Konfigurowanie płatności dla sprzedawców w Chinach

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące konfigurowania płatności dla sprzedawców prowadzących sprzedaż w Chinach. Aby uzyskać ogólne informacje na temat akceptowania płatności w Twoim sklepie, zapoznaj się z tematem Płatności.

Wybór dostawcy płatności

Aby móc akceptować płatności w sklepie Shopify, musisz utworzyć konto u zewnętrznego dostawcy płatności, np. PayPal, a następnie skonfigurować to konto w swoim sklepie Shopify.

Przy wyborze dostawcy płatności dla swojego sklepu należy rozważyć następujące czynniki:

  • Opłaty: Dostawcy płatności mogą pobierać opłaty za konfigurację lub usługę, bądź naliczać dodatkowe opłaty transakcyjne za usługi zewnętrznych dostawców płatności przy każdym zamówieniu. Dostawcy mogą również naliczać opłatę za przenoszenie wypłat na konto bankowe w Chinach. Skontaktuj się z konkretnym dostawcą płatności, aby dowiedzieć się, jakie dokładnie stosuje zasady i opłaty.
  • Wypłaty: Każdy dostawca płatności ma własne zasady, według których sprzedawcy otrzymują wypłaty z tytułu zamówień opłacanych kartą kredytową. Dostawcy mogą wymagać dodania numeru śledzenia do określonych transakcji płatniczych, aby sprzedawca mógł otrzymać wypłatę z tytułu konkretnego zamówienia. Dostawcy mogą również nałożyć limity wypłat z konta na potrzeby wypłat. Skontaktuj się z konkretnym dostawcą, aby dowiedzieć się, jak często będziesz otrzymywać płatności i jakie są ewentualne ograniczenia dotyczące otrzymywania wypłat.

Pełną listę zewnętrznych dostawców płatności znaleźć można w panelu administracyjnym Shopify. Przejdź do opcji Ustawienia > Płatności > Zewnętrzni dostawcy płatności.

Konfigurowanie dostawcy płatności

Podczas tworzenia konta u dostawcy płatności zazwyczaj należy podać następujące informacje:

  • Prawidłowy adres e-mail lub numer telefonu komórkowego
  • Dane widniejące na Twoim chińskim zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej
  • Dowód tożsamości przedstawiciela prawnego Twojej firmy
  • Dane konta bankowego w Chinach, w tym numer konta i nazwę banku

Niektórzy dostawcy płatności wymagają również przekazania dokumentów dot. obrotów Twojej firmy z poprzednich lat.

Gdy Twoje konto zostanie zatwierdzone przez dostawcę płatności, musisz skonfigurować dostawcę w swoim sklepie Shopify. Dowiedz się więcej na temat konfigurowania zewnętrznych dostawców płatności.

Uzyskanie zwolnienia od podatku dla eksportowanych towarów

Prowadząc sprzedaż na terenie Chin, masz obowiązek odprowadzania podatków od cen towarów sprzedawanych w Twoim sklepie do chińskiego urzędu podatkowego. Jeśli sprzedajesz klientom za granicą, dowiedz się u swojego dostawcy płatności, czy może pomóc Ci uzyskać od chińskiego urzędu skarbowego zwolnienie od podatku z tytułu sprzedaży eksportowej.

Dowiedz się więcej o podatkach.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo