Hiển thị thông tin quan trọng trên trang thanh toán dành cho Trung Quốc

Trên trang thanh toán, khách hàng sẽ nhập thông tin vận chuyển và thanh toán rồi hoàn tất đơn mua. Thương nhân bán hàng ở Trung Quốc thường hiển thị các liên kết đến thông tin sau đây trên trang thanh toán:

 • Thông báo pháp lý
 • Điều khoản bán hàng
 • Chính sách hoàn tiền
 • Thông báo pháp lý

Thêm thông báo pháp lý vào trang thanh toán

Những thương nhân bán hàng tại Trung Quốc thường thêm trang thông báo pháp lý vào cửa hàng để hiển thị thông tin về công ty của họ, chẳng hạn như tên, địa chỉ và thông tin liên hệ.

Bạn cũng có thể thêm liên kết đến nội dung này trên trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Nhấp vào Thanh toán.
 3. Trong mục Order processing (Xử lý đơn hàng), đánh dấu vào Require a confirmation step (Yêu cầu bước xác nhận).
 4. Nhấp vào Save (Lưu).
 5. Trong mục Chính sách, nhập nội dung vào hộp văn bản Thông báo pháp lý.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm nội dung xác nhận về điều khoản bán hàng và chính sách hoàn tiền vào trang thanh toán

Bạn có thể hiển thị liên kết đến điều khoản bán hàng và chính sách hoàn tiền trên trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Nhấp vào Thanh toán.
 3. Trong mục Order processing (Xử lý đơn hàng), đánh dấu vào Require a confirmation step (Yêu cầu bước xác nhận).
 4. Nhấp vào Save (Lưu).
 5. Quay lại trang Settings (Cài đặt).
 6. Nhấp vào Chính sách.
 7. Trong mục Trang pháp lý, nhập nội dung vào các hộp văn bản Điều khoản dịch vụChính sách hoàn tiền.
 8. Nhấp vào Save (Lưu).
 9. Nhấp vào biểu tượng con mắt để xem trước cửa hàng trực tuyến của bạn.
 10. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và chuyển sang mục thanh toán. Nếu đơn hàng của bạn chứa liên kết đến tuyên bố về điều khoản dịch vụ và chính sách hoàn tiền thì tức là bạn đã làm xong. Nếu bạn không thấy liên kết đến tuyên bố về điều khoản dịch vụ và chính sách hoàn tiền, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
 11. Nhấp vào Cửa hàng trực tuyến.
 12. Bên cạnh tên chủ đề hiện tại, nhấp vào nút ... > Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định.
 13. Nhấp vào Checkout & system (Thanh toán & hệ thống).
 14. Trong hộp tìm kiếm, nhập review notice rồi nhấn Enter.
 15. Bên dưới tiêu đề Đánh giá thanh toán, nhập nội dung sau vào hộp văn bản Nội dung html của xem lại thông báo:

  • By completing your order, you agree to our %{terms_of_sale} and %{refund_policy}
 16. Nhấp vào Save (Lưu).

 17. Nhấp vào Thay đổi ngôn ngữ của chủ đề

 18. Trong menu thả xuống Language (Ngôn ngữ), chọn Chinese (Tiếng Trung) và nhấp vào Save (Lưu).

 19. Nhập nội dung sau đây vào hộp văn bản Nội dung html của xem lại thông báo bằng tiếng Trung:

  • In confirming your payment, you are also confirming your order and that you accept our %{terms_of_sale} and %{refund_policy}.
 20. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí