GLB-tiedostojen luominen Blenderissä ja Substance Painterissa

Blenderin versio 2.8 voi viedä GLB-tiedostoja, jotka voidaan lisätä tuotteeseen Shopify Adminissa.Lisätietoja on Blenderin käyttöoppaassa.

Blenderin vanhempien versioiden kohdassa voit käyttää Blender- ja Substance Painter -ohjelmia yhdessä GLB-tiedoston vientiä varten.

Mallin valmisteleminen vientiä varten Blenderissä

Kun valmistelet malliasi vietäväksi, sinun täytyy varmistaa, että kyseessä on yksittäinen verkkorakenne, ja että siihen on lisätty yksi tekstuuri.

Tee näin:

 1. Klikkaa File > Import ja valitse mallillesi oikea tiedostomuoto.
 2. Valitse mallitiedosto ja klikkaa sen jälkeen Import.
 3. Pidä SHIFT-painike painettuna ja klikkaa näkymän jokaista objektia hiiren oikeanpuoleisella painikkeella, ja yhdistä ne sitten verkkorakenteeseen painamalla Ctrl + J.
 4. Kartoita malli 0-1-tilaan. Varmista, etteivät UV:t ole päällekkäisiä:
  In the UV/Image Editor, make sure that all the UVs are laid out on the grid.
 5. klikkaa Properties-editorissa materiaalikuvaketta.
 6. Lisää uusi materiaalipaikka klikkaamalla +-painiketta:
  The 'Add a material slot' button is near the top of the 'Material' pane.
 7. Klikkaa Uusi.

Verkkorakenteen vieminen Blenderistä

 1. Klikkaa File > Export > FBX (.fbx).
 2. Syötä polku, johon haluat tiedoston viedä.
 3. Varmista, että käytät seuraavia vientiasetuksia:
  Version: FBX 7.4 binary. Scale: 1.0. Apply Scalings: All Local. Forward: -Z Forward. Up: Y Up. Path Mode: Auto. Batch Mode: Off.
 4. Klikkaa Export FBX.

Tiedoston tuominen ja valmisteleminen FBX Substance Painter -ohjelmassa

 1. Luo uusi Substance Painter -projekti valitsemalla File > New.
 2. Valitse verkko klikkaamalla New project -valintaikkunassa Select.
 3. Valitse Blender-ohjelmasta viemäsi FBX-tiedosto ja klikkaa Avaa.
 4. klikkaa New project -ikkunassa OK.
 5. Varmista, että verkko on viety oikein tarkistamalla, että Texture set list -paneelissa on vain yksi tekstuurisarja.

 6. Lisää kanavia klikkaamalla Tekstuurisarjan asetukset -paneelissa +-painiketta:

  The + button is beside the Channels heading. The button opens a drop-down menu that shows the additional channels that are available.

  • Pakollinen: Ambient occlusion (ympäristön okkluusio).
  • Valinnainen: Emissive (emissiivinen). Jos mallissa on valoa säteileviä osia, lisää tämä kanava.
  • Valinnainen: Opacity (läpikuultamattomuus). Lisää tämä kanava, jos mallissa on läpinäkyviä osia.
 7. klikkaa Tekstuurisarjan asetukset -paneelissa Bake-verkkokartat.

 8. Maalaa malliin tekstuureja.

Monta tekstuurisarjaa

Kun tuot FBX-tiedoston Substance Painter -ohjelmaan, näkyvissä pitäisi olla vain yksi tekstuurisarja:

Texture sets are listed in the Texture set list panel.

Jos näkyvissä on useampia kuin yksi tekstuurisarja, jompi kumpi seuraavista kohdista meni väärin, kun verkkoa vietiin Blender-ohjelmasta:

 • Verkkoa ei ollut yhdistetty yhdeksi objektiksi.
 • Verkkoon oli liitetty useampia kuin yksi tekstuuri.

Jos näin on, vie malli Blender-ohjelmasta ja varmista, että verkko on yksittäinen objekti ja että siihen on liitetty vain yksi tekstuuri.

Vie glTF-tiedosto Substance Painterista

 1. Valitse File > Export Textures.
 2. Valitse Config-pudotusvalikosta glTF PBR Metal Roughness.
 3. Valitse sijainti, johon haluat tallentaa tekstuurit.
 4. Valitse asiakirjan koko määrittääksesi, kuinka suuria tekstuuritiedostot ovat.

 5. Klikkaa Vie.

Tekstuuritiedostojen pakkaaminen

Kun olet siirtänyt mallin, sinulla pitäisi olla seuraavat tiedostot:

 • modelName.bin
 • modelName.glb
 • modelName.gltf
 • modelNamebaseColor.png
 • modelNamenormal.png
 • modelName_occlusionRoughnessMetallic.png

Kun käytät glTF PBR Metal Roughness -asetusta, Substance Painter vie tekstuuritiedostot vain PNG-muodossa. Harkitse tekstuuritiedostojen pakkaamista ja kaikkien sellaisten tekstuurien muuntamista JPG-muotoon, joissa ei tarvita alfa-kanavaa. Tämä pienentää tiedostojen kokoa, ja pienemmät tiedostokoot nopeuttavat latausta ja tekevät vuorovaikutuksesta jouhevampaa.

Tiedoston koko on hyvä olla enintään 3 Mt.

GLB-tiedoston luominen

 1. Mene osoitteeseen https://glb-packer.glitch.me/.
 2. Vedä ja pudota Substance Painterista viedyt tiedostot GLB Packerin verkkosivulle.

Tiedosto nimeltä out.glb ladataan tietokoneellesi. Kun lataus on valmis, voit nimetä tiedoston uudelleen ja ladata sen Shopifyihin.