Pozyskiwanie funduszy

Zgodnie z definicją obowiązującą na platformie Shopify pozyskiwanie funduszy to zbieranie środków finansowych na rzecz organizacji charytatywnych lub innych celów i przedsięwzięć. Fundusze mogą być również pozyskiwane poprzez sprzedaż produktów z podaniem informacji, że część dochodów zostanie przeznaczona na konkretną organizację charytatywną lub cel.

Zbierając fundusze na cele charytatywne, organizacje non-profit lub inne cele za pośrednictwem swojego sklepu online, musisz przestrzegać Zasad dozwolonego użytkowania Shopify oraz przekazywać aktualne i wiarygodne informacje o planowanym sposobie wykorzystania zebranych funduszy.

Wytyczne dotyczące zbierania funduszy na rzecz zarejestrowanej organizacji charytatywnej lub non-profit

Jeśli jesteś zarejestrowaną organizacją charytatywną lub przedstawicielem organizacji charytatywnej bądź non-profit i chcesz wykorzystać swój sklep online Shopify do zbierania funduszy, musisz podać aktualne i wiarygodne informacje na temat swojego sklepu online. Informacje te muszą być jawne oraz łatwo dostępne i powinny obejmować:

 • Nazwę, numer telefonu i adres organizacji.
 • Numer identyfikacyjny organizacji.
 • Oświadczenie o zwolnieniu organizacji z podatku na mocy obowiązującego prawa, np. Internal Revenue Code (kodeksu podatkowego) w Stanach Zjednoczonych lub Income Tax Act (ustawy o podatku dochodowym) w Kanadzie.
 • Dowód, że Twoja organizacja jest zgłoszona w odpowiednich organach w Twojej jurysdykcji, takich jak GuideStar lub w bazie danych organizacji zwolnionych z podatku urzędu IRS w Stanach Zjednoczonych, bazie danych Canada Revenue Agency (CRA) rejestrowanych organizacji charytatywnych w Kanadzie, bazie danych Charity Commission w Wielkiej Brytanii, ACNC Charity Register w Australii lub Charities Register w Nowej Zelandii.

Warto także rozważyć umieszczenie w swoim sklepie online linku do strony internetowej zarejestrowanej organizacji charytatywnej lub non-profit.

Zasoby

Szczegółowe informacje na temat wytycznych dotyczących zbierania funduszy na rzecz zarejestrowanych organizacji charytatywnych i non-profit można znaleźć w Internecie:

Wytyczne dotyczące posiadania powiązań z zarejestrowaną organizacją charytatywną lub organizacją non-profit bądź przekazywania na ich rzecz darowizn

W przypadku posiadania powiązań z co najmniej jedną zarejestrowaną organizacją charytatywną lub non-profit bądź przekazywania części dochodów na rzecz co najmniej jednej zarejestrowanej organizacji charytatywnej lub non-profit musisz podać aktualne i wiarygodne informacje na temat swojego sklepu online. Informacje te muszą być jawne oraz łatwo dostępne i powinny obejmować:

 • Nazwę, numer telefonu i adres zarejestrowanej organizacji charytatywnej lub non-profit.
 • Numer identyfikacyjny zarejestrowanej organizacji charytatywnej lub non-profit.
 • Dowód posiadania powiązań ze wskazaną organizacją charytatywną lub dowód przekazania darowizn na jej rzecz.

Wytyczne dotyczące osobistych zbiórek pieniędzy

Jeśli chcesz wykorzystać swój sklep online do osobistej zbiórki pieniędzy, zadbaj o zgodność z poniższymi wytycznymi:

 • Twoja zbiórka nie może być związana z żadnym typem działalności zabronionej w Zasadach dozwolonego użytkowania Shopify.
 • W swoim sklepie online musisz publikować aktualne i wiarygodne informacje na temat sposobu, w jaki zamierzasz wykorzystać fundusze.
 • Na swojej stronie internetowej musisz umieścić stosowne wyłączenia odpowiedzialności oraz wyraźne oświadczenie, że Twoja firma nie jest organizacją zwolnioną z podatku.
 • Musisz podać informacje o datkach na rzecz Twojej zbiórki, które nie podlegają odliczeniu od dochodowego podatku federalnego jako datki na cele charytatywne.

Działania zabronione

Niektóre działania nie są dozwolone w serwisie Shopify, ponieważ są uważane za złośliwe i oszukańcze praktyki, które są zabronione przez Zasady dozwolonego użytkowania serwisu Shopify. Zabronione działania obejmują:

 • Fałszywe oświadczenia o powiązaniu z legalną organizacją charytatywną w celu pozyskania darowizn.
 • Oszukańcze zbieranie funduszy na rzecz nieistniejącej organizacji charytatywnej.
 • Podawanie się za organizację charytatywną, na przykład fałszywe przedstawianie statusu firmy jako organizacji charytatywnej w celu pozyskania darowizn.
 • Używanie nazwy, logo lub obrazów podobnych do należących do prawdziwej organizacji charytatywnej, z którymi nie jesteś powiązany(-a).
 • Pozyskiwanie funduszy za pomocą niejasnych i sentymentalnych twierdzeń bez podawania konkretnych informacji o sposobie wykorzystania darowizn.

Shopify zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji lub dokumentacji w celu zweryfikowania Twoich darowizn lub powiązań z organizacjami charytatywnymi, non-profit lub z celami dobroczynnymi. Jeśli nie dostarczysz wymaganych informacji lub dokumentacji Twoje konto Shopify może zostać zawieszone lub zamknięte.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo