Produkty związane z COVID-19

Sprzedając produkty związane z koronawirusem (COVID-19) za pośrednictwem Shopify, musisz przestrzegać Zasad Shopify dotyczących sprzedaży produktów związanych z COVID-19 oraz przepisów prawnych i regulacji, które mają zastosowanie do sprzedaży produktów związanych z COVID-19. Te przepisy prawne i regulacje zależą od regionu, w którym znajduje się Twój sklep oraz regionu, w którym prowadzisz sprzedaż. Skorzystaj z informacji zawartych na tej stronie, aby zapoznać się z przepisami i regulacjami, które mogą mieć zastosowanie do Twojej firmy.

Możesz rozwijać swoją firmę i docierać do nowych klientów, sprzedając produkty związane z COVID-19. Aby zapewnić sobie nieprzerwane korzystanie ze sklepu Shopify, stosuj się do Zasad sprzedaży produktów związanych z COVID-19 ustalonych przez Shopify oraz wszelkich przepisów i regulacji obowiązujących w jurysdykcji, w której prowadzisz działalność.

Szczepionki i usługi szczepień

Sprzedaż szczepionek przeciw COVID-19 za pośrednictwem Shopify dozwolona jest tylko wtedy, gdy jest realizowana przez jednostkę administracji rządowej lub jest z nią powiązana. Jeśli reprezentujesz jednostkę administracji rządowej korzystającą z platformy Shopify w celu dystrybuowania szczepionek, możesz otrzymać prośbę o potwierdzenie korzystania z platformy i zweryfikowanie swojego statusu jako jednostki administracji rządowej.

Usługi rezerwowania terminów na szczepienie przeciw COVID-19 na platformie mogą być dozwolone po pomyślnym przejściu weryfikacji. Zostaniesz poproszony(-a) o poświadczenie, że świadczenie usługi odbywa się zgodnie z przepisami i regulacjami obowiązującymi we wszystkich stosownych jurysdykcjach.

Sprzedaż kart szczepień przeciw COVID-19 na platformie jest surowo zabroniona, ponieważ z tymi produktami wiąże się wysokie ryzyko oszustwa i wykorzystania w celu obejścia przepisów dotyczących zdrowia publicznego.

Zestawy do przeprowadzania testów i usługi przeprowadzania testów

Sprzedaż zestawów do przeprowadzania testów na COVID-19 i udostępnianie usług przeprowadzania testów na COVID-19 na platformie dozwolone są dopiero po pomyślnym przejściu weryfikacji. W ramach procesu weryfikacyjnego Shopify otrzymasz prośbę o dostarczenie odpowiedniej dokumentacji stanowiącej dowód na to, że zestawy do przeprowadzania testów lub usługi przeprowadzania testów zostały autoryzowane przez odnośny organ regulujący kwestie zdrowotne w Twojej jurysdykcji. Możesz również otrzymasz prośbę o dostarczenie innej dokumentacji, upoważnienia lub licencji uznanych przez Shopify za niezbędne.

Najlepsze praktyki

Chronione informacje o stanie zdrowia

Masz obowiązek stosowania się do Zasad dozwolonego użytkowania Shopify przedstawionych w sekcji 8, zgodnie z którymi nie możesz używać Shopify do gromadzenia, przechowywania ani przetwarzania żadnych chronionych informacji o stanie zdrowia.

Zdrowie publiczne

Nie możesz sprzedawać produktów związanych z COVID-19, które mają na celu jawne lub niejawne obejście przepisów i regulacji dotyczących zdrowia publicznego w zakresie COVID-19.

Ceny

Ceny związane z produktami lub usługami związanymi z COVID-19 nie mogą przekroczyć wartości rynkowej.

Deklaracje medyczne i dotyczące jakości

Deklaracje, które składasz w związku z produktem, muszą być zgodne z prawdą i poparte udokumentowanymi dowodami. W niektórych jurysdykcjach prawo może wymagać również zweryfikowania złożonych deklaracji.

Jeśli złożysz bezpodstawne deklaracje medyczne lub jeśli niewłaściwie użyjesz terminów związanych z produktami zapobiegającymi zachorowaniu na COVID-19 lub stosowanych do leczenia osób cierpiących na tę chorobę, Twój produkt zostanie usunięty z Twojego sklepu online.

Jeśli twierdzisz, że produkt został sklasyfikowany jak wyrób medyczny lub zapewnia ochronę przed COVID-19 na określonym poziomie, musisz mieć dowody na poparcie swoich deklaracji. Jeśli Twój produkt został sklasyfikowany jako niemedyczny, to właśnie jako taki należy go reklamować.

Wycofania produktów

Sprzedaż produktów wycofanych ze sprzedaży, takich jak m.in. środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji rąk lub inny sprzęt medyczny, jest surowo zabroniona.

Shopify Payments

Możliwość korzystania z usługi Shopify Payments jako dostawcy płatności zależy od produktów związanych z COVID-19, które oferujesz w sprzedaży.

Zasoby

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży produktów związanych z COVID-19 w różnych regionach można znaleźć w Internecie.

Źródła informacji na temat sprzedaży produktów związanych z COVID-19 w Stanach Zjednoczonych

W Internecie znaleźć możesz informacje dotyczące sprzedaży produktów związanych z COVID-19 w Stanach Zjednoczonych, takie jak:

Źródła informacji na temat sprzedaży produktów związanych z COVID-19 w Kanadzie

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży produktów związanych z COVID-19 w Kanadzie można znaleźć w Internecie, na przykład w następujących źródłach:

Źródła informacji na temat sprzedaży produktów związanych z COVID-19 w Unii Europejskiej

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży produktów związanych z COVID-19 w Unii Europejskiej można znaleźć w Internecie, na przykład w następujących źródłach:

Źródła informacji na temat sprzedaży produktów związanych z COVID-19 w Wielkiej Brytanii

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży produktów związanych z COVID-19 w Wielkiej Brytanii można znaleźć w Internecie, na przykład w następujących źródłach:

Źródła informacji na temat sprzedaży produktów związanych z COVID-19 w Australii

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży produktów związanych z COVID-19 w Australii można znaleźć w Internecie, na przykład w następujących źródłach:

Źródła informacji na temat sprzedaży produktów związanych z COVID-19 w Nowej Zelandii

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży produktów związanych z COVID-19 w Nowej Zelandii można znaleźć w Internecie, na przykład w następujących źródłach:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo