İş akışı örnekleri

Bazı örnekleri inceleyerek oluşturabileceğiniz iş akışı türleri hakkında bilgi edinin.

Risk

Yüksek riskli bir sipariş aldığınızda size bildirmesi için Flow seçeneğini kullanabilirsiniz. İş akışınızda, siparişin risk düzeyini denetlemek için Siparişin risk analizi yapıldı tetikleyicisini kullanın. Bu tetikleyici yalnızca Shopify Risk Analizinden gelen sonuçları kullanır (üçüncü taraf uygulamalarından alınan sonuçlar kullanılmaz).

Yüksek riskli bir sipariş aldığınızda aşağıdaki görevleri Flow'a yaptırmayı tercih edebilirsiniz:

 • Daha sonra işlenebilmesi ve personelinize bildirmek için ve sipariş bilgilerini bir uygulamaya göndermek için siparişi etiketleme.

 • Ödemenin işlenmesini önleme (mağazanız, ödemeleri manuel olarak kaydedecek şekilde ayarlandıysa).

 • Siparişi iptal etme (sipariş manuel olarak gönderilecek şekilde ayarlandıysa).

Mağazanız, ödemeleri manuel olarak kaydetmek için ayarlanmışsa yüksek riskli siparişlerin ödemesini kaydedilmesini önlemek için Flow'u kullanabilirsiniz. Siparişin risk düzeyini denetleyen ve yalnızca risk düşük veya orta düzeydeyse ödemeyi kaydeden bir iş akışı oluşturun. İş akışınızda ödemeyi kaydetmek için Ödemeyi kaydet işlemini kullanın.

Mağazanız ödemeleri otomatik olarak kaydediyor ve siparişleri manuel olarak dolduruyorsa, siparişi iptal etmek için Flow'u kullanabilirsiniz. Bu durumda ödemenin kaydedilmesini önleyemezsiniz. İş akışınızda, siparişi iptal etmek için Siparişi iptal et işlemini kullanın.

Varsayılan olarak, Flow yalnızca siparişi iptal eder. Siparişin para iadesini yapma ve ürünleri stoka geri ekleme işlemlerini otomatikleştirmek istiyorsanız Siparişi iptal et iş akışında söz konusu seçenekleri belirleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Siparişleri, müşterinin e-posta veya IP adresi gibi diğer ölçütlere göre de iptal edebilirsiniz.

Flow'un iptal ettiği siparişleri takip etmek için aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştiren işlemler ekleyebilirsiniz:

 • İptal edilen siparişleri etiketleme.
 • Mesaj gönderme veya Google Sheets veya Trello gibi bir uygulamaya sorunu kaydedebilirsiniz.

Şablon örnekleri:

Envanter ve pazarlama çalışmaları

Flow, stokta olmadığında ve stoka geri eklerken ürünleri etiketlemenize yardımcı olur. Bu ürünleri müşterilerinizin nasıl gördüğünü kontrol etmek için etiketleri kullanabilirsiniz. Örneğin:

 • Stokta olmayan ürünleri gizlemek için otomatik koleksiyonları kullanabilirsiniz.
 • Ürünün stokta olmadığını ve yeniden sipariş edildiğini müşterilere bildirmek için temanızı kullanabilirsiniz.

İş akışınızda Envanter adedi değiştirildi tetikleyicisinden yararlanın ve envanterdeki değişiklikleri takip eden bir iş akışı oluşturun. Bu tetikleyici aşağıdaki koşullara bakmalıdır:

 • Ürün varyasyonu envanteri adedi
 • Ürün varyasyonu için önceki envanter adedi: İş akışınızın yalnızca envanter ile Ürün varyasyonu envanter adedi koşulunun eşleştiği ilk seferde çalıştırıldığından emin olmak için bu koşulu kullanın. Önceki adet koşulunu kullanıyorsanız iş akışınız beklenenden daha sık çalıştırılabilir.

Bu tür bir iş akışı oluşturduğunuzda koşulun, envanter değişikliğinden önce ve sonra iki miktarı da kontrol etmesi gerekir. Yalnızca mevcut envanter miktarını kontrol ederseniz ürün stoka geri eklenene kadar ürün her sipariş edildiğinde sipariş e-postanız gönderilebilir. Örneğin, bir varyasyonun envanteri 5'ten az olduğunda bildirim almak için Ürün varyasyonu envanter adedi'ni 5 olarak ve Ürün varyasyonu için önceki envanter adedi'ni >5 olarak belirleyin. Mağazanızda 7 tişört vardır ve Cem 2 tişört sipariş eder. Envanter artık 5'tir, bu nedenle yeniden sipariş e-postası gönderilir. Daha sonra Kerim 1 tişört sipariş eder. Envanter artık 4'tür, ancak yeniden sipariş e-postası gönderilmez.

Bir varyasyonun envanteri 100'den fazla olduğunda bildirim almak için Ürün varyasyonu envanter adedi'ni >100 olarak belirleyin ve Ürün varyasyonu için önceki envanteri adedi'ni <100 olarak belirleyin.

Şablon örnekleri:

Bağlılık ve promosyonlar

İndirim kodlarını takip etmek ve müşterilerinizi destekleri için ödüllendirmek için Flow'u kullanabilirsiniz. Birçok popüler bağlılık uygulaması, mağazanızdaki harcamalarına ve faaliyetlerine göre müşterilerinize ödül vermek için kullanabileceğiniz Flow bağlayıcılarına sahip olur. Örneğin, belirli bir ürünü sipariş etmek, olumlu bir değerlendirme oluşturmak gibi şeyler için müşterilere bağlılık puanları verebilirsiniz.

Şablon örnekleri:

Müşteriler

Müşteri oluşturulduğunda, müşteri sipariş oluşturduğunda veya siparişini iptal ettiğinizde Flow'un müşterilerinize etiketlemesini sağlayabilirsiniz. Müşterileri, posta kodu, e-posta adresi ve sipariş geçmişi gibi özelliklere göre etiketleyebilirsiniz.

Şablon örnekleri:

Müşterileri, toplam tutar ve kullanılan satış kanalı gibi mevcut siparişlerinin özelliklerine göre de etiketleyebilirsiniz.

Şablon örnekleri:

Siparişler

Bir sipariş oluşturulduğunda veya sipariş için para iadesi yapıldığında Flow'un siparişi etiketlemesini ve personelinize bildirmesini veya bilgileri bir uygulamaya göndermesini sağlayabilirsiniz. İş akışınızda, siparişin veya siparişi veren müşterinin özelliklerine göre koşullar oluşturabilirsiniz.

Şablon örnekleri:

Siparişlerinizi otomatik olarak gönderirseniz Flow'un bu siparişleri arşivlemesini de sağlayabilirsiniz.

Ürünler

Bir ürün oluşturduğunuzda Flow'un ürünü etiketlemesini ve manuel koleksiyonlara eklemesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, yeni bir ürünün başlığı tişört kelimesini içeriyorsa Flow, tişört ürün etiketi ekleyebilir ve sonra ürünü Yaz koleksiyonunuza ekleyebilir. İş akışınızda, ürünlerinize etiket eklemek için Tag product (Ürünü etiketle) ve Koleksiyona ekle işlemlerini kullanın.

Şablonlar:

Şablon değişkenleri ve Liquid örnekleri

Şablon ve Liquid değişkenlerini kullanan iş akışı eylemlerine örnekler.

 • Aşağıdaki örnekte, müşterilerin bir siparişe 500 USD'den fazla harcama yapması durumunda e-posta gönderen bir iş akışı gösterilmektedir.
To Joe@mycompany.com

Please send a personal thank you note to {{ order.customer.firstName }} {{ order.customer.lastName }}({{ order.customer.email }}) for placing an order for {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}

Bir müşteri, Jeanne Dupont, 1000 USD için bir sipariş oluşturduğunda iş akışı tarafından aşağıdaki mesaj gönderilir:

Joe@mycompany.com

Please send a personal thank you note to Jeanne Dupont (jeanne@jeanneemail.com) for placing an order for $1000.00
 • Aşağıdaki örnekte, kaldırılan ürünün başlığı mesajda görünür:
Discontinued product {{ product.title }} has just hit an inventory level of 0.
 • Aşağıdaki örnekte, varyasyonun başlığı mesajda görünür:
Please pause all ad campaigns involving {{ product_variant.title }}.
 • Aşağıdaki örnekte, son siparişinin toplamı ile birlikte müşterinin adı ve e-posta adresi mesajda görünür:
Please send a personal thank you note to {{ order.customer.firstName }}({{ order.customer.email }}) for placing a recent order for {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}
 • Aşağıdaki örnekte, ürünün başlığı mesajda görünür:
Please reorder {{ product.title }}. Email owner@store.com to verify that they've received the purchase order.
 • Aşağıdaki örnekte, sipariş numarası mesajda görünür:
{{ order.id }} has been cancelled due to high risk.
 • Aşağıdaki örnekte, sipariş numarası ile müşterinin adı ve e-posta adresi mesajda görünür:
Our Shopify store has received an order with a high risk of fraud. We would like to cancel this order right away, before it is sent to production:

   {{ order.name }}
   {{ order.billingAddress.lastName }} {{ order.billingAddress.firstName }}
   {{ order.email }}

Please confirm the new order status. Thanks!
 • Aşağıdaki örnekte müşterinin adı, e-posta adresi ve son siparişinin toplam fiyatı, mesajda, Shopify yöneticinizdeki siparişin bağlantı ile birlikte görünür:
Please send a personal thank you note to
{{ order.customer.firstName }} ({{ order.customer.email }}) for placing a recent order for $ {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}

View order: https://store.myshopify.com/admin/orders/{{ order.id }}

Loop örnekleri için

Bir sipariş alındığında, sipariş edilen ürünleri içeren bir mesaj göndermek faydalı olabilir. for loops ve lineItems şablon değişkenini kullanarak bunu yapabilirsiniz.

Şablon değişkenlerini destekleyen metin alanları da döngüler için ve forloop nesnesini desteklemektedir.

Tüm lineitems'daki SKU'ları ve adetleri listelemek için döngü için kullanan bir örnek şunlardır:

Order summary:
{% for a in order.lineItems %}
 SKU: {{a.sku}} ( {{a.quantity}} ), 
{% endfor %}

Mesaj gönderildiğinde, döngü kodu için SKU'lar listesi değiştirilir:

Order summary:
 8987097979 (50)
 8877778887 (3)
 888998898B (1)

Bu örnekte, döngü için tüm lineitems listelemek için kullanılır:

Order summary: <br />
{% for a in order.lineItems %}
Title: {{a.title}}, <br/>
SKU: {{a.sku}}, <br/>
Price (per unit): $ {{a.originalUnitPriceSet.shopMoney.amount}}, <br/>
Quantity: {{a.quantity}} <br/>
{% endfor %} 
Ship to: <br/>
{{ order.shippingAddress.name }} <br/>
{{ order.shippingAddress.address1 }} <br/>
{{ order.shippingAddress.address2 }} <br/>
{{ order.shippingAddress.city }} <br/>
{{ order.shippingAddress.province }} <br/>
{{ order.shippingAddress.zip }} <br/>
{{ order.shippingAddress.country }} <br/>

Bu örnekte, bir if belirli satıcıya ait liste lineitems for loop içinde kullanılır:

{% for x in order.lineItems %}
{% if x.vendor == 'acme-vendor' %}
 Title is {{x.title}}<br/>
 SKU is {{x.sku}}</br>
{% endif %}
{% endfor %}

İlgili bağlantılar

Bu sayfadaki örneklere ek olarak iş akışlarını aşağıdaki yöntemlerle de bulabilirsiniz:

İlgili bağlantılar:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene