Groothandelsprijslijsten kopiëren naar B2B-assortimenten

Assortimenten komen overeen met prijslijsten van het Plus-groothandelskanaal. Hiermee heb je de mogelijkheid om een aangepaste prijsstelling voor producten te bieden en te publiceren voor verschillende klanten.

Typen prijslijsten versus assortimenten

Bekijk in de volgende tabel welke prijslijsten van het Plus-groothandelskanaal worden ondersteund en kunnen worden gekopieerd naar assortimenten van B2B on Shopify.

Prijslijsten en B2B-assortimenten
Prijslijst Assortimentoptie
Kortingspercentage (alle producten) Je kunt prijslijsten met kortingspercentages voor alle producten volledig kopiëren naar assortimenten van B2B on Shopify.
Kortingspercentage (collectie) Je kunt prijslijsten met kortingspercentages voor collecties kopiëren naar assortimenten van B2B on Shopify. Assortimenten worden echter niet automatisch bijgewerkt als je later meer producten toevoegt aan die collectie. Bovendien kun je geen prijslijsten die meerdere collecties met verschillende kortingen bevatten, kopiëren naar assortimenten.
Hoeveelheidsregels Prijslijsten die minimum-, maximum- en hoeveelheidsregels gebruiken, kunnen worden gekopieerd naar B2B-assortimenten. Maar als je een nieuwe variant aan een product toevoegt, neemt deze niet automatisch de hoeveelheidsregels over die voor andere varianten in het assortiment gelden.
Volumeprijsstelling (op basis van varianten) Prijslijsten met een (op varianten gebaseerde) volumeprijsstelling kun je kopiëren naar B2B-assortimenten. Zorg ervoor dat de prijsverschillen de toename volgen en het minimum dat is ingesteld op de prijslijst. Als dat niet zo is, krijg je een fout bij het kopiëren van prijslijsten. Pas de prijsverschillen, de toename of het minimum aan om door te gaan.
Volumeprijsstelling (combineren en koppelen) B2B on Shopify ondersteunt geen volumeprijsstelling op productniveau. Klanten kunnen geen varianten combineren en koppelen om een minimaal aankoopbedrag te bereiken en je kunt deze prijslijsten niet kopiëren naar B2B-assortimenten.
In plaats daarvan kun je een nieuw assortiment aanmaken met elke variant als een afzonderlijk product.
Publicatie op variantniveau B2B on Shopify ondersteunt geen publicatie op variantniveau. Als je prijslijsten hebt die slechts enkele productvarianten bevatten (bijvoorbeeld blauwe en rode, maar geen groene overhemden), worden alle productvarianten opgenomen nadat je deze prijslijsten hebt gekopieerd.
Als je slechts enkele productvarianten wilt opnemen, kun je de producten bijwerken zodat elke variant een afzonderlijk product is.

Prijslijsten kopiëren naar assortimenten

Je kunt prijslijsten kopiëren naar assortimenten. Voor elke prijslijst die je selecteert, wordt op B2B on Shopify een equivalent assortiment aangemaakt.

Standaard worden alle assortimenten ingesteld als Concept wanneer je ze aanmaakt. Klanten krijgen alleen toegang tot een assortiment wanneer je het publiceert. Hier vind je meer informatie over het publiceren van assortimenten.

Stappen

  1. Selecteer in het Plus-groothandelskanaal de prijslijsten die je wilt verplaatsen naar B2B on Shopify.
  2. Klik op Prijslijsten kopiëren naar assortimenten.
  3. Kies of je automatisch assortimenten wilt toewijzen aan de ingestelde bedrijven.
  4. Klik op Prijslijsten kopiëren.
  5. Ga naar het Shopify-beheercentrum en klik op Producten > Assortimenten om de assortimenten te bekijken.

Veelgestelde vragen

Zijn B2B-assortimenten hetzelfde als prijslijsten op het Plus-groothandelskanaal?

Bij B2B on Shopify bevatten assortimenten de functionaliteit van prijslijsten. Bovendien bieden ze ook aanvullende functies, zoals volumeprijsstelling, hoeveelheidsregels en productpublicatie. Dit betekent dat je verschillende prijsstellingsniveaus kunt definiëren op basis van volume, regels kunt instellen voor minimumhoeveelheden en de zichtbaarheid van producten voor elke bedrijfslocatie kunt beheren.

Heeft het invloed op de prijsstelling buiten B2B om als ik prijslijsten kopieer naar assortimenten?

Nee, het het heeft geen invloed op de prijsstelling buiten B2B om als je prijslijst kopieert naar assortimenten. Assortimenten worden alleen aan bedrijven toegevoegd. Klanten krijgen alleen toegang tot de prijsstelling van een assortiment als ze aan een bedrijf toegevoegd en ingelogd zijn.

Kan ik automatisch assortimenten toevoegen aan de nieuw ingestelde bedrijven?

Ja. Wanneer je prijslijsten kopieert naar assortimenten, kun je kiezen of je automatisch nieuwe B2B-assortimenten aan bedrijven wilt toevoegen. Als je deze optie kiest, worden assortimenten toegevoegd aan bedrijven op basis van de bijbehorende prijslijsten uit het Plus-groothandelskanaal.

Bijvoorbeeld, Chris was een klant op het Plus-groothandelskanaal en je hebt de tool voor het instellen van klanten gebruikt om zijn bedrijf in te stellen als B2B-bedrijf. Op het Plus-groothandelskanaal had hij de prijslijst voor de westkust. Nadat je de prijslijst voor de westkust hebt gekopieerd naar de B2B-assortimenten, wordt het nieuwe westkustassortiment automatisch toegevoegd aan het bedrijf.

Kan ik prijslijsten met cadeaubonnen kopiëren naar assortimenten?

Ja. Cadeaubonnen worden echter niet ondersteund op B2B en worden niet gekopieerd. Alle andere producten in de prijslijsten worden naar het assortiment gekopieerd.

Kunnen prijslijsten nog steeds automatisch op bedrijven worden toegepast als ik ze kopieer voordat ik bedrijven instel?

Ja. Je kunt deze stappen van het proces in beide volgordes voltooien. Als je eerst prijslijsten naar assortimenten kopieert en daarna bedrijven instelt, kun je terugkeren naar het Plus-groothandelskanaal en die prijslijsten opnieuw selecteren. Wanneer je Prijslijsten kopiëren selecteert, krijg je de vraag of je deze op bedrijven wilt toepassen.

Wat gebeurt er als ik per ongeluk een prijslijst kopieer?

Als je per ongeluk een prijslijst kopieert, kun je het assortiment verwijderen. Als je een assortiment verwijdert, wordt het verwijderd van alle bedrijven waar het op is toegepast.

Kan ik een kopie van de prijslijsten exporteren vanuit het Plus-groothandelskanaal?

Nee. Het exporteren van prijslijsten is geen beschikbare functie in het Plus-groothandelskanaal. Je kunt echter prijslijsten kopiëren naar assortimenten en vervolgens een kopie van de assortimenten exporteren.

Kan ik voorraadregels instellen in assortimenten, zoals het niet beschikbaar maken van een productvariant voor B2B-klanten als deze minder dan drie eenheden heeft?

Nee. Momenteel kun je geen voorraadregels instellen in assortimenten voor B2B-klanten.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis