การคัดลอกรายการราคาการค้าส่งของคุณไปยังแค็ตตาล็อก B2B

แค็ตตาล็อกเทียบเท่ากับรายการราคาของช่องทางค้าส่งของ Plus และช่วยให้คุณสามารถเสนอราคาสินค้าแบบกําหนดเองและเผยแพร่ให้แก่ลูกค้าที่แตกต่างกันได้

ประเภทรายการราคาเปรียบเทียบกับแค็ตตาล็อก

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจว่ารายการราคาช่องทางค้าส่งของ Plus ใดที่รองรับและสามารถคัดลอกไปยังแค็ตตาล็อก B2B บน Shopify ได้

รายการราคาและแค็ตตาล็อก B2B
รายการราคา ตัวเลือกแค็ตตาล็อก
ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ (สินค้าทั้งหมด) สามารถคัดลอกรายการราคาส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าทั้งหมดไปยังแค็ตตาล็อกของ B2B บน Shopify ได้ทั้งหมด
ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ (คอลเลกชัน) สามารถคัดลอกรายการราคาส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับคอลเลกชันไปยังแค็ตตาล็อกของ B2B บน Shopify ได้ อย่างไรก็ตาม แค็ตตาล็อกจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติหากคุณเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันในภายหลัง นอกจากนี้ รายการราคาที่มีคอลเลกชันหลายรายการที่มีส่วนลดที่แตกต่างกันไม่สามารถคัดลอกไปยังแค็ตตาล็อกได้
กฎเกี่ยวกับจำนวน สามารถคัดลอกรายการราคาที่ใช้กฎจำนวนต่ำสุด สูงสุด และการเพิ่มจำนวนไปยังแค็ตตาล็อก B2B ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเพิ่มตัวเลือกสินค้าใหม่ไปยังสินค้า ระบบจะไม่รับกฎจำนวนที่ใช้กับตัวเลือกสินค้าอื่นๆ ในแค็ตตาล็อกโดยอัตโนมัติ
การกําหนดราคาตามปริมาณ (อิงตามตัวเลือกสินค้า) คุณสามารถคัดลอกรายการราคาที่ใช้การกําหนดราคาตามปริมาณ (ตามตัวเลือกสินค้า) ไปยังแค็ตตาล็อกธุรกิจแบบ B2B ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลดราคาสินค้าที่ซื้อเป็นจำนวนมากเป็นไปตามการเพิ่มจำนวนและจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดในรายการราคา หากไม่เป็นไปตามนั้น จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อคุณคัดลอกรายการราคา หากต้องการดำเนินการต่อ คุณต้องปรับการลดราคาสินค้าที่ซื้อเป็นจำนวนมาก การเพิ่มจำนวน หรือจำนวนขั้นต่ำ
การกําหนดราคาตามปริมาณ (ผสมและจับคู่) B2B บน Shopify ไม่รองรับการกําหนดราคาตามปริมาณในระดับสินค้า ลูกค้าไม่สามารถผสมและจับคู่ตัวเลือกสินค้าเพื่อให้ถึงยอดการซื้อขั้นต่าได้ และรายการราคาเหล่านี้ไม่สามารถคัดลอกไปยังแค็ตตาล็อกของ B2B ได้
แต่คุณสามารถสร้างแค็ตตาล็อกใหม่โดยให้แต่ละตัวเลือกสินค้าเป็นสินค้าแยกต่างหากแทน
การเผยแพร่ระดับตัวเลือกสินค้า B2B บน Shopify ไม่รองรับการเผยแพร่ระดับตัวเลือกสินค้า หากคุณมีรายการราคาที่มีเฉพาะตัวเลือกสินค้าบางรายการเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น เสื้อเชิ้ตสีฟ้าและสีแดง แต่ไม่ใช่เสื้อเชิ้ตสีเขียว) หลังจากคัดลอกรายการราคาเหล่านี้แล้ว ตัวเลือกสินค้าทั้งหมดของสินค้าจะถูกรวมไว้ด้วย
หากคุณต้องการใส่เฉพาะตัวเลือกสินค้าบางรายการ คุณสามารถอัปเดตสินค้าของคุณเพื่อให้ตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการเป็นสินค้าแยกต่างหากได้

กำลังคัดลอกรายการราคาไปยังแค็ตตาล็อก

คุณสามารถคัดลอกรายการราคาไปยังแค็ตตาล็อกได้ ระบบจะสร้างแค็ตตาล็อกที่เทียบเท่าในธุรกิจแบบ B2B บน Shopify สำหรับทุกรายการราคาที่คุณเลือก

เมื่อสร้างเสร็จ แค็ตตาล็อกทั้งหมดจะถูกตั้งเป็นแบบร่างตามค่าเริ่มต้น คุณต้องเผยแพร่แค็ตตาล็อกก่อนที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่แค็ตตาล็อก

ขั้นตอน

  1. เลือกรายการราคาที่คุณต้องการย้ายไปยัง B2B บน Shopify จากช่องทางค้าส่งของ Plus
  2. คลิกคัดลอกรายการราคาไปยังแค็ตตาล็อก
  3. เลือกว่าคุณต้องการกำหนดแค็ตตาล็อกโดยอัตโนมัติให้กับบริษัทที่คุณได้ตั้งค่าไว้หรือไม่
  4. คลิกคัดลอกรายการราคา
  5. ไปที่ส่วนผู้ดูแล Shopify แล้วคลิกที่ "สินค้า" > "แค็ตตาล็อก" เพื่อตรวจสอบแค็ตตาล็อกของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

แค็ตตาล็อก B2B เป็นสิ่งเดียวกันกับรายการราคาของช่องทางค้าส่งของ Plus หรือไม่

ใน B2B on Shopify แค็ตตาล็อกจะประกอบด้วยฟังก์ชันของรายการราคาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมให้ เช่น การกําหนดราคาตามปริมาณ กฎของปริมาณ และการเผยแพร่สินค้า ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถกําหนดระดับการกําหนดราคาที่แตกต่างกันได้ตามปริมาณ กําหนดกฎต่างๆ ตามปริมาณขั้นต่ำ และจัดการการแสดงผลสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่งได้

การคัดลอกรายการราคาไปยังแค็ตตาล็อกจะมีผลกระทบต่อการกําหนดราคาที่ไม่ใช่ B2B ของฉันหรือไม่

ไม่ การคัดลอกรายการราคาไปยังแค็ตตาล็อกจะไม่มีผลกระทบต่อการกําหนดราคาที่ไม่ใช่ B2B ของคุณ จะเพิ่มแค็ตตาล็อกไปยังบริษัทเท่านั้น หากต้องการเข้าถึงการกําหนดราคาแค็ตตาล็อก จะต้องเพิ่มลูกค้าไปยังบริษัทและเข้าสู่ระบบ

ฉันสามารถเพิ่มแค็ตตาล็อกโดยอัตโนมัติไปยังบริษัทใหม่ที่ฉันได้ตั้งค่าไว้ได้หรือไม่

ได้ เมื่อคุณคัดลอกรายการราคาไปยังแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเพิ่มแค็ตตาล็อก B2B ใหม่ไปยังบริษัทโดยอัตโนมัติหรือไม่ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ จะเพิ่มแค็ตตาล็อกไปยังบริษัทโดยอิงจากรายการราคาที่สอดคล้องกันจากช่องทางค้าส่งของ Plus

ตัวอย่างเช่น Chris เป็นลูกค้าจากช่องทางค้าส่งของ Plus และคุณได้ใช้เครื่องมือตั้งค่าลูกค้าเพื่อตั้งค่า Chris เป็นบริษัท B2B Chris มีรายการราคาฝั่งตะวันตกบนช่องทางค้าส่งของ Plus หลังจากที่คุณคัดลอกรายการราคาฝั่งตะวันตกไปยังแค็ตตาล็อก B2B แล้ว จะเพิ่มแค็ตตาล็อกฝั่งตะวันตกใหม่ไปยังบริษัทโดยอัตโนมัติ

สามารถคัดลอกรายการราคาที่มีบัตรของขวัญไปยังแค็ตตาล็อกได้หรือไม่

ได้ แต่ระบบไม่รองรับบัตรของขวัญบนธุรกิจแบบ B2B และบัตรของขวัญจะไม่ถูกคัดลอก ส่วนสินค้าอื่นๆ ทั้งหมดในรายการราคาจะถูกคัดลอกไปยังแค็ตตาล็อก

ฉันจะต้องตั้งค่าบริษัทก่อนที่จะคัดลอกรายการราคาเพื่อให้บริษัทสามารถใช้งานรายการราคาเหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติหรือไม่

ไม่ต้อง คุณสามารถทำขั้นตอนเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ หากคุณคัดลอกรายการราคาไปยังแค็ตตาล็อกก่อน และตั้งค่าบริษัททีหลัง คุณสามารถกลับไปยังช่องทางค้าส่งของ Plus และเลือกรายการราคาเหล่านั้นอีกครั้งได้ เมื่อคุณเลือกคัดลอกรายการราคา คุณจะถูกถามว่าต้องการใช้รายการราคากับบริษัทหรือไม่

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันคัดลอกรายการราคาโดยไม่ได้ตั้งใจ

หากคุณคัดลอกรายการราคาโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถลบแค็ตตาล็อกได้ การลบแค็ตตาล็อกจะลบแค็ตตาล็อกออกจากบริษัททั้งหมดที่ใช้งาน

ฉันสามารถส่งออกสําเนารายการราคาของฉันจากช่องทางค้าส่งของ Plus ได้หรือไม่

ไม่ได้ การส่งออกรายการราคายังไม่พร้อมใช้งานบนช่องทางค้าส่งของ Plusอย่างไรก็ตาม คุณสามารถคัดลอกรายการราคาของคุณไปยังแค็ตตาล็อกแล้วส่งออกสําเนาแค็ตตาล็อกของคุณได้

สามารถตั้งค่ากฎสำหรับสินค้าคงคลังภายในแค็ตตาล็อกได้หรือไม่ เช่น การทำให้ลูกค้า B2B ไม่สามารถดูตัวเลือกสินค้าได้หากมีสินค้าน้อยกว่า 3 หน่วย

ไม่ได้ ขณะนี้ยังไม่สามารถตั้งกฎสำหรับสินค้าคงคลังภายในแค็ตตาล็อกให้กับลูกค้า B2B ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี