Kopiera dina grossistprislistor till B2B-kataloger

Kataloger motsvarar Plus grosshandelskanals prislistor och gör det möjligt för dig att erbjuda anpassad produktprissättning och publicering till olika kunder.

Prislistetyper jämfört med kataloger

Granska följande tabell för att förstå vilka prislistor för Plus-grossistkanalen som stöds och kan kopieras till B2B på Shopify-kataloger .

Prislistor och B2B-kataloger
Prislista Katalogalternativ
Procentuell rabatt (alla produkter) Procentuella rabattprislistor för alla produkter kan kopieras fullständigt till B2B i Shopify-kataloger.
Procentuell rabatt (produktserie) Procentuella rabattprislistor för produktserier kan kopieras till B2B i Shopify-kataloger. Kataloger uppdateras dock inte automatiskt om du senare lägger till fler produkter i den produktserien. Dessutom kan prislistor som innehåller flera produktkollektioner med olika rabatter inte kopieras till kataloger.
Kvantitetsregler Prislistor som använder regler för min., max. och ökad kvantitet kan kopieras till B2B-kataloger. Om du däremot lägger till en ny variant för en produkt kommer den inte automatiskt att ärva kvantitetsreglerna som tillämpas för andra varianter i katalogen.
Volympris (variantbaserad) Prislistor som använder volympriser (variantbaserade) kan kopieras till B2B-kataloger. Se till att prisavbrotten följer inkrementet och minimibeloppet som anges i prislistan. Om de inte gör det får du ett felmeddelande när du kopierar prislistor. För att fortsätta behöver du antingen justera prisavbrotten, inkrementet eller minimum.
Volympriser ("mixa och matcha") Volympriser på produktnivå stöds inte för B2B på Shopify. Kunder kan inte "mixa och matcha" varianter för att uppfylla ett minimiköp, och dessa prislistor kan inte kopieras till B2B-kataloger.
Istället kan du skapa en ny katalog med varje variant som en separat produkt.
Publicering på variantnivå Publicering på variantnivå stöds inte på B2B på Shopify. Om du har prislistor som endast innehåller vissa varianter av en produkt (till exempel blå och röda skjortor, men inte gröna skjortor), kommer alla varianter av produkten att ingå efter det att dessa prislistor har kopierats.
Om du bara vill inkludera vissa varianter av en produkt kan du uppdatera dina produkter så att varje variant är en separat produkt.

Kopiera prislistor till kataloger

Du kan kopiera dina prislistor till kataloger. För varje prislista du väljer kommer en motsvarande katalog skapas för B2B på Shopify.

Som standard är alla kataloger inställda på Utkast när de skapas. Du måste publicera en katalog innan dina kunder kan komma åt den. Mer information om att publicera kataloger.

Steg

  1. Från Plus-grossistkanalen väljer du de prislistor som du vill flytta till B2B på Shopify.
  2. Klicka på Kopiera prislistor till kataloger.
  3. Välj om du vill automatiskt tilldela kataloger till de företag som du har konfigurerat.
  4. Klicka på Kopiera prislistor.
  5. Gå till Shopify-administratören och klicka på Produkter > Kataloger för att granska dina kataloger.

Faq

Är B2B-kataloger detsamma som Plus Grosshandelskanalsprislistor?

I B2B on Shopify innehåller katalogerna funktionaliteten för prislistor. Dessutom erbjuder de ytterligare funktioner såsom volympriser, kvantitetsregler och produktpublicering. Det innebär att du kan definiera olika prissättningsnivåer baserat på volym, ställa in regler för minsta kvantiteter och hantera produktsynlighet för varje företagsplats.

Kommer kopiering av prislistor till kataloger att påverka min icke-B2B-prissättning?

Nej. Att kopiera prislistor till kataloger påverkar inte din icke-B2B-prissättning. Kataloger läggs endast till företag. För att komma åt katalogpriser måste kunder läggas till ett företag och vara inloggade.

Kan jag automatiskt lägga till kataloger till de nya företag som jag har ställt in?

Ja. När du kopierar prislistor till kataloger kan du välja att automatiskt lägga till nya B2B-kataloger till företag. Om du väljer det här alternativet kommer katalogerna att läggas till företag baserat på motsvarande prislistor från Plus grossistkanal.

Exempel: Chris var en kund i din Plus-grossistkanal och du har använt verktyget för att konfigurera en kund för att ställa in Chris som ett B2B-företag.Chris hade västkustprislistan i Plus-grossistkanalen.När du har kopierat västkustprislistan till dina B2B-kataloger läggs den nya västkustkatalogen till automatiskt för företaget.

Kan prislistor med presentkort kopieras till kataloger?

Ja. Presentkort stöds dock inte på B2B och kommer inte att kopieras. Alla andra produkter i prislistorna kommer att kopieras till katalogen.

Måste jag skapa ett företag innan jag kopierar mina prislistor för att de automatiskt ska tillämpas på företaget?

Nej. Du kan slutföra dessa steg i processen i den ordning du vill. Om du först kopierar dina prislistor till kataloger och skapar företag efteråt kan du återgå till Plus-grossistkanalen och välja dessa prislistor igen. När du väljer Kopiera prislistor tillfrågas du om du vill tillämpa dem på företag.

Vad händer om jag av misstag kopierar en prislista?

Om du av misstag kopierar en prislista kan du radera katalogen. Om du raderar en katalog tas den bort från alla företag som den tillämpats på.

Kan jag exportera en kopia av mina prislistor från Plus-grossistkanalen?

Nej. Export av prislistor är inte en tillgänglig funktion i Plus-grossistkanalen. Du kan dock kopiera dina prislistor till kataloger och sedan exportera en kopia av dina kataloger.

Kan lagerregler ställas in i kataloger, till exempel göra en produktvariant otillgänglig för B2B-kunder om det finns färre än 3 enheter tillgängliga?

Nej. För närvarande kan lagerregler inte ställas in i kataloger för B2B-kunder.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis