Shopifys underprosessorer for kunders personopplysninger

Shopifys underprosessorer

Kundenes personopplysninger behandles i utgangspunktet av Shopify International Limited (Irland), Shopify Inc. (Canada) eller Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. (Singapore), avhengig av datasubjektets plassering. Kundenes personopplysninger kan deretter bli overført til andre Shopify-enheter for lagring, og som nødvendig for å levere tjenestene våre. Overføringer til Shopify-enheter vil være dekket av bindende bedriftsregler, når de er godkjent. For mer informasjon om grensekryssende overføringer, kan du laste ned hvitboken Shopify og dataoverføringer (på engelsk).

Kjerneunderprosessorer er underprosessorer som vi ikke kan tilby våre tjenester uten. Tilleggsunderprosessorer er underprosessorer som kan behandle kundenes personopplysninger hvis disse tilleggstjenestene brukes av en forhandler. For eksempel kan Shopify Capital Inc. bare behandle kundenes personopplysninger for en forhandler dersom forhandleren deltar i Shopify Capital-programmet vårt.

Kjerneunderprosessorer for Shopify

Kjerneunderprosessorer
Underleverandør av databehandling Tjeneste du tilbyr Selskapets hovedkontor Data behandlet
Shopify Inc. Levere og forbedre Shopify-plattformen og andre tilhørende tjenester Canada Plattformdata som nødvendig for å tilby plattformfunksjonalitet og kundeservice, som beskrevet i Shopifys personvernerklæring
Shopify International Limited Levere og forbedre Shopify-plattformen og andre tilhørende tjenester Irland Plattformdata som nødvendig for å tilby plattformfunksjonalitet og kundeservice, som beskrevet i Shopifys personvernerklæring
Shopify (Australia) Pty. Ltd. Levere og forbedre Shopify-plattformen og andre tilhørende tjenester Australia Plattformdata som nødvendig for å tilby plattformfunksjonalitet og kundeservice, som beskrevet i Shopifys personvernerklæring
Shopify Commerce India Pvt. Ltd. Levere og forbedre Shopify-plattformen og andre tilhørende tjenester India Plattformdata som nødvendig for å tilby plattformfunksjonalitet og kundeservice, som beskrevet i Shopifys personvernerklæring
Shopify (Japan) 株式会社 Levere og forbedre Shopify-plattformen og andre tilhørende tjenester Japan Plattformdata som nødvendig for å tilby plattformfunksjonalitet og kundeservice, som beskrevet i Shopifys personvernerklæring
Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. Levere og forbedre Shopify-plattformen og andre tilhørende tjenester Singapore Plattformdata som nødvendig for å tilby plattformfunksjonalitet og kundeservice, som beskrevet i Shopifys personvernerklæring
Shopify UK Ltd. Levere og forbedre Shopify-plattformen og andre tilhørende tjenester Storbritannia Plattformdata som nødvendig for å tilby plattformfunksjonalitet og kundeservice, som beskrevet i Shopifys personvernerklæring
Shopify Commerce New Zealand Ltd. Levere og forbedre Shopify-plattformen og andre tilhørende tjenester New Zealand Plattformdata som nødvendig for å tilby plattformfunksjonalitet og kundeservice, som beskrevet i Shopifys personvernerklæring

Tilleggsunderprosessorer for Shopify

Tilleggsunderprosessorer
Underleverandør av databehandling Tjeneste du tilbyr Selskapets hovedkontor Data behandlet
Shopify Capital Inc. Levere og forbedre Shopify Capital-tjenesten USA Plattformopplysninger som nødvendig for å tilby Capital-tjenesten
Shopify (USA) Inc. Levere Shopify Inbox-applikasjonene, og levere og forbedre Shopify-plattformen og andre tilknyttede tjenester USA Plattformdata som nødvendig for å levere Shopify Inbox
Oberlo UAB Levere Oberlo-applikasjonen Litauen Plattformopplysninger som nødvendig for å levere Oberlo
Guangzhou Oberlo Information Science and Technology, Co., Ltd. Levere Oberlo-applikasjonen Kina Plattformopplysninger som nødvendig for å levere Oberlo
Shopify Commerce Germany GmbH Levere Oberlo-applikasjonen Tyskland Plattformopplysninger som nødvendig for å levere Oberlo

Tredjeparts underprosessorer

Shopify kan også bruke tredjeparts underprosessorer for å levere tjenestene våre. Kjerneunderprosessorer er de vi ikke kan tilby tjenestene våre uten. Tilleggsunderprosessorer kan gjelde hvis det brukes tilleggstjenester. For eksempel vil underprosessorene våre for oppfyllelse bare behandle informasjon hvis Shopifys distribusjonsnettverk brukes. Overføringer til tredjeparts underprosessorer utføres under kontrakt, som beskrevet i hvitboken Shopify og dataoverføringer.

Tredjeparts kjerneunderprosessorer

Kjerneunderprosessorer
Underleverandør av databehandling Tjeneste du tilbyr Selskapets hovedkontor Data behandlet
Amazon AWS Nettskyhosting USA Informasjon knyttet til leveranse av nettstedsinnhold
Bugsnag Feillogging USA Kundens personopplysninger hvis det er nødvendig for å logge feil
Cloudflare Belastningsfordeling og DDoS-beskyttelse USA Alle plattformdata
Fastly Innholdslevering USA Informasjon knyttet til leveranse av nettstedsinnhold
Google Maps Kartleveranser USA Personopplysninger er nødvendig for funksjonalitet for overflatekartlegging
Google Cloud Platform Nettskyhosting USA Alle plattformdata
Mode Dataanalyse USA Alle plattformdata
ServerCentral Innholdslevering USA Informasjon knyttet til leveranse av nettstedsinnhold
Splunk Intern logging USA Kundens personopplysninger er nødvendig for intern logging

Tredjeparts tilleggsunderprosessorer

Tilleggsunderprosessorer
Underleverandør av databehandling Tjeneste du tilbyr Selskapets hovedkontor Data behandlet
Brandfox LLC Oppfyllelsestjenester USA Personopplysninger for å tilby frakt- og oppfyllelsestjenester
ITS Logistics LLC Oppfyllelsestjenester USA Personopplysninger for å tilby frakt- og oppfyllelsestjenester
Port Logistics Group, Inc. Oppfyllelsestjenester USA Personopplysninger for å tilby frakt- og oppfyllelsestjenester
Sauceda Industries LLC Oppfyllelsestjenester USA Personopplysninger for å tilby frakt- og oppfyllelsestjenester
ShipHero, LLC Oppfyllelsestjenester USA Personopplysninger for å tilby frakt- og oppfyllelsestjenester
Whiplash Merchandising, Inc. Oppfyllelsestjenester USA Personopplysninger for å tilby frakt- og oppfyllelsestjenester
Salesforce Oppfyllelsestjenester USA Personopplysninger for å tilby frakt- og oppfyllelsestjenester
MailGun E-postoverføring USA Personopplysninger er nødvendige for å tilby Shopify Email eller funksjonalitet for forlatt handlekurv
SendGrid E-postoverføring USA Personopplysninger er nødvendige for å kunne tilby Shopify Email
Twilio Ekstern kommunikasjon USA Personopplysninger er nødvendig for å tilby SMS-funksjonalitet

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis