Thiết lập thanh toán cho thương nhân tại Trung Quốc

Mục này cung cấp thông tin về việc thiết lập thanh toán cho thương nhân bán hàng tại Trung Quốc. Để biết thông tin chung về việc chấp nhận thanh toán tại cửa hàng, tham khảo Thanh toán.

Chọn nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Trước khi có thể chấp nhận thanh toán trong cửa hàng Shopify, bạn phải tạo một tài khoản với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, chẳng hạn như PayPal, sau đó thiết lập tài khoản đó trong cửa hàng Shopify của bạn.

Các yếu tố cần cân nhắc khi chọn nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho cửa hàng bao gồm:

  • Các khoản phí: Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thể thu phí thiết lập hoặc phí dịch vụ hoặc tính phí giao dịch bên thứ ba bổ sung trên mỗi đơn hàng. Nhà cung cấp cũng có thể tính phí rút tiền để chuyển các khoản thanh toán vào một tài khoản ngân hàng tại Trung Quốc. Hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các quy định và các khoản phí của họ.
  • Khoản quyết toán: Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có quy tắc riêng về thời điểm nhận quyết toán cho đơn hàng dùng thẻ tín dụng. Nhà cung cấp có thể yêu cầu bạn thêm mã theo dõi vào các giao dịch thanh toán nhất định để nhận quyết toán cho đơn hàng cụ thể đó. Nhà cung cấp cũng có thể áp dụng hạn mức rút cho khoản quyết toán. Hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ tần suất nhận thanh toán và các hạn chế liên quan đến việc nhận quyết toán.

Danh sách đầy đủ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba có trong Trang quản trị Shopify của bạn. Vào*Cài đặt* > Thanh toán > Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba.

Thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Thông thường khi tạo tài khoản với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, bạn cần cung cấp những thông tin sau:

  • Địa chỉ email hoặc số điện thoại hợp lệ
  • Thông tin giấy phép kinh doanh Trung Quốc của bạn
  • Danh tính người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  • Thông tin tài khoản ngân hàng tại Trung Quốc của bạn, bao gồm số tài khoản và tên ngân hàng

Một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cũng yêu cầu bạn cung cấp sổ sách bán hàng trong quá khứ của doanh nghiệp.

Sau khi tài khoản của bạn đã được nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phê duyệt, bạn cần thiết lập nhà cung cấp với cửa hàng Shopify của mình. Tìm hiểu thêm về cách Định cấu hình nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba.

Hưởng miễn thuế trên hàng hóa xuất khẩu

Là thương nhân tại Trung Quốc, bạn sẽ phải nộp thuế cho cơ quan thuế Trung Quốc theo giá hàng hóa mà cửa hàng của bạn đã bán. Nếu bạn đang bán hàng cho khách hàng ở nước ngoài, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để biết nhà cung cấp có thể giúp bạn được hưởng miễn thuế từ cơ quan thuế Trung Quốc theo doanh số xuất khẩu của bạn hay không.

Tìm hiểu thêm về thuế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí