวจสอบว่าคุณได้ส่งออกโมเดลตาข่ายของคุณอย่างถูกต้องโดยตรวจสอบว่ามีเพียงชุดพื้นผิวเดียวในแผง Texture Set List

  หากคุณพบชุดพื้นผิวมากกว่าหนึ่งชุด ให้เข้าไปที่ Multiple Texture Sets

 6. ในแผง Texture Set Settings ให้คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มช่องทาง:

  ปุ่ม + อยู่ด้านข้างช่องทางการขาย ปุ่มดังกล่าวจะมีเมนูดรอปดาวน์ที่แสดงช่องทางที่พร้อมให้ใช้งานเพิ่มเติม

- จำเป็น: Ambient Occlusion - ไม่จำเป็น: Emissive เพิ่มตัวเลือกนี้ หากโมเดลของคุณมีส่วนประกอบที่ส่องแสงได้ - ไม่จำเป็น: Opacity เพิ่มตัวเลือกนี้ หากโมเดลของคุณมีส่วนประกอบที่โปร่งแสง

 1. ในแผง Texture Set Settings ให้คลิก Bake Mesh Maps

 2. ลงสีพื้นผิวบนโมเดล

Multiple Texture Sets

เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ OBJ ไปยัง Substance Painter แล้ว คุณจะพบชุดพื้นผิวเพียงหนึ่งชุด:

ชุดพื้นผิวถูกจัดเก็บไว้ในแผง Texture Set List

หากคุณพบชุดพื้นผิวมากกว่าหนึ่งชุด แปลว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นดังต่อไปนี้เมื่อส่งออกโมเดลตาข่ายจาก 3ds Max:

 • โมเดลตาข่ายไม่รวมเป็นวัตถุเดียวกัน
 • โมเดลตาข่ายออกแบบให้มีพื้นผิวมากกว่าหนึ่งชนิด

หากเป็นเช่นนั้น ให้ส่งออกโมเดลของคุณจาก 3ds Max อีกครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเดลตาข่ายเป็นวัตถุชิ้นเดียวและมีการออกแบบให้มีพื้นผิวชนิดเดียวเท่านั้น

ส่งออกไฟล์ glTF จาก Substance Painter

 1. คลิก File > Export Textures
 2. จากเมนูดรอปดาวน์ Config ให้เลือก glTF PBR Metal Roughness
 3. เลือกบริเวณที่คุณต้องการบันทึกพื้นผิวของคุณ
 4. เลือกขนาดเอกสารเพื่อระบุว่าไฟล์พื้นผิวจะมีขนาดใหญ่เท่าใด
 1. คลิก ส่งออก

บีบอัดไฟล์พื้นผิว

เมื่อคุณส่งออกโมเดลแล้ว คุณจะได้ไฟล์ดังต่อไปนี้:

 • modelName.bin
 • modelName.glb
 • modelName.gltf
 • modelNamebaseColor.png
 • modelNamenormal.png
 • modelName_occlusionRoughnessMetallic.png

เมื่อใช้การกำหนดค่า glTF PBR Metal Roughness การส่งออกไฟล์พื้นผิวจาก Substance Painter จะอยู่ในรูปแบบ PNG เท่านั้น ลองเลือกบีบอัดไฟล์พื้นผิวและเปลี่ยนพื้นผิวที่ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่สีโปร่งใสให้เป็น JPG การทำเช่นนี้เป็นการลดขนาดไฟล์ทั้งหมดลง และไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงนี้ช่วยให้ดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นและมีการโต้ตอบที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ทางที่ดีควรรักษาขนาดไฟล์ของคุณไว้ที่ 4 MB หรือเล็กกว่านั้น

การสร้างไฟล์ GLB

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนรูปภาพ PNG ของคุณเป็น JPG คุณจะต้องแก้ไขไฟล์ glTF ที่สามารถอ่านได้และเปลี่ยนแปลงการอ้างอิง PNG ที่จำเป็นเป็น JPG ก่อนที่จะบรรจุ glTF เป็น GLB ให้เปิดไฟล์ glTF ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ อัปเดตชื่อไฟล์จาก PNG เป็น JPG จากนั้นบันทึกไฟล์

 1. เข้าไปที่ https://glb-packer.glitch.me/
 2. ลากและวางไฟล์ที่คุณส่งออกมาจาก Substance Painter ไปยังเพจเว็บไซต์ GLB Packer

ไฟล์ที่ชื่อว่า out.glb จะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวไปยัง Shopify ได้